taksi_thrania_sxoleia
Προτάσεις για την αντιμετώπιση σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο των προβλημάτων λειτουργίας των σχολικών επιτροπών

Από την εμπειρία της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών μετά την ψήφιση των νόμων  για την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση  έχουν προκύψει μια σειρά θέματα και προβλήματα που συνδέονται με την αποτελεσματική λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών.

Τα προβλήματα αυτά είναι:

 • Η χαμηλή χρηματοδότηση σε σχέση με τις ανάγκες των Σχολείων.
 • Η χρονοβόρα και καθυστερημένη διαδικασία διάθεσης των πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές από την κεντρική εξουσία.
 • Η πολυπληθής σύνθεση και ο απροσδιόριστος ρόλος όσον  αφορά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των μελών των σχολικών επιτροπών.
 • Η μη συστηματική και επισταμένη ενασχόληση των Τοπικών Κοινοτήτων και των Συμβουλίων τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες.
 • Ο μεγάλος αριθμός της θεματολογίας σε κάθε συνεδρίαση των Σχολικών Επιτροπών και η αδυναμία ουσιαστικής εμβάθυνσης των θεμάτων.
 • Η έλλειψη στελέχωσης των Σχολικών Επιτροπών από εξειδικευμένα τεχνοκρατικά στελέχη που γνωρίζουν σε βάθος θέματα που έχουν σχέση κυρίων με την  διοικητική διεκπεραίωση και την οικονομική διαχείριση.
 • Ο τρόπος συγκρότησης της σύνθεσης των Σχολικών Επιτροπών με την επιβολή παραταξιακών κριτηρίων που μετατρέπουν τη λειτουργία τους σε εύκολο πεδίο μικροκομματικών ανταγωνισμών και αντιπαραθέσεων.
 • Η αδυναμία διασύνδεσης των Σχολικών Επιτροπών και αποτελεσματικής επικοινωνίας με Υπηρεσίες και Φορείς του Υπουργείου Παιδείας.

Προτάσεις για την αντιμετώπιση σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο των προβλημάτων λειτουργίας των σχολικών επιτροπών

 • Μετάθεση θεμάτων και αρμοδιοτήτων  που συνδέονται με τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών και δεν αφορούν αποκλειστικά οικονομικής φύσης ζητήματα.
 • Καθορισμός μικρότερου αριθμού θεμάτων ημερήσιας διάταξης για συζήτηση στις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών και πραγματοποίηση περισσότερων συνεδριάσεων ανά μήνα.
 • Ανάθεση σε κάθε μέλος της Σχολικής Επιτροπής συγκεκριμένου αντικειμένου και προσδιορισμός εξατομικευμένης ευθύνης.
 • Να δίνεται έκτακτη οικονομική υποστήριξη σε κάθε σχολική μονάδα μέχρι τον ποσό των 500 ευρώ για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που προκύπτουν στα σχολεία (π.χ. χαλασμένες πόρτες, σπασμένα τζάμια, αποκατάσταση βλαβών στις τουαλέτες κ.λ.π.)
 • Άμεση καταβολή όλων των ποσών που αφορούν την επινοικίαση κυλικείων και αθλητικών χώρων στις Σχολικές Επιτροπές και κατ’ επέκταση στις σχολικές μονάδες και δημιουργία ειδικού λογαριασμού ο οποίος θα εξασφαλίζει τον εφοδιασμό των σχολείων με εποπτικά μέσα διδασκαλίας και εξοπλισμό.
 • Δημιουργία πλαισίου συγκεκριμένης συνεργασίας των Σχολικών Επιτροπών με φορείς του Υπουργείου Παιδείας όπως είναι ο πρώην Ο.Σ.Κ. έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν πληρέστερη και καλύτερη εξασφάλιση εποπτικού υλικού, εξοπλισμού και επίπλωσης στα σχολεία και κυρίως σε ότι σχέση με την οργάνωση και λειτουργία των Ολοήμερων Σχολείων.
 • Τακτικές συνεδριάσεις σε διμηνιαία βάση και προγραμματισμός αναγκών των Συμβουλίων Σχολικών Κοινοτήτων και γνωστοποίηση των σχετικών αποφάσεων στους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.
 • Έγκαιρος προγραμματισμός των προμηθειών και οργάνωση των διαγωνισμών για αναλώσιμα υλικά, υλικά καθαριότητας κ.λ.π.

Μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση θεμάτων λειτουργίας σχολικών μονάδων από τις Δημοτικές αρχές

 • Συνολική αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών τόσο ως προς το περιεχόμενο των αρμοδιοτήτων όσο και ως προς τη σύνθεσή τους. Η ΚΕΔΚΕ να προχωρήσει στην μελέτη και εξειδίκευση του συγκεκριμένου τρόπου αλλαγής και να διεκδικήσει από την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών την υιοθέτηση των σχετικών προτάσεών της.
 • Αλλαγή της διαδικασίας χρηματοδότησης και διασφάλιση της έγκαιρης καταβολής των ποσών που εγκρίνονται από την κεντρική εξουσία.
 • Σχεδιασμός προσλήψεων μόνιμου βοηθητικού προσωπικού, μη διδακτικού όπως καθαριστές- καθαρίστριες, και έγκυρη υπογραφή συμβάσεων με συντηρητές καυστήρων έτσι ώστε με την έναρξη της κάθε νέας σχολικής χρονιάς τα θέματα της ασφάλειας θέρμανσης να είναι τακτοποιημένα.
 • Αναδιοργάνωση του οργανογράμματος των διοικητικών υπηρεσιών του κάθε Δήμου και σύσταση της ειδικότητας του επιστάτη.
 • Δημιουργία εκ νέου της διεύθυνσης εκπαίδευσης του κάθε Δήμου με διάρθρωση σε τομείς και τμήματα τεχνικών αντικειμένων και κυρίως με ότι έχει σχέση με τα θέματα συντήρησης, υγιεινής και  ασφάλειας των σχολικών κτιρίων.
 • Διακανονισμός και διαμόρφωση ειδικών τιμολογιακών ρυθμίσεων για δαπάνες που έχουν σχέση με φυσικό αέριο, ρεύμα και άλλες δαπάνες που συσχετίζονται με δημόσιους φορείς, εξαιτίας της σημαντικής μείωσης σε σχέση με το παρελθόν των χρηματοδοτήσεων από την κεντρική εξουσία για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.
 • Στελέχωση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης κάθε Δήμου και υποστήριξη με πρόσληψη εξειδικευμένων στελεχών όπως π.χ. Λογιστές, Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί και εν γένει τεχνικό προσωπικό ως εξωτερικοί συνεργάτες για αποτελεσματική και άμεση αντιμετώπιση θεμάτων λειτουργίας των σχολείων.
 • Οργάνωση από τη Δ/νση Αρχιτεκτονικού κάθε Δήμου όλων των διαδικασιών για την αντιμετώπιση κτιριακών θεμάτων που απαιτούν υψηλή και ειδική χρηματοδότηση (κατασκευαστικές εργασίες κ.λ.π.)

Τελικά συμπεράσματα

Η πρόταση για κατάργηση των σχολικών επιτροπών δε συνοδεύεται από μια οποιαδήποτε  μορφής  βελτιωτική προσέγγιση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και είναι πολύ πιθανό να πλήξει καίρια την ποιότητα της φυσιογνωμία τους.  Κινείται στη λογική του οικονομικού νεοφιλελευθερισμού και της παλινδρόμησης σε απαρχαιωμένες και σε συντηρητικές  λογικές συνολικής αποδόμησης του Δημόσιου σχολείου.

*Κώστας Ανθόπουλος- Νίκος Τσούλιας   Μέλος της Γραμματείας και Γραμματέας, αντίστοιχα, του Τομέα Παιδείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κινήματος Αλλαγής 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

τεστ
Τεστ προσωπικότητας: Αυτό που βλέπετε πρώτα στην εικόνα μπορεί να αποκαλύψει τις συναισθηματικές τάσεις σας
Το τεστ είναι απλό. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να κοιτάξετε την εικόνα.
Τεστ προσωπικότητας: Αυτό που βλέπετε πρώτα στην εικόνα μπορεί να αποκαλύψει τις συναισθηματικές τάσεις σας
poukamisas
ΙΕΠ - Νέα βιβλία: 72 διδακτικά πακέτα για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο από τον φροντιστηριακό όμιλο "Πουκαμισάς"
Το ΙΕΠ ενέκρινε όμιλο Φροντιστηρίων για να συγγράψει 72 σχολικά βιβλία
ΙΕΠ - Νέα βιβλία: 72 διδακτικά πακέτα για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο από τον φροντιστηριακό όμιλο "Πουκαμισάς"