ekpaideutikoi
Οι περιπτώσεις καταγγελιών και μηνύσεων σε εκπαιδευτικούς, η στοχοποίησή τους και η στόχευση ποινικού και υπηρεσιακού διασυρμού τους από γονείς χωρίς πραγματική βάση και υπόσταση, διαρρηγνύουν τις υπάρχουσες συνεργατικές σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας

Σε αγώνα υπέρ της υπεράσπισης των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών, καλούν οι εκπαιδευτικοί του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ «η Αθηνά».

Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν πως «οι δύσκολες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που όλοι μας βιώνουμε, εκπαιδευτικοί και γονείς,  αντανακλώνται και επηρεάζουν πολλές πτυχές της σχολικής καθημερινότητας».

Παράλληλα, συμπληρώνουν πως «είναι στο χέρι όλων μας, εκπαιδευτικών και γονέων, να αγωνιστούμε από κοινού για την υπεράσπιση και διεύρυνση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας και την αύξηση των δαπανών για την Παιδεία. Για ένα επαρκώς χρηματοδοτούμενο δημοκρατικό δημόσιο δωρεάν σχολείο των όλων, των ίσων και των διαφορετικών».

 Αναλυτικά

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε «η Αθηνά», με αφορμή αιτιάσεις από συναδέλφους και Συλλόγους Διδασκόντων για προβλήματα που δημιουργούνται στα σχολεία ή στις σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας, θεωρεί ότι οι δύσκολες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που όλοι μας βιώνουμε, εκπαιδευτικοί και γονείς,  αντανακλώνται και επηρεάζουν πολλές πτυχές της σχολικής καθημερινότητας. 

Η όξυνση της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης με την υποχρηματοδότηση των σχολικών μονάδων, τη χειροτέρευση της κατάστασης και των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών, την εντατικοποίηση της εργασίας τους και με το πλαίσιο της κατηγοριοποίησης-αξιολόγησης σχολείων και εκπαιδευτικών που το υπουργείο Παιδείας ανεπιτυχώς θέλει να επιβάλλει, είναι σε βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας.
 
Παρόλα αυτά οι εκπαιδευτικοί, στις καθομολογούμενες δυσμενείς συνθήκες εργασίας τους, επιτελούν με ευαισθησία το παιδαγωγικό τους έργο, φροντίζοντας καθημερινά για την  ολόπλευρη μόρφωση  των  μαθητών τους, χωρίς διακρίσεις, κατηγοριοποιήσεις και στιγματισμό.

Στη βάση αυτή όλοι οι εκπαιδευτικοί με ιδιαίτερο ζήλο και στοχοπροσήλωση αναπτύσσουν πολύπλευρα την προσωπικότητα, τις ιδιαίτερες κλίσεις, την κριτική σκέψη, το διάλογο και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ελευθερία της σκέψης και της έκφρασης. Επιπλέον, δίνουν έμφαση σε όλες τις πλευρές της παιδαγωγικής διαδικασίας μέσα και έξω από την τάξη ακόμα και στην παιδαγωγική διάσταση του διαλείμματος, φροντίζοντας για την ασφαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού, χωρίς ανταγωνισμούς και  αποκλεισμούς.  

Από την άλλη  οι γονείς, που βιώνουν κι αυτοί με τη σειρά τους τα αποτελέσματα της αντικοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης  (ακρίβεια, χαμηλοί μισθοί, ανεργία κα) και έχοντας ως προμετωπίδα τους τα παιδιά και τη μόρφωσή τους, ορισμένες φορές αναζητούν τρόπους παρεμβατικότητας στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και στο παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών, νομίζοντας εσφαλμένα ότι οι εκπαιδευτικοί ευθύνονται για τα αδιέξοδα που δημιουργεί η αντιεκπαιδευτική πολιτική σε επίπεδο σχολικών μονάδων.  

Παρότι είναι διακριτός ο ρόλος ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι Σύλλογοι Διδασκόντων πάντα επιδιώκουν τη συνεργασία μαζί τους  για τα όποια προβλήματα  ανακύπτουν στη σχολική κοινότητα  και  μεριμνούν για την επίλυσή τους με τα κατάλληλα παιδαγωγικά μέσα και τρόπους που έχουν στην διάθεσή τους,  στο πλαίσιο των παιδαγωγικού τους ρόλου και του ρόλου του σχολείου, σε κλίμα συνεργασίας, αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης με τους γονείς.

Ακόμα και στις περιπτώσεις παραπόνων, αιτιάσεων-σχολίων γονέων, που δεν έχουν πραγματική βάση, οι εκπαιδευτικοί και οι Σύλλογοι Διδασκόντων στα σχολεία μας επιδιώκουν τη συνεργασία μαζί τους για την επίλυση των όποιων προβλημάτων ανακύπτουν, με τα μάτια στραμμένα στην μόρφωση των μαθητών τους, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι η διάρρηξη του παιδαγωγικού κλίματος εξαιτίας τέτοιων ζητημάτων μόνο καλό δεν κάνει στους μαθητές μας. 

Προφανώς όμως, οι περιπτώσεις καταγγελιών και μηνύσεων σε εκπαιδευτικούς, η στοχοποίησή τους και η στόχευση ποινικού και υπηρεσιακού διασυρμού τους από γονείς χωρίς πραγματική βάση και υπόσταση, χωρίς καν να έχει ενημερωθεί το σχολείο ή σπανιότερα αναφορών-διαπομπεύσεων ακόμα και από περιπτώσεις Συλλόγων Γονέων, που δεν επιδιώκουν ουσιαστικά  τον αληθινό διάλογο, την άμεση ενδελεχή ενημέρωση και επικοινωνία με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς για τη διερεύνηση λύσης στα όποια προβλήματα ανακύπτουν, διαρρηγνύουν τις υπάρχουσες συνεργατικές σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας όσο αυτές εξακολουθούν να υπάρχουν, πόσο μάλλον αν οι αναφορές-διαπομπεύσεις γίνονται με δόλο. 

Κάνουμε γνωστό προς κάθε κατεύθυνση, στις σχολικές μονάδες, τη Διεύθυνση, τους συναδέλφους και τους γονείς ότι ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε «η Αθηνά» δεν θα αφήσει μόνους και ανυπεράσπιστους τους συναδέλφους βορά στο αντιεκπαιδευτικό μένος της κυβέρνησης και όσους ενθαρρύνονται από αυτήν και επιδιώκουν να τους τυλίξουν σε μία κόλλα χαρτί. Σε συναδέλφους που έχουν υποστεί άδικες και αβάσιμες μηνύσεις ή αναφορές, των οποίων ζητάμε την απόσυρσή τους, τους συμπαραστεκόμαστε αμέριστα. Θα είμαστε στο πλευρό τους όχι μόνο με παραστάσεις διαμαρτυρίας του Συλλόγου κατά τη διενέργεια ΕΔΕ και των επικείμενων διώξεων, αν χρειαστεί, αλλά και με κάθε ηθικό, οικονομικό, νομικό μέτρο και μέσο που θα απαιτηθεί για την υπεράσπιση της εργασιακής και παιδαγωγικής αξιοπρέπειας των συναδέλφων. 

Ας γνωρίζουν ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί με αίσθημα ευθύνης αντιμετωπίζουν ισότιμα τους μαθητές, στο πλαίσιο του παιδαγωγικού τους ρόλου και του ρόλου του δημόσιου σχολείου, σε ένα διακριτό περιβάλλον που δεν μπορεί να ανθεί η παρεμβατικότητα των γονέων αλλά ένα συνεργατικό περιβάλλον αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης με τους γονείς, που θα διασφαλίζει πολλαπλά την ομαλή λειτουργία του σχολείου και του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών, προς όφελος των μαθητών μας. 

Είναι στο χέρι όλων μας, εκπαιδευτικών και γονέων, να αγωνιστούμε από κοινού για την υπεράσπιση και διεύρυνση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας και την αύξηση των δαπανών για την Παιδεία. Για ένα επαρκώς χρηματοδοτούμενο δημοκρατικό δημόσιο δωρεάν σχολείο των όλων, των ίσων και των διαφορετικών. 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 23/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

maksimou
Η διακυβέρνηση της Ν.Δ. αφήνει κοινωνικές πληγές και όχι μόνο
«Το γεγονός ότι συζητάμε τα πολιτικά πράγματα – κυρίως στις προεκλογικές περιόδους – με βάση μόνο τη μονομέρεια των δημοσκοπήσεων, χωρίς αναλύσεις...
Η διακυβέρνηση της Ν.Δ. αφήνει κοινωνικές πληγές και όχι μόνο
apospaseiskpeiathy.jpg
Αποσπάσεις: Πώς διαμορφώνεται το εκπαιδευτικό τοπίο στην ΠΕ Α' Αθήνας
Πώς διαμορφώνεται το εκπαιδευτικό τοπίο στη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας μετά την ανακοίνωση για αποσπάσεις - Ενημέρωση του αιρετού Τ. Ρουμπή
Αποσπάσεις: Πώς διαμορφώνεται το εκπαιδευτικό τοπίο στην ΠΕ Α' Αθήνας
Πιερρακάκης
Πιερρακάκης: Επιχορήγηση στα Α.Ε.Ι. για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού
Επιχορήγηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της χώρας για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας εντεταλμένων διδασκόντων βάσει του άρθρου 173...
Πιερρακάκης: Επιχορήγηση στα Α.Ε.Ι. για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού