6 Προσλήψεις ερευνητών στο ΕΚΕΦΕ Δημόκτριτος
Θέσεις εργασίας στο ΕΚΕΦΕ

Για να δείτε αναλυτικότερα τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Τέσσερις (4) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων / έργων με τίτλο «5G-TANGO: 5G Development and validation platform for global industry-specific network services ans Apps», «IoRL – Internet of Radio Light», «5G ESSENCE – Embedded Network Services for 5G Experiences» και «5GENESIS – 5th Generation End-to-end Network, Experimentation, System Integration, and Showcasing»
Καταληκτική Ημερομηνία:29/07/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Tεχνολογία γνώσεων και λογισμικού» 
Καταληκτική Ημερομηνία:25/07/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Υποστήριξη Λειτουργίας ΕΛΚΕ»

Καταληκτική Ημερομηνία:31/07/2018

σχετικά άρθρα