Σεμινάριο Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων από το ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ (Νέος κύκλος)
Σεμινάριο του ΕΚΠΑ

Προκήρυξη Προγράμματος

«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Μικροδιδασκαλίες-Μικρομαθήματα-Πρακτική Άσκηση» 

Έναρξη μαθημάτων: Παρασκευή, 15/02/2019

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α & το Εργαστήριο Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν πρόγραμμα μικτής εκπαίδευσης (με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) τετράμηνης διάρκειας 162 ωρών με τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Μικροδιδασκαλίες - Μικρομαθήματα-Πρακτική Άσκηση»

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ειδίκευσης προσφέρει 102 ώρες θεωρητικής κατάρτισης με ομαδικές και βιωματικές δραστηριότητες και Πρακτική Άσκηση 60 ωρών, κατά την οποία κάθε εκπαιδευόμενος θα σχεδιάσει και θα εκτελέσει μια μικροδιδασκαλία/ένα μικρομάθημα. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ενισχύουν δεξιότητες της εκπαιδευτικής τους επάρκειας στην εκπαίδευση ενηλίκων και ταυτόχρονα προετοιμάζονται για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ

Η Επιστημονική Επιτροπή του προγράμματος συνίσταται από τους κατεξοχήν ειδικούς στον χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Δρ Θωμά Μπαμπάλη, Καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε.-Ε.Κ.Π.Α, Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Επιστημονικό/Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος, Δρ Ιωάννη Βρεττό, Καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε.-Ε.Κ.Π.Α. και Δρ Άννα Τσιμπουκλή, Εκπαιδευτικό-Ψυχολόγο στο ΚΕΘΕΑ.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ, δείτε την υπ΄ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012), όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’/ 83/11-5-2016) και την υπ’ αριθμ. 10472/6.9.2013 Υπουργική Απόφαση «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΓΠ/20082/22−10−2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Β΄ 2844/23−10−2012) «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης», (Φ.Ε.Κ. 2451/Β’/2013).

Για αναλυτικές πληροφορίες, επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα
http://www.adedu-microteaching.primedu.uoa.gr/

Πρόγραμμα Μαθημάτων
Α. Θεωρητική κατάρτιση (12 Διδακτικές Ενότητες: 102 ώρες)
Δ.Ε. 1: Εκπαίδευση Ενηλίκων: ελληνική και διεθνής πραγματικότητα
Δ.Ε. 2: Θεωρητικές αρχές και προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Δ.Ε. 3: Σχεδιασμός προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Δ.Ε. 4: Επικοινωνία και συναισθηματικό κλίμα στην ομάδα μάθησης
Δ.Ε. 5: Πολιτισμική ετερογένεια και διαχείριση πολυπολιτισμικών ομάδων
Δ.Ε. 6: Κανόνες και αρχές κατά την Εναρκτήρια Συνάντηση
Δ.Ε. 7: Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων
Δ.Ε. 8: Το προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων
Δ.Ε. 9: Το φύλο και η ηλικία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων
Δ.Ε. 10: Στρατηγικές και Εκπαιδευτικές Τεχνικές
Δ.Ε. 11: Ενσυναίσθηση και Τέχνη
Δ.Ε. 12: Η αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 Β. Μικροδιδασκαλίες-Μικρομαθήματα-Πρακτική Άσκηση (60 ώρες)
1.    Μικροδιδασκαλία και μικρομάθημα: ομοιότητες και διαφορές
2.    Σχεδιασμός και εκτέλεση μιας μικροδιδασκαλίας/ενός μικρομαθήματος
3.    Αυτοπαρατήρηση και ετεροπαρατήρηση κατά τη μικροδιδασκαλία/το μικρομάθημα
Κάθε εκπαιδευόμενος θα σχεδιάσει και θα εκτελέσει μια μικροδιδασκαλία/ ένα μικρομάθημα
Παροχές του Προγράμματος
•    Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή
•    Ατομικός φάκελος (portfolio) του εκπαιδευόμενου Εκπαιδευτή Ενηλίκων
•    Βιντεοσκόπηση ατομικής μικροδιδασκαλίας/μικρομαθήματος
•    Πιστοποιητικό εξειδικευμένης επιμόρφωσης  του εκπαιδευτικού προγράμματος: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Μικροδιδασκαλίες-Μικρομαθήματα-Πρακτική Άσκηση» στο πρότυπο που έχει ορίσει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Ε.Κ.Π.Α.
•    Europass Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού
•    Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας

Κόστος συμμετοχής

Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 390 Ευρώ. Για ανέργους, μεταπτυχιακούς φοιτητές, πολύτεκνους και υπαλλήλους του Ε.Κ.Π.Α. το κόστος συμμετοχής είναι 250 Ευρώ. Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις. 
Στην περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι επιθυμούν να προκαταβάλουν το ποσό με την έναρξη των μαθημάτων, λαμβάνουν έκπτωση 15%, δηλαδή το τελικό ποσό ανέρχεται στα 331,50 Ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η έκπτωση αυτή ισχύει μόνο στη περίπτωση που οι συμμετέχοντες θα προκαταβάλουν ολόκληρο το ποσό. Δεν ισχύει για ανέργους, μεταπτυχιακούς φοιτητές, πολύτεκνους και υπαλλήλους του Ε.Κ.Π.Α.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής - Βιογραφικό στο πρόγραμμα από τη Δευτέρα, 22/10/2018 και μόνον ηλεκτρονικά. Η ημερομηνία λήξης υποβολής της αίτησης είναι η Πέμπτη, 14/02/2019. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Την Αίτηση Συμμετοχής - Βιογραφικό στο πρόγραμμα θα την βρείτε εδώ. 

Έναρξη Προγράμματος: Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2103688529 και 6972878352 ή να επισκέπτονται τη Γραμματεία του Προγράμματος (Ιπποκράτους 20, 1ος όροφος).

σχετικά άρθρα

«Ικέτιδες του χθες, του σήμερα ικέτες»: Στο youtube η βραβευμένη ταινία του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης
«Ικέτιδες του χθες, του σήμερα ικέτες»: Στο youtube η βραβευμένη ταινία του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης
Γράφει η Τζένη Σιούτη, εκπαιδευτικός, υπεύθυνη πολιτιστικής ομάδας, 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης
«Ικέτιδες του χθες, του σήμερα ικέτες»: Στο youtube η βραβευμένη ταινία του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης