ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Ερευνητές αποκωδικοποίησαν το «DNA» της ελληνικής φέτας!
Ερευνητές αποκωδικοποίησαν το «DNA» της ελληνικής φέτας!
Τι είναι αυτό που την καθιστά ένα από τα πλουσιότερα σε πρωτεΐνες είδη τυριού στον κόσμο, σύμφωνα με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας...
Ερευνητές αποκωδικοποίησαν το «DNA» της ελληνικής φέτας!