Erasmus: Συμμετοχή Γκίκα σε Διαδικτυακό Χειμερινό Σχολείο
Συμμετοχή της Γενικής Γραμματέως, κ. Σ. Γκίκα, στο Διαδικτυακό Χειμερινό Σχολείο “Teachers4Europe” στο πλαίσιο υλοποίησης του Erasmus+ KA3

Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Σίσσυ Γκίκα, συμμετείχε, απευθύνοντας χαιρετισμό, στην έναρξη του Διαδικτυακού Χειμερινού Σχολείου–Online Winter School, το οποίο διοργανώθηκε από 5-7 Φεβρουαρίου 2021, για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. και τον Επιστημονικό Οργανισμό “Change2Learn”. Το Διαδικτυακό Χειμερινό Σχολείο είχε θέμα “Learning4Europe2Change” και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών – στόχων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA3 2018-2021, Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής, με τον τίτλο: “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture”.

Στον χαιρετισμό της, η Γενική Γραμματέας επεσήμανε ότι όλα τα κράτη – μέλη της Σύμπραξης θα πρέπει να ενεργούν προς όφελος των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών των χωρών μας, αναδεικνύοντας τις Καλές Πρακτικές και δράσεις που εστιάζουν στην «Ιδιότητα του Ευρωπαίου Ενεργού Δημοκρατικού Πολίτη», οι οποίες θα παραμείνουν ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές "T4E", αλλά και θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητα του κοινού μας Έργου.

Δυο λόγια για το  Πρόγραμμα Erasmus+ KA3 “Τ4Ε–Τeachers4Europe

Το Πρόγραμμα “T4Eεγκρίθηκε από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – EACEA και υλοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., σε συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Φορείς του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Κύπρου, της Μάλτας και της Ρουμανίας, το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Συντονιστής της Σύμπραξης), την Έδρα Jean Monnet στις Πολιτικές της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την Unesco. Πρόκειται για ένα καινοτόμο Πρόγραμμα που στοχεύει στην αναβάθμιση και προώθηση σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, που ανήκουν στην Κοινότητα των Εκπαιδευτικών “Teachers4Europe”, βέλτιστων εκπαιδευτικών πρακτικών με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, που πραγματοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει τη συνολική ευθύνη της πολιτικής και της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA3 2018-2021 ”Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture”. Ειδικότερα, παρακολουθείται και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Σ. Γκίκα. Η κα Γκίκα, ως Νόμιμη Εκπρόσωπος έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Erasmus+ για τους τομείς «Εκπαίδευση και Κατάρτιση» συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητες και διοργανώσεις δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “T4E”, ενθαρρύνοντας την εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών κατά την υλοποίησή του, όπως είναι η εξ αποστάσεως διεξαγωγή Συνεδρίων σχετικά με την ιδιότητα του Ευρωπαίου Ενεργού Δημοκρατικού Πολίτη και με συναφείς θεματικές, και υποστηρίζοντας νέες καινοτόμες δράσεις για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες, συνέργειες με Εκπαιδευτικούς Φορείς και Επιστημονικούς Οργανισμούς καθώς και δημιουργία σχετικών Εκπαιδευτικών Θεματικών Δικτύων.

Συνοπτική παρουσίαση του Διαδικτυακού Χειμερινού Σχολείου

To Διαδικτυακό Χειμερινό Σχολείο (Online Winter School), καινοτόμος δράση στο πλαίσιο του Έργου “T4E”, επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της ταυτότητας του Ευρωπαίου Πολίτη, με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που απειλούν σήμερα την ευρωπαϊκή ακεραιότητα. Πιο συγκεκριμένα, στόχος του Διαδικτυακού Χειμερινού Σχολείου ήταν η υποστήριξη των επαγγελματιών της εκπαίδευσης ώστε να ζουν και να εξελίσσονται σε μια δίκαιη και δημοκρατική κοινωνία που χαρακτηρίζεται από πολυμορφία και πολυπολιτισμικά στοιχεία και βασίζεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Το Διαδικτυακό Χειμερινό Σχολείο πραγματεύθηκε ζητήματα, όπως:

-η πολυπολιτισμικότητα ως ευκαιρία για όλους,

-τα σχολεία χωρίς αποκλεισμούς για κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς,

-η ανάπτυξη ικανοτήτων, η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής (ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, ένταξη, ανοχή, αποδοχή κ.ά.),

-η συμμετοχή στην κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική και εκπαιδευτική ζωή,

-η οικοδόμηση θετικών σχέσεων μεταξύ της κοινότητας, του σχολείου, των εκπαιδευτικών, και των μαθητών/τριών.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Χειμερινού Σχολείου ενισχύθηκαν:

-η ευαισθητοποίηση για την κατανόηση της ποικιλομορφίας ως ευκαιρίας και όχι ως προβλήματος στο επαγγελματικό πλαίσιο,

-η κατανόηση του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός και της σχέσης μεταξύ δασκάλου και εκπαιδευόμενου σε ένα δημοκρατικό και χωρίς αποκλεισμούς σχολείο,

-η απόκτηση γνώσεων, η καλλιέργεια αξιών και η διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών συμβατών με τη λειτουργία δημοκρατικών κοινωνιών, με τη συμβολή των εκπαιδευτικών,

-η ανάληψη δράσεων για την προώθηση διδακτικών πρακτικών, που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός δημοκρατικού πολιτισμού.

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Παρκαρισμένα αμάξια επιτέθηκαν στην ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣ στη Πανόρμου

Ανοίγουν τα σχολεία πριν το τέλος Μαρτίου - Νέες ανακοινώσεις

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

ΑΣΕΠ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ LTE με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Ούτε προφορικά - ούτε έκθεση!)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

σχετικά άρθρα

Ποινική δίωξη σε αιρετό: «Απειλές και μηνύσεις από εκλεκτό του ΥΠΑΙΘ»
Ποινική δίωξη σε αιρετό: «Απειλές και μηνύσεις από εκλεκτό του ΥΠΑΙΘ»
Ποινική δίωξη σε αιρετό ΕΛΜΕ: «Ο εκλεκτός του Υπουργείου Παιδείας θέλει να επιβάλει τη σιωπή αξιοποιώντας κάθε τρόπο»
Ποινική δίωξη σε αιρετό: «Απειλές και μηνύσεις από εκλεκτό του ΥΠΑΙΘ»
Πανελλήνιες 2021: Ο τρόπος διεξαγωγής για υποψηφίους με αναπηρίες - ΦΕΚ
Πανελλήνιες 2021: Ο τρόπος διεξαγωγής για υποψηφίους με αναπηρίες - ΦΕΚ
Πανελλήνιες-πανελλαδικές 2021: Ορισμός Επιτροπών Εξέτασης και Διαδικασία εξέτασης για για υποψηφίους  με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές...
Πανελλήνιες 2021: Ο τρόπος διεξαγωγής για υποψηφίους με αναπηρίες - ΦΕΚ