ΠΥΣΔΕ Λάρισας: Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά
Των αιρετών του ΠΥΣΔΕ Λάρισας Δ. Διονυσίου και Α. Χαρχαρίδου σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά από το ΠΥΣΔΕ Λάρισας

Ως γνωστόν, το ΠΥΣΔΕ Λάρισας αυτήν τη χρονική περίοδο ασχολείται με υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών. Καθώς όμως πρόκειται και για περίοδο καλοκαιρινών διακοπών για τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε άδεια, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να παραθέσουμε κάποια γεγονότα που άπτονται του τρόπου με τον οποίο διενεργούνται αυτές. 

Πιο συγκεκριμένα, η συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Λάρισας στις 20/7/2020 με  θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις
  2. Πρόσκληση για εναπομείναντα οργανικά κενά

πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και συμμετείχαν σε αυτή και τα πέντε τακτικά μέλη του Συμβουλίου, αλλά διακόπηκε λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικά με την ειδική κατηγορία των εκπαιδευτικών. Συμφωνήθηκε η συνεδρίαση αυτή   να συνεχιστεί όταν τα στοιχεία θα ήταν διαθέσιμα και αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, να αναρτηθεί άμεσα ο πίνακας με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που έκαναν δήλωση για τοποθέτηση (μόρια, συνυπηρέτηση, εντοπιότητα, αν ανήκουν σε ειδική κατηγορία κοκ) ώστε να ενημερωθούν πλήρως όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί και να μπορέσουν να καταθέσουν σχετική αίτηση σε περίπτωση παράλειψης ή σφάλματος.

Εντούτοις, η πρόσκληση που απεστάλη το μεσημέρι της ίδιας μέρας καλούσε σε διά ζώσης συνεδρίαση (με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης) την επομένη (21/7/2020) στις 19:00 το απόγευμα. Παρόλο που τρία από πέντε μέλη δήλωσαν ότι επιθυμούν η συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (όπως και η διακοπείσα) και όπως έχει συμφωνηθεί λόγω της ιδιαιτερότητας της χρονικής περιόδου που διανύουμε (πανδημία κορωνοϊού, καλοκαιρινές άδειες), ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Καψάλης, δεν μετέβαλε την πρόσκληση, τα μηνύματα των μελών αγνοήθηκαν και δεν απαντήθηκαν καν, και επέμεινε στη διεξαγωγή της συνεδρίασης, με φυσική παρουσία των μελών, το απόγευμα της 21/7/2020.

Ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών δεν κατέστη δυνατόν να παραστεί στη συνεδρίαση το τακτικό μέλος,  κ. Χαρχαρίδου, ενώ αποχώρησαν το άλλο τακτικό μέλος, κ. Διονυσίου, και το αναπληρωματικό αιρετό μέλος, κ. Ρεμπάπης, εφόσον δεν έλαβαν επαρκείς εξηγήσεις για τους λόγους που οδήγησαν τον Πρόεδρο να αλλάξει τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης (αντί μέσω τηλεδιάσκεψης, να διεξαχθεί διά ζώσης) και καταγγέλλοντας χειραγώγηση στη σύνθεση του Συμβουλίου. Εν τέλει, η διακοπείσα συνεδρίαση της 20/7/2020 (μέσω τηλεδιάσκεψης), διεξήχθη διά ζώσης το απόγευμα της 21/7/2020 και κατέληξε στην Πράξη 53, αφενός μεν, με ελλιπή σύνθεση (εφόσον παρίσταντο μόνον ο Πρόεδρος κ. Καψάλης, το αναπληρωματικό τακτικό μέλος κ. Κουτσιάη και ο αιρετός κ. Κοντσιώτης), αφετέρου, δε, με διαφορετική σύνθεση (εφόσον συμμετείχε η κ. Κουτσιάη αντί της κ. Χαρχαρίδου). Αξίζει να σημειωθεί ότι, εφόσον η κ. Κουτσιάη κλήθηκε να παραστεί στη συνεδρίαση λίγο πριν από την έναρξή της, προφανώς δεν θα είχε και καμία ενημέρωση σχετικά με τα θέματα της συνεδρίασης.

Θεωρούμε ότι για μία τόσο σοβαρή συνεδρίαση για τους εκπαιδευτικούς (καθώς αφορούσε τοποθέτηση σε οργανικά κενά) έγιναν πολλά εσφαλμένα βήματα, συμπεριλαμβανομένης και της εξαιρετικά μικρής χρονικής περιόδου για υποβολή ενστάσεων. Πράγματι, οι εκπαιδευτικοί  είχαν στη διάθεσή τους λιγότερο από 24 ώρες αφού η «Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά σχ. έτους 2020-2021 με την Πράξη 53», αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας την Τετάρτη 22/7/2020, λίγο μετά τις 13.00, και η προθεσμία υποβολής ενστάσεων έληγε την Πέμπτη 23/7/2020 και ώρα 12:00.

Επιπροσθέτως, δεν αναρτήθηκε ποτέ ο πίνακας με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που έκαναν δήλωση για τοποθέτηση (μόρια, συνυπηρέτηση, εντοπιότητα, αν ανήκουν σε ειδική κατηγορία κοκ), όπως είχε αποφασιστεί στη συνεδρίαση της 20/7/2020.  Αντ’ αυτού, και με επίκληση σε προσωπικά δεδομένα, την ημέρα λήξης προθεσμίας υποβολής ενστάσεων (23/7/2020) αναρτήθηκε  στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ανακοίνωση ότι «οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν,  για τυχόν απορίες σχετικά με τον αναρτημένο πίνακα των τοποθετήσεων σε οργανικές θέσεις, , να επικοινωνούν με την γραμματεία του ΠΥΣΔΕ».  Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, εν μέσω θέρους, παρακολουθούν ανελλιπώς και αδιαλείπτως τις ηλεκτρονικές ανακοινώσεις της ΔΔΕ Λάρισας, είναι τελείως παράλογο να θεωρούμε ότι μέσα σε διάστημα 23 ωρών (δηλαδή ελάχιστων εργάσιμων ωρών)  θα μπορούσαν και να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ, και να λάβουν απάντηση και να συντάξουν και να υποβάλλουν σχετική αίτηση  ή ένσταση.

Όλα τα παραπάνω, καθώς και την αγνόηση των ηλεκτρονικών μας μηνυμάτων, τα καταγγείλαμε στην επόμενη συνεδρίαση του οργάνου, η οποία διεξήχθη στις 27/7/2020 με τηλεδιάσκεψη και ζητήσαμε την ακύρωση της Πράξης 53. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Καψάλης, δήλωσε ότι έτσι και αλλιώς δεν προτίθεται να απαντά σε όλα τα μηνύματα που δέχεται από τα μέλη του Συμβουλίου, διότι «έχει και άλλα πράγματα να κάνει»,  και ενώ στην αρχή τοποθετήθηκε ότι δεν έχει αντίρρηση να επαναληφθεί η διαδικασία της πράξης 53 και να αναρτηθεί ο πίνακας  υπαναχώρησε στο  «όλα έγιναν καλώς». Παρ’ ότι οι μέχρι στιγμής ενστάσεις των συναδέλφων , στην ελάχιστη προθεσμία που τους δόθηκε και με λειψή ενημέρωση θα επιφέρουν σοβαρές αλλαγές στις τοποθετήσεις της πράξης 53.

Εμείς, όμως, ως τακτικά μέλη του ΠΥΣΔΕ Λάρισας θεωρούμε ότι οφείλουμε να ενημερώσουμε την εκπαιδευτική κοινότητα για τα συγκεκριμένα γεγονότα (μη ανάρτηση του πίνακα με και τα μόρια και τα λοιπά στοιχεία των εκπαιδευτικών, εξαιρετικά μικρό χρονικό περιθώριο για υποβολή ενστάσεων, χειραγώγηση στη σύνθεση του Συμβουλίου) και να τα καταγγείλουμε διότι εκτιμούμε ότι δεν εξυπηρετήθηκαν με τον προσήκοντα τρόπο ούτε τα συμφέροντα των συναδέλφων εκπαιδευτικών ούτε η ορθή λειτουργία του Συμβουλίου.

Να ενημερώσουμε επίσης ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος του ΠΥΣΔΕ και του Δ.ΠΥΣΔΕ έχει προσπαθήσει με διάφορους τρόπους να «αλλοιώσει» την  σύνθεση των συμβουλίων  για να πλειοψηφήσει η άποψη του.

Λάρισα, 28/7/2020

 

Διονυσίου Διονύσιος, τακτικό μέλος του ΠΥΣΔΕ Λάρισας

Χαρχαρίδου Αναστασία, τακτικό μέλος του ΠΥΣΔΕ Λάρισας

 

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το μοριοδοτούμενο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

 

Αυτό είναι το κορυφαίο μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή με ανοικτές αιτήσεις

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ: Αυτά είναι τα σεμινάρια που δίνουν μόρια και έχουν ανοικτές αιτήσεις
 

 

σχετικά άρθρα

Κωνσταντόπουλος σε Κεραμέως για Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στη Ναύπακτο: Υπάρχουν υποδομές και 100 ενδιαφερόμενοι, αλλά το υπουργείο δεν ανταποκρίνεται
Κωνσταντόπουλος σε Κεραμέως για Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στη Ναύπακτο: Υπάρχουν υποδομές και 100 ενδιαφερόμενοι, αλλά το υπουργείο δεν ανταποκρίνεται
Ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας με το Κίνημα Αλλαγής, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος για την Ίδρυση...
Κωνσταντόπουλος σε Κεραμέως για Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στη Ναύπακτο: Υπάρχουν υποδομές και 100 ενδιαφερόμενοι, αλλά το υπουργείο δεν ανταποκρίνεται
Παρέμβαση αναπληρωτών καθηγητών ειδικής αγωγής για υπηρεσιακές μεταβολές, τοποθετήσεις, διευκολύνσεις για ανατροφή τέκνων
Παρέμβαση αναπληρωτών καθηγητών ειδικής αγωγής για υπηρεσιακές μεταβολές, τοποθετήσεις, διευκολύνσεις για ανατροφή τέκνων
Επιστολή του Συλλόγου Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Παρέμβαση αναπληρωτών καθηγητών ειδικής αγωγής για υπηρεσιακές μεταβολές, τοποθετήσεις, διευκολύνσεις για ανατροφή τέκνων
Βέλγιο: Η χρήση μάσκας υποχρεωτική για την περιφέρεια των Βρυξελλών
Βέλγιο: Η χρήση μάσκας υποχρεωτική για την περιφέρεια των Βρυξελλών
Η χρήση μάσκας καθίσταται υποχρεωτική σε όλους τους δημόσιους χώρους και στους 19 δήμους των Βρυξελλών, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο.
Βέλγιο: Η χρήση μάσκας υποχρεωτική για την περιφέρεια των Βρυξελλών