Thumbnail
Η κυβέρνηση της Ν.Δ. και η κ. Κεραμέως επιδιώκουν την επιτάχυνση της εφαρμογής του ν. 4692/2020 μέσα από τον οποίο έχουν θεσμοθετήσει τη αναζήτηση πόρων και χορηγών από την σχολική μονάδα

Αλλο ένα βήμα προς την ένταση της υποχρηματοδότησης και εμπορευματοποίησης των σχολείων κάνει η κυβέρνηση με όχημα την κατάργηση των σχολικών επιτροπών.

Οπως επισημαίνει ο ΣΕΠΕ Αμαρουσίου, η κυβέρνηση καταργεί τις σχολικές επιτροπές με προφανή διάθεση όχι μόνο να μην στηρίξει επαρκώς τις υλικοτεχνικές ανάγκες των σχολείων αλλά να κρύψει τις ευθύνες της και να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα, στους διευθυντές και στο ότι προαιρείσθε…

Φαίνεται ότι στην αντιλαϊκή πολιτική της δεν χωρά το σχήμα των οργανισμών των σχολικών επιτροπών οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των πιστώσεων που τους διατίθενται από την κεντρική κυβέρνηση και το δήμο για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των σχολείων (καθαρισμός, θέρμανση, φωτισμός, ύδρευση, τηλέφωνο, αποχέτευση, αναλώσιμα κ.λπ.) και του κάθε είδους εξοπλισμού τους (έπιπλα, βιβλιοθήκες κ.ά).

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΕΠΕ Αμαρουσίου

Σύμφωνα με νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών καταργούνται οι Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας και οι Σχολικές Επιτροπές των Δήμων ως όργανα κατανομής και διαχείρισης των οικονομικών πόρων των σχολικών μονάδων της χώρας.

Ειδικότερα:

Α) Σύμφωνα με το άρθρο 23 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου: 1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η Ιανουαρίου του 2024, η οικονομική επιτροπή, η επιτροπή ποιότητας ζωής και η εκτελεστική επιτροπή των δήμων καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η δημοτική επιτροπή που συγκροτείται και εκλέγεται με βάση το άρθρο 8.

2. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η Ιανουαρίου του 2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία, γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.

Β) Σύμφωνα με το άρθρο 25 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου προβλέπεται: Μεταφορά αρμοδιοτήτων Σχολικών Επιτροπών, σύσταση πάγιας προκαταβολής στους διευθυντές των σχολικών μονάδων.

3. Με απόφαση της δημοτικής επιτροπής συνιστάται παγία προκαταβολή, με υπόλογο διαχειριστή τον διευθυντή, ή τον εκτελούντα χρέη διευθυντή ή τους αναπληρωτές αυτών. 4. Από τις 30.6.2024 οι αρμοδιότητες της δημοτικής επιτροπής παιδείας του άρθρου 50 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) ασκούνται από το δημοτικό συμβούλιο ή από επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 27 του παρόντος, μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Γ) Σύμφωνα με το άρθρο 27 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου προβλέπεται Σύσταση Επιτροπών - Αύξηση αριθμού αντιδημάρχων.

1. Το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, δύναται να συστήνει επιτροπές για την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων νομικών προσώπων σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ΄. Στα μέλη των επιτροπών αυτών δεν παρέχεται αμοιβή ή άλλη αποζημίωση, πλην των εξόδων κίνησης που καταβάλλονται στον πρόεδρο αυτών και τα οποία ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Στις επιτροπές αυτές, στις οποίες δύνανται να συμμετέχουν και μη αιρετά μέλη, ως πρόεδρος ορίζεται δημοτικός σύμβουλος ή πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, με συναφή με το αντικείμενο της επιτροπής εμπειρία. Ειδικά για θέματα αρμοδιοτήτων των καταργούμενων σχολικών επιτροπών συστήνονται υποχρεωτικά έως δύο (2) επιτροπές, στις οποίες μετέχει τουλάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος σχολικών μονάδων ή συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του οικείου δήμου. 2. Για κάθε ένα νομικό πρόσωπο που καταργείται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο αυξάνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) κατά έναν (1) στον οικείο δήμο, εφόσον ο μέσος όρος του προϋπολογισμού του καταργούμενου νομικού προσώπου των πέντε (5) τελευταίων ετών είναι μεγαλύτερος του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€). 3. Ειδικά για τους αντιδημάρχους της παρ. 2 δ

Δηλαδή διάδοχος των σχολικών επιτροπών είναι: επιτροπές με επικεφαλής αντιδημάρχους των Δήμων και οι διευθυντές των σχολικών μονάδων.

Ουσιαστικά πρόκειται για άλλο ένα βήμα προς την ένταση της υποχρηματοδότησης και εμπορευματοποίησης των σχολείων.

Η κυβέρνηση καταργεί τις σχολικές επιτροπές με προφανή διάθεση όχι μόνο να μην στηρίξει επαρκώς τις υλικοτεχνικές ανάγκες των σχολείων αλλά να κρύψει τις ευθύνες της και να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα, στους διευθυντές και στο ότι προαιρείσθε…

Φαίνεται ότι στην αντιλαϊκή πολιτική της δεν χωρά το σχήμα των οργανισμών των σχολικών επιτροπών οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των πιστώσεων που τους διατίθενται από την κεντρική κυβέρνηση και το δήμο για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των σχολείων (καθαρισμός, θέρμανση, φωτισμός, ύδρευση, τηλέφωνο, αποχέτευση, αναλώσιμα κ.λπ.) και του κάθε είδους εξοπλισμού τους (έπιπλα, βιβλιοθήκες κ.ά).

Η κυβέρνηση φαίνεται να ενοχλείται ακόμα και από το γεγονός ότι στις σχολικές επιτροπές συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου διευθυντές των σχολείων, εκπρόσωποι των γονέων και εκπρόσωποι των μαθητών, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι αλλάζει η κύρια ευθύνη του δήμου στις πιστώσεις για τα σχολεία. Ενώ κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο διευθυντής της οικείας σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Θέλει να καταργήσει ακόμα και τα υπάρχοντα στοιχειώδη κριτήρια των σχολικών επιτροπών στην κατανομή των πιστώσεων, όπως αυτά του αριθμού των μαθητών, των τμημάτων, των αιθουσών, των γυμναστηρίων, των αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, των εργαστηρίων, των βιβλιοθηκών κ.λπ., αλλά και την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Σε τέτοιες συνθήκες χάνεται κάθε είδους αναλογία και ισότητα στο μοίρασμα των πιστώσεων, πράγμα που θα οδηγήσει σε αυθαιρεσίες και κάθε είδους συναλλαγές και πιέσεις προς τις διευθύνσεις των σχολείων. Καταργείται κάθε στοιχειώδης συνέχεια, διαφάνεια και έλεγχος στην κατανομή πιστώσεων που μπορούσε να αξιοποιηθεί από τους μαζικούς φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας στην διερεύνηση και αγωνιστική διεκδίκηση της κάλυψης των αναγκών των σχολείων.

Το ΥΠΕΣ φέρνει λοιπόν διατάξεις με τις οποίες καταργεί τις Σχολικές Επιτροπές των Δήμων και μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες τους ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΣΤΟΥΣ Δ/ΝΤΕΣ των σχολείων, δίνοντας τους ποσά που περισσότερο αντιστοιχούν σε χαρτζιλίκι σε σχέση με τις ανάγκες του σχολείου, αφήνοντας τους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Μάλιστα τους αναθέτει να διενεργούν με απόλυτη ευθύνη τους άπειρες αρμοδιότητες από τεχνικές βλάβες πάσης φύσεως συντηρήσεις μηχανημάτων και εξοπλισμού και ορίζονται ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ όλων των οικονομικών στοιχείων. Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, οι αρμοδιότητες του δήμου περιορίζονται στην προμήθεια πετρελαίου και στις επισκευές μεγάλης κλίμακας, καθότι τα σχολεία αποτελούν περιουσία του Δήμου).

Στην ίδια κατεύθυνση καταργούν τις Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας (ΔΕΠ) μεταβιβάζοντας τις αρμοδιότητες τους στα δημοτικά συμβούλια. Φαίνεται ότι τους ενοχλεί ακόμα και η ύπαρξη οργάνων, με ούτως η άλλως συμβουλευτικό χαρακτήρα, που μπορούσαν να βρουν κάποια έκφραση οι θέσεις και τα αιτήματα των εργαζομένων ( π.χ. οι Σύλλογοι Εκπ/κών Π. Ε. και οι ΕΛΜΕ όριζαν εκπρόσωπο).

Είναι φανερό ότι αν αυτοί οι σχεδιασμοί προχωρήσουν και υλοποιηθούν τα ήδη υποχρηματοδοτούμενα σχολεία θα φτωχύνουν περισσότερο, ενώ ανοίγεται ο δρόμος να μετατραπούν τα σχολεία σε «αυτόνομες μονάδες» με τους διευθυντές να πασχίζουν να βρουν πόρους με κάθε τρόπο να μπαλώνουν όπως, όπως τα προβλήματα, ενώ το κράτος θα παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. και η κ. Κεραμέως επιδιώκουν την επιτάχυνση της εφαρμογής του ν. 4692/2020 μέσα από τον οποίο έχουν θεσμοθετήσει τη αναζήτηση πόρων και χορηγών από την σχολική μονάδα.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύβεται μπροστά στις ανάγκες των σχολείων και μάλιστα όταν το ματωμένο πλεόνασμα απογειώθηκε στα 5,6 δισ. για την περίοδο του Ιανουαρίου έναντι στόχου 2,314 δισ. ευρώ (!!)

  • Εναντιωνόμαστε στην κατάργηση των σχολικών επιτροπών από την σκοπιά της στόχευσης και το επιδιώξεων που έχει η κυβέρνηση και την καλούμε να αποσύρει τα επίμαχα άρθρα για την κατάργηση των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας και των Σχολικών Επιτροπών από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

  • Διεκδικούμε την δραστική αύξηση της χρηματοδότησης αποκλειστικά και μόνο από Δημόσιες Δαπάνες για τις ανάγκες των σχολείων κόντρα στην αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων.

  • Δε θα σταματήσουμε να απαιτούμε, με ευθύνη των Δήμων να υπάρχουν επιτροπές παρακολούθησης της χρηματοδότησης των σχολείων και των κατευθύνσεων της, με συμμετοχή της αντιπολίτευσης και των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας, των εκπαιδευτικών και των γονέων.

Καλούμε τα Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και της Ο. Λ. Μ. Ε, τα Δ.Σ. των Συλλόγων Εκπ/κών Π. Ε. και Ε. Λ. Μ. Ε να πάρουν άμεσα θέση, καταδικάζοντας τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παραιτήθηκε διευθυντής σχολείου που απειλήθηκε με καθαίρεση και πειθαρχικές ποινές επειδή αντιτάχθηκε σε αυτή στην αξιολόγηση

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

syllipsi.jpg
Συνελήφθησαν διευθυντής σχολείου και νηπιαγωγός μετά από μήνυση γονέα – Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Ρόδο
Η ανακοίνωση της ΔΟΕ για το περιστατικό – Τρίωρη στάση εργασίας αύριο για τους εκπαιδευτικούς
Συνελήφθησαν διευθυντής σχολείου και νηπιαγωγός μετά από μήνυση γονέα – Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Ρόδο