pistopoihsh agglikwn LTE golearn AEP
«Τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα του ΙΕΠ είναι εκτός παιδαγωγικού τόπου και χρόνου» - «Εξεταστικοκεντρική εικόνα και λειτουργία του σχολικού μαθήματος», καταγγέλλει για μία ακόμα φορά η Ελληνική Μαθηματική Εταιρία

«Τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα του ΙΕΠ είναι εκτός παιδαγωγικού τόπου και χρόνου», υπογραμμίζει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρία, επιμένοντας στην κριτική που ασκεί για τα νέα προγράμματα σπουδών στα Μαθηματικά.

«Στις συγκεκριμένες και εύθραυστες συνθήκες των σχολείων λόγω της πανδημίας, ο σχεδιασμός δεν μπορεί να υποβαθμίζει την απότομη εισβολή του ψηφιακού περιβάλλοντος, τη σημασία του εξοπλισμού και του βαθμού δικτυακής προσβασιμότητας από το σπίτι, καθώς και την επίδραση του τρόπου συνεργασίας με το οικογενειακό περιβάλλον, ώστε να μην στερείται κανένα παιδί το δικαίωμα στη μάθηση των μαθηματικών», σημειώνει η ΕΜΕ.

Επιπλέον, η Ελληνική Μαθηματική Εταιρία σημειώνει: «Με αυτή την έννοια υπογραμμίσαμε ότι τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα του ΙΕΠ είναι εκτός παιδαγωγικού τόπου και χρόνου. Η αναπροσαρμογή ή αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων πρέπει να εντάσσεται σε μια στρατηγική παράλληλων, στοχευμένων και αλληλοτροφοδοτούμενων δράσεων. Πρόκειται για μια αναδρομική, συμμετοχική και συνεργατική διαδικασία, που οι επιλογές και προτεραιότητες του ΙΕΠ αγνόησαν. 

Αντίθετα, ως φαίνεται, το ΙΕΠ έπεισε το Υπουργείο να επαναλάβει τον φαύλο κύκλο του αποτυχημένου παιδαγωγικού μοτίβου: πρώτα να κατασκευάζονται αναλυτικά προγράμματα, επ’ αυτών να γράφονται βιβλία και τέλος να επιμορφώνονται οι εκπαιδευτικοί για να διδάξουν με τα συγκεκριμένα βιβλία όσα περιγράφονται στα προγράμματα»

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΜΕ:

Ας ξανακερδίσει η Μαθηματική Εκπαίδευση τον εκπαιδευτικό χρόνο, που χάθηκε από τις πολυέξοδες αστοχίες του ΙΕΠ

Η Ε.Μ.Ε. χαιρετίζει την ένδειξη επαναφοράς του Υπουργείου Παιδείας στο πεδίο της συνεργασίας για την αξιολόγηση και τον σχεδιασμό της Μαθηματικής Εκπαίδευσης, έστω κι αν αυτό εκφράζεται με τη γλώσσα και τον τρόπο που διαθέτει η ηγεσία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

Για να ξανακερδηθεί όμως, τουλάχιστον ο χαμένος κόπος και χρόνος από τη διαδικασία του ΙΕΠ, θα πρέπει να κατανοηθεί ότι τα Αναλυτικά Προγράμματα διαμορφώνονται μέσα από την αλληλεπίδραση με την εκπαιδευτική πραγματικότητα και την αξιολόγηση αυτής της αλληλεπίδρασης. 

Γι’ αυτό, δεν επινοούνται στο κενό, ούτε αντιγράφονται, αλλά κάθε ευρωπαϊκή χώρα διαμορφώνει θεσμούς, που κύριο έργο έχουν καταρχάς να παρακολουθούν, να καταγράφουν, να εντοπίζουν τις δυσκολίες και δυσχέρειες που συναντά η Μαθηματική Εκπαίδευση σε κάθε βαθμίδα, ώστε να σχεδιάζουν δράσεις εκπαιδευτικής βελτίωσης. Τα αντίστοιχα ινστιτούτα αναπτύσσουν επιτόπιες επισκέψεις παρατήρησης και δράσεις αναστοχασμού, όπως η αξιολόγηση της εφαρμογής των προηγούμενων ΑΠ, της χρήσης των εγχειριδίων και συμβατότητας των οδηγιών, η διακρίβωση των συνθηκών παιδαγωγικής πλαισίωσης της διδασκαλίας, καθώς και η επιστημολογική και ψυχολογική μελέτη των δυσκολιών μάθησης. 

Σε αυτό το πλαίσιο τεκμηριώνονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις, άλλοτε στα Αναλυτικά Προγράμματα, άλλοτε στα διδακτικά βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό, άλλοτε στη θεματολογία και τον τρόπο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, άλλοτε στην ίδια τη λειτουργία των σχολείων και στη συνεργασία ανάμεσα σε ειδικότητες, ώστε να αναδεικνύεται η ιδιαιτερότητα της μαθηματικής σημειογραφίας και να συνδέεται με το μάθημα των Μαθηματικών. 

Στις συγκεκριμένες και εύθραυστες συνθήκες των σχολείων λόγω της πανδημίας, ο σχεδιασμός δεν μπορεί να υποβαθμίζει την απότομη εισβολή του ψηφιακού περιβάλλοντος, τη σημασία του εξοπλισμού και του βαθμού δικτυακής προσβασιμότητας από το σπίτι, καθώς και την επίδραση του τρόπου συνεργασίας με το οικογενειακό περιβάλλον, ώστε να μην στερείται κανένα παιδί το δικαίωμα στη μάθηση των μαθηματικών. 

Με αυτή την έννοια υπογραμμίσαμε ότι τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα του ΙΕΠ είναι εκτός παιδαγωγικού τόπου και χρόνου. Η αναπροσαρμογή ή αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων πρέπει να εντάσσεται σε μια στρατηγική παράλληλων, στοχευμένων και αλληλοτροφοδοτούμενων δράσεων. Πρόκειται για μια αναδρομική, συμμετοχική και συνεργατική διαδικασία, που οι επιλογές και προτεραιότητες του ΙΕΠ αγνόησαν. 

Αντίθετα, ως φαίνεται, το ΙΕΠ έπεισε το Υπουργείο να επαναλάβει τον φαύλο κύκλο του αποτυχημένου παιδαγωγικού μοτίβου: πρώτα να κατασκευάζονται αναλυτικά προγράμματα, επ’ αυτών να γράφονται βιβλία και τέλος να επιμορφώνονται οι εκπαιδευτικοί για να διδάξουν με τα συγκεκριμένα βιβλία όσα περιγράφονται στα προγράμματα. 

Είναι το μοντέλο που αποκόπτει την μάθηση των Μαθηματικών από τις εμπειρίες των μαθητών και τις συνθήκες της διδασκαλίας και αναπαράγει την εξεταστικοκεντρική εικόνα και λειτουργία του σχολικού μαθήματος.  

Φαίνεται να αγνοεί το ΙΕΠ πως το ιεραρχημένο αυτό μοτίβο έχει απορριφθεί από την ερευνητική κοινότητα και εγκαταλειφθεί από καιρό σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και από τον ΟΟΣΑ, που τόσο άκριτα επικαλούνται. 

Επιπλέον, κι εδώ είναι η ελληνική ιδιαιτερότητα, τα τρία διαδοχικά στάδια αυτής της λανθασμένης διαδικασίας, δεν εντάσσονται στη λειτουργία του ΙΕΠ, αλλά, σαν να γίνονται εκτός ωραρίου, υλοποιούνται με ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις έργων, με επιδοτήσεις και αναθέσεις. 

Δυστυχώς, η συστηματική περιφρόνηση του λόγου των επιστημονικών ενώσεων και της εμπειρίας των εκπαιδευτικών κοινοτήτων έχει οδηγήσει να χάνεται χρόνος και χρήμα. Είναι πλέον σημαντικό και επείγον, να αναμορφωθεί ο σχεδιασμός, να αξιοποιηθούν πιο εποικοδομητικά για την Μαθηματική Εκπαίδευση οι ευρωπαϊκοί πόροι.
Η ΕΜΕ εκτιμά πως ο χαμένος εκπαιδευτικός χρόνος μπορεί να ξανακερδηθεί. Με εποικοδομητική συνεργασία με το Υπουργείο και το ΙΕΠ για το σχεδιασμό και το περιεχόμενο όλων των δράσεων βελτίωσης της μαθηματικής εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Με αυτή την πεποίθηση, το ΔΣ της ΕΜΕ θα αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες ανταλλαγής απόψεων και συντονισμού με όλες τις ενώσεις ερευνητών και εκπαιδευτικών που ασχολούνται με τις συνθήκες της διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το πιο γρήγορο τεστ ευφυΐας στον κόσμο: Δείτε με τρεις ερωτήσεις αν έχετε IQ πάνω απ’ το μέσο όρο

ΑΣΕΠ: Ποια σεμινάρια Πανεπιστημίων μοριοδοτούν στους Πίνακες ΕΙΔΙΚΗΣ αλλά και ΓΕΝΙΚΗΣ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Πίνακες αναπληρωτών ΕΑΕ: Προλαβαίνετε να πάρετε 11 μόρια έως τις 23 Μαϊου

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

fysiki_agogi
Μαμουλάκης για αναπληρωτές Φυσικής Αγωγής: Πολύ περισσότερα κενά από διορισμούς
Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για τους αναπληρωτές καθηγητές Φυσικής Αγωγής προανήγγειλε ο βουλευτής Χάρης Μαμουλάκης
Μαμουλάκης για αναπληρωτές Φυσικής Αγωγής: Πολύ περισσότερα κενά από διορισμούς
Τι απαντά η Αθήνα στο «δεν υπάρχει πια ο Μητσοτάκης» του Ερντογάν
Η απάντηση της Αθήνας στις δηλώσεις του Ερντογάν για τον Κυριάκο Μητσοτάκη - «Δεν θα μπούμε σε αντιπαράθεση δηλώσεων με την ηγεσία της Τουρκίας. Η...
Τι απαντά η Αθήνα στο «δεν υπάρχει πια ο Μητσοτάκης» του Ερντογάν
Από την Ανατολή στη Δύση

Συζητήσεις επί συζητήσεων με πολιτικό και ιδεολογικό περιεχόμενο γίνονται ως προς τα που είναι προσανατολισμένη η χώρα μας. Θεωρώ...

Από την Ανατολή στη Δύση