ypaith
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ / INTIME NEWS
Το θέμα είχε ξεσηκώσει αντιδράσεις στους φοιτητές, καθώς πριν από την αναστολή (τη δεύτερη που δόθηκε, μετά τις αντιδράσεις) προβλεπόταν ότι από εφέτος το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας θα αποκτάται με τη φοίτηση σε ξεχωριστό πρόγραμμα σπουδών

Ψηφίστηκαν χτες κατά πλειοψηφία στη Βουλή, οι 6 διατάξεις του Κυριάκου Πιερρρακάκη για τα Πανεπιστήμια, ανάμεσα στις οποίες και  η αναστολή για ένα ακαδημαϊκό έτος  των διατάξεων του ν. 4957/2022 σχετικά με τη διαδικασία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών και στη χορήγηση του πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας

Σύμφωνα με τις διατάξεις, οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Τμήματα ή Σχολές έως και το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024 μπορούν να λάβουν πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), εφόσον τα Τμήματα ή Σχολές που έχουν εισαχθεί χορηγούσαν την εν λόγω πιστοποίηση κατά τον χρόνο εισαγωγής τους.

Το θέμα αυτό είχε ξεσηκώσει αντιδράσεις τους προηγούμενους μήνες στους φοιτητές, καθώς πριν από την αναστολή (τη δεύτερη που δόθηκε, μετά τις αντιδράσεις) προβλεπόταν ότι από εφέτος το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας θα αποκτάται με τη φοίτηση σε ξεχωριστό πρόγραμμα σπουδών, διαρκείας δύο εξαμήνων, που αναμένεται πως θα δομήσουν και θα προσφέρουν τα ΑΕΙ. Η εγγραφή σε αυτό θα είναι παράλληλη με τις κανονικές σπουδές, αλλά δεν θα επιτρέπεται πριν από την ολοκλήρωση του 3ου έτους για τα 4ετούς διάρκειας προγράμματα. Πολλοί είχαν εκτιμήσει ότι η απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας από τα πτυχία θα λειτουργήσει ως «πριμ» στα κολέγια.

Οι 6 διατάξεις για τα πανεπιστήμια

Ρυθμίσεις για το προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 426, άρθρου 453, παρ. 2 άρθρου 456 και παρ. 1, 2 και 3 άρθρου 463 ν. 4957/2022

1. Η παρ. 3 του άρθρου 426 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΖ ΄ του μέρους Α ́του νόμου αυτού, τροποποιείται ώστε να παρέχεται η δυνατότητα παράτασης όλων των προθεσμιών του άρθρου 463 του ίδιου νόμου και να ρυθμίζεται κάθε θέμα που προκύπτει από τις παρατάσεις αυτές και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δύναται να παρατείνονται οι προθεσμίες του άρθρου 463 και του αιτήματος ετήσιου προγραμματισμού́ προσλήψεων του άρθρου 138, και να ρυθμίζεται κάθε θέμα που προκύπτει από τις παρατάσεις αυτές.». 20

2. Στο άρθρο 453 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Ζ΄ του Μέρους Α’ του νόμου αυτού:

α) στο πρώτο εδάφιο, η αναφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024 αντικαθίσταται από την αναφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2024-2025,

β) στο δεύτερο εδάφιο, μετά από τη φράση «του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023» προστίθεται η φράση «και του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024» και το άρθρο 453 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 453 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ΄

 Το άρθρο 69 και οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 416 εφαρμόζονται από το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025 και εξής. Συμβάσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών που συνάπτονται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και του ακαδημαϊκού έτους 2023 - 2024, καθ’ όλη τη διάρκειά τους, ακόμη και εάν αυτή εκτείνεται στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, του Κανονισμού πρακτικής άσκησης του Τμήματος ή του προγράμματος σπουδών.».

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 456 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Ι’ του Μέρους Α’ του νόμου αυτού, η αναφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 αντικαθίσταται από την αναφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Τμήματα ή Σχολές έως και το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024 δύνανται να λάβουν πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), εφόσον τα Τμήματα ή Σχολές που έχουν εισαχθεί χορηγούσαν την εν λόγω πιστοποίηση κατά τον χρόνο εισαγωγής τους.».

4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΖ ΄ του μέρους Α ́του νόμου αυτού, η ημερομηνία «28η.2.2023» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η.10.2023» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Η διαδικασία κατάρτισης των μητρώων γνωστικών αντικειμένων του άρθρου 144 των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 31η.10.2023. Έως την ημερομηνία του πρώτου εδαφίου τα μητρώα αναρτώνται στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του άρθρου 142.».

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΖ΄ του Μέρους Α΄ του νόμου αυτού: α) στο πρώτο εδάφιο, η ημερομηνία «30ή.4.2023» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η.12.2023», β) το τρίτο εδάφιο καταργείται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Η διαδικασία κατάρτισης των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 31η.12.2023. Έως την ημερομηνία 21 του πρώτου εδαφίου τα μητρώα αναρτώνται στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκλογής και εξέλιξης μελών Δ.Ε.Π. του άρθρου 142.».

6. Στην παρ. 3 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΖ΄ του Μέρους Α΄ του νόμου αυτού: α) στο πρώτο εδάφιο, η ημερομηνία «1η.5.2023» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η.1.2024», β) στο δεύτερο εδάφιο η ημερομηνία «30ή.4.2023» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η.12.2023» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκλογής νέων μελών Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΖ’ εφαρμόζονται στις θέσεις νέων μελών Δ.Ε.Π. που προκηρύσσονται από την 1η.1.2024 και εξής. Διαδικασίες εκλογής σε θέσεις νέων μελών Δ.Ε.Π. που έχουν προκηρυχθεί ή προκηρύσσονται έως και την 31η.12.2023 ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκλογή μελών Δ.Ε.Π. που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 1/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

aithousa
Ιταλία: Μαθητές θα πληρώνουν πρόστιμο έως 10.000 ευρώ όταν επιτίθενται σε καθηγητές και σχολικό προσωπικό
Πρόκειται για αποζημίωση προς τα σχολικά συγκροτήματα όπου σημειώνονται οι επιθέσεις, ενώ το πρόστιμο θα επιβάλλεται μετά από καταδικαστική απόφαση...
Ιταλία: Μαθητές θα πληρώνουν πρόστιμο έως 10.000 ευρώ όταν επιτίθενται σε καθηγητές και σχολικό προσωπικό
πυρκαγιά πυροσβεστική
Μεγάλη φωτιά στα Χανιά- Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο
Έχουν κινητοποιηθεί 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα ενώ συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ
Μεγάλη φωτιά στα Χανιά- Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο