ΠΥΣΔΕ

Η διαχείριση των κενών συνεχίζεται από το ΠΥΣΔΕ Θεσσαλονίκης, αντί της απαίτησης να καλυφθούν τώρα όλα τα κενά
Η διαχείριση των κενών συνεχίζεται από το ΠΥΣΔΕ Θεσσαλονίκης, αντί της απαίτησης να καλυφθούν τώρα όλα τα κενά
Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Θεσσαλονίκης – Συνεργαζόμενοι, ενημερωτικό συνεδριάσεων  του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκη
Η διαχείριση των κενών συνεχίζεται από το ΠΥΣΔΕ Θεσσαλονίκης, αντί της απαίτησης να καλυφθούν τώρα όλα τα κενά
Τα λάθη του υπ. Παιδείας είναι πολλά - αποφασίστε σε ποιον αναλογούν και ποιος θα πιστωθεί τη λύση τους
Τα λάθη του υπ. Παιδείας είναι πολλά - αποφασίστε σε ποιον αναλογούν και ποιος θα πιστωθεί τη λύση τους
Του Δ. Βασιλείου Παπαχρήστου, του Αιρετού ΠΥΣΔΕ Σερρών
Τα λάθη του υπ. Παιδείας είναι πολλά - αποφασίστε σε ποιον αναλογούν και ποιος θα πιστωθεί τη λύση τους
Bαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Bαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
«Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν.4452/2017 (Φ.Ε.Κ.17 τ.Α΄/15-02-2017), σχετικά με βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας των...
Bαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης