Απερχόμενη ΕΕΠΠΣ: Ρυθμίσεις υπονομεύουν τους Συλλόγους Διδασκόντων των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
Στόχος όλων των δράσεων της Ε.Ε.Π.Π.Σ. ήταν η υποστήριξη της λειτουργίας των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, η επίλυση ζητημάτων και η διάχυση του εκπαιδευτικού έργου τους.

Μετά την αποδοχή από την Υπουργό Παιδείας της παραίτησης που υποβάλαμε στις 13.10.2019 και τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ στις 18.11.2019, θεωρούμε σκόπιμο να καταθέσουμε έναν σύντομο απολογισμό της δράσης μας ως Επιστημονικής Επιτροπής για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), καθώς και να κοινοποιήσουμε το σκεπτικό της παραίτησής μας.

Επιγραμματικά η Ε.Ε.Π.Π.Σ.:

Ορίστηκε στις 4/04/2019 με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Προχώρησε στην προκήρυξη για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020.

Υποστήριξε τη διαδικασία θεματοδοσίας, εξέτασης και βαθμολόγησης των γραπτών εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία με έγκαιρες και κατάλληλες ενέργειες (συνεργασία με το ΙΕΠ, ορισμός βαθμολογικού κέντρου, ορισμός άμισθης κεντρικής επιτροπής εξετάσεων, πρόσκληση βαθμολογητών και εποπτών, ενημέρωση βαθμολογητών, έκδοση αποτελεσμάτων, ενημέρωση και επίδειξη γραπτών σε ενδιαφερόμενους γονείς).

Εισηγήθηκε σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Ε.Ε.Π.Π.Σ, τη διαδικασία συγκρότησης και τον τρόπο λειτουργίας του ΕΠ.Ε.Σ,  όπως επίσης και για τη  λειτουργία των Ομίλων για το σχολικό έτος 2019-2020, ελλείψει των ΕΠ.Ε.Σ.

Κατά τη διάρκεια άσκησης του έργου της, η Ε.Ε.Π.Π.Σ. ενημέρωνε τα Π. & Π.Σ. μέσω επιστολών και απαντούσε άμεσα σε ερωτήματα και αιτήματα των σχολείων με διευκρινίσεις και οδηγίες σε άριστη συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.

Eκτός από τα παραπάνω, προχώρησε σε πρόσκληση προς τα Π. & Π.Σ. για την καταγραφή σε ειδική φόρμα των δράσεών τους, με στόχο τη διάχυση του έργου τους στην εκπαιδευτική κοινότητα της ελληνικής επικράτειας. Η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών ήταν εντυπωσιακή και τους ευχαριστούμε θερμά. Ενδεικτικές δράσεις σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων αναρτήθηκαν στο μενού της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Π.Π.Σ. με την προσθήκη σχετικής ενότητας (Δράσεις Π.& Π.Σ. http://depps.minedu.gov.gr/?page_id=9414). Η ανάρτηση των δράσεων των Π. & Π.Σ. γίνεται για πρώτη φορά και ευχόμαστε να συνεχιστεί από τη νέα Ε.Ε.Π.Π.Σ.

Στις 30/08/2019 η Ε.Ε.Π.Π.Σ επιδίωξε, με δική της πρωτοβουλία, συνάντηση με την αρμόδια, για θέματα των Π. & Π.Σ., Υφυπουργό Παιδείας, κυρία Ζαχαράκη, και προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις, προκειμένου να αντιμετωπισθούν εκκρεμότητες που αφορούσαν στην ομαλή λειτουργία των Π. & Π.Σ., ενόψει του Σχολικού έτους 2019-2020. Επίσης, για την έγκαιρη αντιμετώπιση των υπαρχουσών εκκρεμοτήτων, παρότι δεν είχε θεσμική ευθύνη, προώθησε σχετική εισήγηση με συγκεκριμένες προτάσεις για θέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εύρυθμη λειτουργία των Π. & Π.Σ.

Οι προτάσεις αυτές περιελάμβαναν τα παρακάτω:

- επέκταση συμπλήρωσης του ωραρίου μέχρι 2 ώρες, εκτός των Ομίλων, και σε δράσεις που προωθούν το εκπαιδευτικό έργο υψηλών απαιτήσεων των Π. & Π.Σ.

-μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το ΕΠ.Ε.Σ στον Σύλλογο Διδασκόντων για το σχολικό έτος 2019-2020 (εισήγηση νέων Ομίλων, τροποποιήσεων του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος κ.ά.).

- επέκταση της τροποποίησης του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος για το σχολικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με το εγκριθέν από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. πρόγραμμα 2018-2019.

Από τις τρεις παραπάνω προτάσεις, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αξιοποίησε μόνο την πρώτη, με αποτέλεσμα να μη δοθούν λύσεις σε τρέχοντα ζητήματα και αιτήματα των Π. & Π.Σ.

Αμέσως μετά τη συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας, ετοίμασε τις προκηρύξεις για τη συγκρότηση των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ), ώστε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να έχουν συγκροτηθεί τα ΕΠ.Ε.Σ. σε όλα τα Π.&Π.Σ. Ωστόσο, η πολιτική ηγεσία αιφνιδίως ανέστειλε την προκήρυξη, με αιτιολογία τις επικείμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για τα Π. & Π.Σ. Η Ε.Ε.Π.Π.Σ. εκφράζοντας τον έντονο προβληματισμό της απέστειλε επιστολή στην ηγεσία του Υπουργείου  Παιδείας στις 16.09.2019. Οι επιφυλάξεις της Ε.Ε.Π.Π.Σ επιβεβαιώθηκαν με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν στη Βουλή, οι οποίες κατέδειξαν ότι η αναβολή της προκήρυξης συγκρότησης των ΕΠ.Ε.Σ. ήταν αναίτια.

Στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις υπάρχει μείωση της εκπροσώπησης του Συλλόγου Διδασκόντων της οικείας σχολικής μονάδας στο ΕΠ.Ε.Σ. από δύο σε έναν μόνο εκπαιδευτικό. Η επιλογή αυτή υπονομεύει, κατά τη γνώμη μας, τη διευρυμένη εκπροσώπηση του Συλλόγου Διδασκόντων στη λήψη αποφάσεων για ζητήματα που αφορούν στα Π.&Π.Σ.. Επιπρόσθετα, ο ζυγός αριθμός των μελών του ΕΠ.Ε.Σ. στα περισσότερα σχολεία, σύμφωνα με την παραπάνω ρύθμιση, δυσχεραίνει τη λήψη απόφασης. Υπάρχει, τέλος, ασάφεια σε ό,τι αφορά στην επιλογή του εκπαιδευτικού που θα εκπροσωπήσει το σχολείο στο ΕΠ.Ε.Σ. Θεωρούμε ότι η ασάφεια αυτή θα αποτελέσει τροχοπέδη στην  όποια μελλοντική λειτουργία της Ε.Ε.Π.Π.Σ. σχετικά με τη συγκρότηση των ΕΠ.Ε.Σ.

Από την πρώτη στιγμή της συγκρότησής μας ως Ε.Ε.Π.Π.Σ., συνεργαστήκαμε στενά για τη βελτίωση και διευκόλυνση του έργου των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, στόχο που υπηρετήσαμε πιστά. Ωστόσο, όπως εξηγήσαμε και παραπάνω, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επέλεξε να μην αξιοποιήσει την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη, την εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία μας στα  Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, γεγονός που μας οδήγησε σε παραίτηση.

Ευχόμαστε στα Π. & Π.Σ. επιτυχία στην εκπλήρωση της αποστολής τους και καλή δύναμη στα νέα μέλη της Ε.Ε.Π.Π.Σ.

Σοφία Αυγητίδου, τ.Πρόεδρος Ε.Ε.Π.Π.Σ., Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ελένη Τσίκιζα, τ.Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Π.Π.Σ., Διευθύντρια 2ου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών

Φανή Τσιαμπάση, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Α/θμιας Εκπαίδευσης

Σεβαστή Λάζαρη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Β/θμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Ρουσσάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Νίκος Ανδριώτης, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών

Βασίλης Πανόπουλος, Δ/ντής του 1ου 12/θ, 3/θ και 1/θ Πειραματικού Δ.Σ. Πειραιά (Ράλλεια)

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

ΝΤ Κεφαλονιάς Ιθάκης της ΑΔΕΔΥ: Νίκη για την προστασία της μητρότητας!
ΝΤ Κεφαλονιάς Ιθάκης της ΑΔΕΔΥ: Νίκη για την προστασία της μητρότητας!
Συνεχίζουμε για να κατοχυρωθεί νομοθετικά πως θα σταματήσουν οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, λόγω επαπειλούμενων κυήσεων!
ΝΤ Κεφαλονιάς Ιθάκης της ΑΔΕΔΥ: Νίκη για την προστασία της μητρότητας!