sxoleio
Οι εκπαιδευτικοί έχουν να επιλέξουν μια από τις τρεις προοπτικές και το Υπουργείο Παιδείας, ανάλογα με την τάση, είναι ενδεχόμενο να δώσει νέα προθεσμία αν δει ότι δεν (του) πάνε καλά τα πράγματα, είτε να αρχίσει -ξανά- τις υπόγειες πιέσεις

Η προθεσμία για τις αναρτήσεις στη Β φάση της αξιολογικής διαδικασίας λήγει το ερχόμενο Σάββατο  10 Δεκεμβρίου και μένει να δούμε πόσα σχολεία θα ακολουθήσουν τις οδηγίες της ΔΟΕ για ενιαία κείμενα, πόσα θα συνταχθούν με τις αποφάσεις πολλών ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ για απεργία-αποχή και δεν θα αναρτήσουν κανένα, και πόσα θα ακολουθήσουν κανονικά την προβλεπόμενη διαδικασία.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν να επιλέξουν μια από τις τρεις προοπτικές και το Υπουργείο Παιδείας, ανάλογα με την τάση, είναι ενδεχόμενο να δώσει νέα προθεσμία αν δει ότι δεν (του) πάνε καλά τα πράγματα, είτε να αρχίσει -ξανά- τις υπόγειες πιέσεις και απειλές, προκειμένου να αναρτηθούν περισσότερα διαφοροποιημένα κείμενα.

Η ΔΟΕ, όπως και με τα προηγούμενα ενιαία κείμενα, επιχειρεί τοποθετήσεις οι οποίες αναιρούν τη διαφοροποίηση των σχολικών μονάδων, αποτελούν ενιαία συλλογική έκφραση για όλα τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, καταγράφουν αιτήματα του κλάδου, καταγγέλλουν τις ευθύνες της εφαρμοζόμενης αντιεκπαιδευτικής πολιτικής.

«Η πλούσια δουλειά κάθε συλλόγου διδασκόντων για τους μαθητές του, όπως κάνουμε όλα τα χρόνια, συνεχίζεται κανονικά. Η ενιαία στάση των σχολείων αφορά στη σχέση μας με τη διοίκηση και στην αντίστασή μας στην προσπάθεια επιβολής της αξιολόγησης», αναφέρει.

Σε όλους τους άξονες των κειμένων, προτείνεται η διοργάνωση ημερίδων ανά άξονα με συμμετοχή των εκπαιδευτικών, και μόνο στον σημείο που περιγράφει την αναγκαιότητα και στόχο του κάθε άξονα, η ΔΟΕ εξειδικεύει και φανερώνει την εικόνα που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τα σχολεία. 

Υπάρχει όμως και η συμμετοχή στην απεργία-αποχή . Ας δούμε τα 3 βήματα για όσους θα ακολουθήσουν αυτή την πρακτική, όπως τα καταγράφει η Ε ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης

Οχι Σχέδια Δράσης

  1. Στα σχολεία που οι σύλλογοι διδασκόντων πλειοψηφικά συμμετέχουν στην Απεργία - Αποχή, δεν αναρτούμε κανένα σχέδιο δράσης. Σύμφωνα με τον νόμο για την αξιολόγηση τα σχέδια δράσης είναι του σχολείου και άρα πρέπει να έχουν την έγκριση της πλειοψηφίας του συλλόγου διδασκόντων. Δεν νομιμοποιείται κανένας ούτε οι συντονιστές να αναρτήσουν σχέδια δράσης ακόμα και αν δε συμμετέχουν στην απεργία αποχή.

  • Οι συνάδελφοι/ισσες συντονιστές είτε συμμετέχουν στην απεργία – αποχή είτε όχι, αναρτούν στην πλατφόρμα του ΙΕΠκαι στα πέντε πεδία το παρακάτω κείμενο:

Σας ενημερώνουμε ότι ο σύλλογος διδασκόντων (πλειοψηφικά) συμμετέχει νομίμως στην απεργία-αποχή δυνάμει της απόφασης του σωματείου «Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης» που προκηρύχθηκε με την από 11 Νοεμβρίου 2021 εξώδικη γνωστοποίησή της,

έκθεση Επίδοσης της δικαστικής επιμελητρίας Ανδρονίκης Αμανατίδου, αριθμός 3007 (11/11/2021).

έκθεση Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Ηλία Δεδούση, αριθμός 2010 γ' (12/11/2021).

Κατά συνέπεια δεν μπορεί να αναρτηθεί κάποιο σχέδιο δράσης

  1. Στα σχολεία που οι σύλλογοι διδασκόντων δεν συμμετέχουν πλειοψηφικά στην Απεργία – Αποχή.

  • Για την περίπτωση που η ομάδα πλειοψηφικά συμμετέχει στην Απεργία Αποχή:

Οι συντονιστές είτε συμμετέχουν στην απεργία – αποχή είτε όχι, αναρτούν στην πλατφόρμα του ΙΕΠ το παρακάτω κείμενο:

« Σας ενημερώνουμε ότι η ομάδα εργασίας πλειοψηφικά ή ομόφωνα συμμετέχει νομίμως στην απεργία-αποχή δυνάμει της απόφασης του σωματείου «ΕΛΜΕ ......» που προκηρύχθηκε με την από ... εξώδικη γνωστοποίησή της»

Κατά συνέπεια δεν μπορεί να αναρτηθεί κάποιο σχέδιο δράσης

  • Αν μόνο ο συντονιστής ομάδας συμμετέχει στην Απεργία Αποχή τότε αυτός αναρτά το παρακάτω κείμενο:

Σας ενημερώνω ότι συμμετέχω νομίμως στην απεργία-αποχή δυνάμει της απόφασης του σωματείου «Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης» που προκηρύχθηκε με την από 11 Νοεμβρίου 2021 εξώδικη γνωστοποίησή της,

έκθεση Επίδοσης της δικαστικής επιμελητρίας Ανδρονίκης Αμανατίδου, αριθμός 3007 (11/11/2021).

έκθεση Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Ηλία Δεδούση, αριθμός 2010 γ' (12/11/2021).

Κατά συνέπεια δεν μπορεί να αναρτηθεί κάποιο σχέδιο δράσης από εμένα.

3. Καλούμε και τα υπόλοιπα σχολεία – ανεξάρτητα από το τι έκαναν και τι ανάρτησαν μέχρι σήμερα – να μην αναρτήσουν  τίποτα στις πλατφόρμες εν όψει της φάσης  του Σχεδιασμού των Δράσεων, ούτε να προχωρήσουν στην υλοποίηση αυτών! Κάθε συνάδελφος/ισσα μπορεί και τώρα να δηλώσει συμμετοχή με την υπογραφή του στην απεργία αποχή και να σταματήσει οποιαδήποτε συμμετοχή του/της.

Κανείς - καμία μέντορας, ενδοσχολικός συντονιστής

Εφόσον στην απεργία αποχή από μέντορες – συντονιστές συμμετέχει η πλειοψηφία του συλλόγου, αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό και από τους διευθυντές και από κάθε επίδοξο μέντορα ή συντονιστή. Σε αυτά τα σχολεία η συγκεκριμένη αξιολογική διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει, αφού ακόμα κι αν οριστεί κάποιος, δεν υπάρχει εκπαιδευτικό σώμα διαθέσιμο για να συνεργαστεί, ενώ η απεργία αποχή καλύπτει κάθε συνάδελφο που δηλώνει συμμετοχή σ’ αυτήν να μη συμμετέχει στις δράσεις του μέντορα και του συντονιστή.

Συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή δηλώνουν και οι συνάδελφοι-σσες που ορίστηκαν από τον διευθυντή παρά τη θέλησή τους και όσοι δεν έχουν οριστεί Μέντορες/Συντονιστές, αλλά υποχρεώνονται να εκτελέσουν σχετικές εργασίες από τον Μέντορα/Συντονιστή που έχει οριστεί στο σχολείο τους ή εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη συγκεκριμένη διαδικασία. Επίσης, είναι προφανές ότι καλύπτονται και οι διευθυντές.

Το Χρονοδιάγραμμα υποβολών στην Ψηφιακή Πλατφόρμα του  Ι.Ε.Π. -Σχολικό έτος 2022-23 και εξής 

Ο Διευθυντής ή η  Διευθύντρια

1. Συλλογικός Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου  20 Οκτωβρίου 2022

2. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης  25 Ιουνίου 2023

Οι Συντονιστές  Ομάδων Δράσης

Α. Σχεδιασμός Δράσης  10 Δεκεμβρίου 2022

Β. Υλοποίηση της Δράσης  30 Μαΐου 2023

Γ. Αποτίμηση της Δράσης  30 Μαΐου 2023

Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αποτίμηση των Δράσεων από τις Ομάδες 

Κάθε Ομάδα Δράσης έχει τη δική της φόρμα για την αποτύπωση του Σχεδίου Δράσης.  Πρόσβαση σε αυτή έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου καθώς και ο/η Σ.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης. Δικαίωμα καταχώρισης και επεξεργασίας έχει μόνο ο/η  Συντονιστής/-ίστρια της Ομάδας. 

Ο/Η Σ.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης, σε ειδικό πεδίο της φόρμας καταγράφει τις παρατηρήσεις  του/της, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την τροποποίηση ή κατά την υλοποίηση της  Δράσης, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.  

Η Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης περιλαμβάνει τρία μέρη: 

α) Σχεδιασμός της Δράσης: Το μέρος Α παραμένει ενεργό έως και τις 10 Δεκεμβρίου.  Οποιαδήποτε τροποποίηση υπάρξει μετά την  οριστικοποίησή τους, καταγράφεται στο μέρος Β. 

β) Υλοποίηση της Δράσης: Το μέρος Β είναι ενεργό καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής  χρονιάς (μέχρι 30 Μαΐου) για την καταγραφή ή  τροποποίηση των ενεργειών της Δράσης. 

γ) Αποτίμηση της Δράσης: Συμπληρώνεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς (μέχρι 30  Μαΐου), πριν την τελική συνεδρίαση του Συλλόγου  Διδασκόντων για την Εσωτερική Αξιολόγηση της σχολικής  μονάδας.

Δείτε την συνέχεια στον Οδηγό του ΙΕΠ εδώ

Δείτε το Έγγραφο ΕΔΩ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 1/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

γυναικες
ΟΛΜΕ: Συμμετοχή στην φεμινιστική απεργία στις 8 Μάρτη
«Αφιερώνουμε τον φετινό εορτασμό της 8ης Μάρτη στις γυναίκες της Παλαιστίνης που είναι αυτές και τα παιδιά τους τα πρώτα θύματα αυτού του πολέμου»
ΟΛΜΕ: Συμμετοχή στην φεμινιστική απεργία στις 8 Μάρτη
γελ τυρναβου
ΓΕΛ Τυρνάβου: «Οι μαθητές/τριες νοιάζονται για την διαδικτυακή τους ασφάλεια»
Ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και ασφαλής πλοήγηση οι προτεραιότητες των μαθητών του Γενικού Λυκείου Τυρνάβου
ΓΕΛ Τυρνάβου: «Οι μαθητές/τριες νοιάζονται για την διαδικτυακή τους ασφάλεια»
broxes.jpg
Κακοκαιρία Emil: Έως το πρωί του Σαββάτου οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες- Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ- Αυτές θα δοκιμαστούν περισσότερο από τις καταιγίδες - Πότε θα χτυπήσει στην Αττική
Κακοκαιρία Emil: Έως το πρωί του Σαββάτου οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες- Ποιες περιοχές επηρεάζονται