Εκπαιδευτικοί: 9 πρακτικά βήματα για τη συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή
ΣΕΠΕ Αμαρουσίου: Συμμετέχουμε ΜΑΖΙΚΑ στην Απεργία – Αποχή. Παίρνουμε θέση στο μέτωπο υπεράσπισης του Δημόσιου Σχολείου και της Δημόσιας Παιδείας

Παρά την νέα αγωγή Κεραμέως κατά της ΔΟΕ για την απεργία-αποχή από τους Μέντορες και τους Συντονιστές, οι εκπαιδευτικοί επιμένουν και οργανώνονται. Με σημερινή του ανακοίνωση, ο ΣΕΠΕ Αμαρουσίου δίνει οδηγίες με 9 πρακτικά βήματα για μαζική συμμετοχή στην απεργία-αποχή.

Η ανακοίνωση του ΣΕΠΕ Αμαρουσίου

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Βρισκόμαστε σε μια ιστορική μάχη υπεράσπισης του Δημόσιου Σχολείου.

Το ΥΠΑΙΘ και η κυβέρνηση συνεχίζουν με τα αντιεκπαιδευτικά νομοθετήματά τους, να αναδιαρθρώνουν ριζικά το μέλλον του δημόσιου σχολείου, των μαθητών μας, των εργασιακών μας σχέσεων και δικαιωμάτων, να καταστρέφουν  τις αξιακές αντιλήψεις για μια κοινωνική παιδαγωγική παρέμβαση και μια ανθρωπιστική παιδεία, να μετατρέπουν την παιδεία και τη γνώση από καθολικό δικαίωμα και κοινωνικό αγαθό, σε εμπόρευμα προς πώληση.

Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας είναι το πρώτο βήμα. Ακολουθούν η ατομική αξιολόγηση, η αλλαγή δομών και στελεχών της εκπαίδευσης, η «αυτονομία» της Σχολικής Μονάδας, οι υπουργικές αποφάσεις για μέντορες, ενδοσχολικούς συντονιστές κ.λπ., υλοποιώντας τις κυβερνητικές δεσμεύσεις σε υπερεθνικούς οργανισμούς.

Η πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και συνολικά της Κυβέρνησης δεν είναι η δήθεν ποιοτική αναβάθμιση των σχολείων, αλλά η διαμόρφωση ενός ενδοσχολικού δικτύου καθοδήγησης, ελέγχου και εποπτείας, ενός ιεραρχικού θεσμικού πλαισίου ατομικής αξιολόγησης, η υποβάθμιση του συλλόγου διδασκόντων και η ενίσχυση των μονοπρόσωπων οργάνων, η εντατικοποίηση της γραφειοκρατίας, η εμπέδωση κλίματος φόβου, η διαμόρφωση ενός μοντέλου διοικητικής ιεραρχίας πρόθυμων να υλοποιήσουν άκριτα εκπαιδευτικές πολιτικές που βρίσκονται έξω και μακριά από την υπηρέτηση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών, την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του σχολείου και την διασφάλιση των εργασιακών κεκτημένων των εκπαιδευτικών, η μετακύληση της ευθύνης διαμόρφωσης και λειτουργίας του σχολείου από το κράτος στους εκπαιδευτικούς και η στοχοποίηση του δημόσιου σχολείου έναντι των ιδιωτικών που διαφημίζει η υπουργός παιδείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτές οι «συνταγές», δοκιμάστηκαν σε πλήθος άλλων χωρών και το μόνο που πέτυχαν ήταν η διάλυση του Δημόσιου Σχολείου. Το Υ.ΠΑΙ.Θ. επιχειρεί να παρέμβει ακόμα περισσότερο στη λειτουργία και το περιεχόμενο του σχολείου, όχι όμως από τη σκοπιά των συμφερόντων των μαθητών και των εκπαιδευτικών κι αυτό φαίνεται καθαρά τόσο από τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων (π.χ. παροχή μορίων για την ατομική αξιολόγηση και την επιλογή στελεχών) όσο και από την πραγματική τους αποτύπωση και στοχοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται, μαζί με την υπονόμευση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και η καταστρατήγηση του διδακτικού ωραρίου με τους εκπαιδευτικούς ομίλους και τον ηλεκτρονικό φάκελο που σε συνδυασμό με όλες τις υπόλοιπες ρυθμίσεις της επιχειρούμενης αξιολόγηση συνθέτουν το πάζλ της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης της Ν.Δ. και γι’ αυτό απαιτείται ενιαία και συντεταγμένη αντίσταση του κλάδου σε κάθε προσπάθεια εφαρμογής όλων αυτών των ρυθμίσεων.

Η συμμετοχή στην Απεργία – Αποχή καλύπτει ΠΛΗΡΩΣ όλους/-ες τους/τις εκπαιδευτικούς, μόνιμους ή αναπληρωτ(ρι)ες. Καλύπτει πλήρως τις Διευθύντριες/-ντές που συντάσσονται με το σύνολο του κλάδου και με την απόφαση της Δ.Ο.Ε. Η Απεργία – Αποχή είναι αποχή έργου.

Ήδη, στα περισσότερα σχολεία μας, η διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών συμμετοχής στην Απεργία-Αποχή έχει ξεκινήσει και η συμμετοχή είναι σχεδόν καθολική.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

1. Κάποιος ή κάποιοι συνάδελφοι από κάθε Σχολείο/Νηπιαγωγείο αναλαμβάνει να μαζέψει τις δηλώσεις συμμετοχής στην Α-Α βάσει του κειμένου που έχει αποστείλει η ΔΟΕ (επισυναπτόμενο).

2. Η ενυπόγραφη συμμετοχή μας στην Α-Α γίνεται συνολικά στο ίδιο χαρτί – κείμενο της Δ.Ο.Ε. Αν σε κάποιο Σχολείο δεν έχει πάρει κανένας την πρωτοβουλία, τότε καταθέτουμε τη συμμετοχή μας στην Α-Α, στο Σχολείο για να πρωτοκολληθεί και την κοινοποιούμε και στο mail του Συλλόγου ([email protected]).

3. ΠΡΟΣΟΧΗ. Οι δηλώσεις συμμετοχής στην Α-Α να μαζευτούν και να κατατεθούν όσο το δυνατόν συντομότερα και σε κάθε περίπτωση εντός του τρέχοντος μήνα.

4. Η κατάσταση συμμετεχόντων στην Α-Α (ή οι ατομικές δηλώσεις συμμετοχής, όπου δεν έχει συνταχθεί κατάσταση συμμετεχόντων στην Α-Α) κοινοποιείται στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών, κατατίθεται στο Σχολείο, πρωτοκολλείται, ώστε να μας κατοχυρώνει απόλυτα για τη συμμετοχή μας στην Α-Α και παραμένει ως πρωτοκολλημένο έγγραφο στο αρχείο του σχολείου. Η ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

5. Οι Διευθυντές/-ντριες που συμμετέχουν στην Απεργία – Αποχή καλύπτονται να μην προχωρήσουν σε ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ από αυτές που προβλέπονται στις Υπουργικές Αποφάσεις για μέντορες και ενδοασχολικούς συντονιστές και καλύπτουμε πλήρως τους συναδέλφους στο να μην τις εφαρμόσουν, με την πλήρη νομική τεκμηρίωση και στήριξη όλων μας των ενεργειών.

Αν κάποιοι Διευθυντές/-ντριες/ Προϊστάμενες (γεγονός που απευχόμαστε) δεν δηλώσουν συμμετοχή στην Απεργία – Αποχή και προχωρήσουν σε ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟ μεντόρων και ενδοσχολικών συντονιστών, τότε οι εκπαιδευτικοί που έχουν δηλώσει συμμετοχή στην Απεργία – Αποχή ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ τις αναθέσεις αυτές, αφού καλύπτονται από τη συμμετοχή τους στην Απεργία – Αποχή. Επίσης, οι υπόλοιποι συνάδελφοι που έχουν δηλώσει συμμετοχή στην Απεργία – Αποχή απέχουν από κάθε διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 92 και 93, επομένως δεν συνεργάζονται με μέντορες και/ή συντονιστές ούτε συνδράμουν στο έργο τους.

6. Και σε αυτή την περίπτωση οι συνάδελφοι που κάνουν Απεργία – Αποχή καταθέτουν συλλογικά (ή ατομικά αν δεν υπάρχουν όροι συλλογικής κατάθεσης) τη δήλωση απεργίας – αποχής στο πρωτόκολλο του σχολείου και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, για να γίνει σαφής η συμμετοχή τους στην απεργία – αποχή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρωτοκόλληση του εγγράφου αποτελεί δικαίωμα και ουδείς/ουδεμία που κατέχει θέση ευθύνης, μπορεί να αρνηθεί την πρωτοκόλληση του εγγράφου με τις δηλώσεις συμμετοχής στην Απεργία – Αποχή.

7. Συμπληρωματικά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Δ.Ο.Ε. «σημειώνουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ. Εφ. 486/1995 κ.ά.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας. Άλλωστε η απεργία – αποχή χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα από την ΑΔΕΔΥ σε όλο το Δημόσιο με μεγάλη επιτυχία και καθολική συμμετοχή των εργαζομένων». Από τη συμμετοχή μας στην Απεργία – Αποχή δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση, διότι για να συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει το υπουργείο να προβεί σε οικονομικό επιμερισμό, βάσει του οποίου θα μετράται ο χρόνος που αναλογεί στη συνεδρίαση, ως ποσοστό του εργασιακού μας χρόνου απασχόλησης. Μέχρι σήμερα, ουδέποτε έχει συμβεί τέτοια ενέργεια. Το 2014 ΔΕΝ ΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΚΑΜΙΑ οικονομική επιβάρυνση για την Απεργία Αποχή, η οποία τελέσθηκε από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο του 2014.

8. Πρέπει να επισημάνουμε ότι η Απεργία – Αποχή που κηρύχθηκε από τη ΔΟΕ για τον εσωτερικό μηχανισμό αξιολόγησης (μέντορες και ενδοσχολικοί συντονιστές) αποτελεί ΝΕΑ Απεργία – Αποχή, για την οποία δεν υπάρχει καμία δικαστική προσφυγή.

9. Για όποια απορία στην εφαρμογή των βημάτων για την Απεργία – Αποχή, ή για όποιο ζήτημα προκύπτει σχετικά με την παρεμπόδιση του κηρυγμένου αγώνα μας, απευθυνόμαστε και ερχόμαστε σε επικοινωνία με τον Σύλλογό μας.

Έχουμε αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στη συλλογική μας δύναμη.

Συμμετέχουμε ΜΑΖΙΚΑ στην Απεργία – Αποχή.

Παίρνουμε θέση στο μέτωπο υπεράσπισης του Δημόσιου Σχολείου και της Δημόσιας Παιδείας.

Δεν θα επιτρέψουμε την επιστροφή στον επιθεωρητισμό, την κατηγοριοποίηση των σχολείων, την εμπορευματοποίηση της παιδείας, την έξωση των μαθητών από το δικαίωμα στη μόρφωση, την εγχάραξη χαμηλών προσδοκιών για τη ζωή των μαθητών μας και την καταστροφή των συλλογικών δικαιωμάτων μέσα σε μια άβυσσο ατομικών ανταγωνισμών.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Tο 1ο στην Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 30/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα