Πανελλήνιες 2021: Διαγωνισμός 45.880 € για την ασφαλή μετάδοση θεμάτων
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 27 η Μαΐου 2021 και ώρα 15:00 (03:00 μ.μ.), ημέρα Πέμπτη

Κονδύλι 45.880 ευρώ εγκρίθηκε για την προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (ωρών) του νέου Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων και πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας.

Με απόφαση της κ.Κεραμέως, προκηρύχθηκε συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου/ων για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (ωρών)του νέου Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων και πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.). όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ και σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές - Πίνακα Συμμόρφωσης, του Παραρτήματος Δ΄ της παρούσας διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού κατά ανώτατο τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (37.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. ή 45.880,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ο διαγωνισμός, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Παραρτήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ ΣΤ΄ και Ζ΄ της παρούσας διακήρυξης, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

Χρόνος - Τόπος Υποβολής Προσφορών/ Διενέργειας Διαγωνισμού:

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 27 η Μαΐου 2021 και ώρα 15:00 (03:00 μ.μ.), ημέρα Πέμπτη. Οι σφραγισμένοι φάκελοι των προσφορών μπορούν να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ 151 80, Μαρούσι Αττικής, Ισόγειο, Γραφείο 0103), μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία. Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δε θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται η 28η Μαίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ., ημέρα Παρασκευή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι, στο 2 ο όροφο (γραφείο 2061) από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού). Εάν ο διαγωνισμός δεν καταστεί δυνατό να διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ταχυδρομείου, των διανομέων, των μέσων συγκοινωνίας κ.τ.λ..

Δείτε εδώ όλη την απόφαση και τα παραρτήματα 

 

Πληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη μαζί με τα Παραρτήματά της παρέχονται από το Τμήμα Α΄, της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, Μαρούσι, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες: ΣΙΑΦΛΙΑΚΗ Π. τηλ. 210 3442370).

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές  ειδήσεις σήμερα

Μετατρέπουν χιλιάδες εκπαιδευτικούς σε «τaιραμόλα», «ντελίβερι», «νομάδες»

Μπαράζ προσλήψεων: Περισσότερες από 500 θέσεις σε 14 Δήμους

Η ΕΥΚΟΛΗ ONLINE Πιστοποίηση Αγγλικών που μπορείτε να την πάρετε μέσα σε λίγες μέρες ΜΕ ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ  Reading και Listening

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσφορές εκπαιδευτικών

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α.  - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20/9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

sxoleio mathitria foto
Καστοριά: «Κραυγή αγωνίας» από μαθήτριες του 3ου ΓΕΛ εν όψει πανελλαδικών
Όπως καταγγέλλουν μαθήτριες της ανθρωπιστικής κατεύθυνσης, κινδυνεύουν με μεταφορά σε άλλο σχολείο, λόγω ολιγομελούς τμήματος, και μάλιστα τη χρονιά...
Καστοριά: «Κραυγή αγωνίας» από μαθήτριες του 3ου ΓΕΛ εν όψει πανελλαδικών