Δημοτικά σχολεία: Πώς τα βλέπουν οι δάσκαλοι μέσα από τα ενιαία κείμενα της ΔΟΕ
Οι δάσκαλοι εντοπίζουν κυρίως τις ευθύνες της πολιτείας στα μεγαλύτερα προβλήματα των σχολείων, και αυτό εξηγεί γιατί το ΥΠΑΙΘ δε θέλει ούτε να ακούει για ενιαία κείμενα

Την εικόνα που έχει η Διδασκαλική Ομοσπονδία για τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, αποκαλύπτουν τα νέα ενιαία κείμενα που απέστειλε στους εκπαιδευτικούς προκειμένου να τα αναρτήσουν στην πλατφόρμα της αξιολόγησης.

Η εικόνα αυτή, επιγραμματικά, περιλαμβάνει για τα Δημοτικά σχολεία επίγνωση του μεγάλου όγκου της υλης, κατανόηση του φαινομένου της σχολικής αποτυχίας, αδυναμία για συνεργατικές μορφές μάθησης λόγω όγκου ύλης, δυσκολίες στις σχέσεις με τους μαθητές λόγω μεγάλου πλήθους μαθητών στις τάξεις αλλά και αποδυναμωμένων Συλλόγων Διδασκόντων, διαπίστωση των προβληματικών σχολικών υποδομών και της υποχρηματοδότησης ως στοχευμένης πολιτικής επιλογής...

Με απλά λόγια, οι δάσκαλοι εντοπίζουν κυρίως τις ευθύνες της πολιτείας στα μεγαλύτερα προβλήματα των σχολείων, και αυτό εξηγεί γιατί το ΥΠΑΙΘ δε θέλει ούτε να ακούει για ενιαία κείμενα.

Η προθεσμία για τις αναρτήσεις στη Β φάση της αξιολογικής διαδικασίας λήγει στις 10 Δεκεμβρίου και η ΔΟΕ, όπως και με τα προηγούμενα ενιαία κείμενα, επιχειρεί τοποθετήσεις οι οποίες αναιρούν τη διαφοροποίηση των σχολικών μονάδων, αποτελούν ενιαία συλλογική έκφραση για όλα τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, καταγράφουν αιτήματα του κλάδου, καταγγέλλουν τις ευθύνες της εφαρμοζόμενης αντιεκπαιδευτικής πολιτικής.

«Η πλούσια δουλειά κάθε συλλόγου διδασκόντων για τους μαθητές του, όπως κάνουμε όλα τα χρόνια, συνεχίζεται κανονικά. Η ενιαία στάση των σχολείων αφορά στη σχέση μας με τη διοίκηση και στην αντίστασή μας στην προσπάθεια επιβολής της αξιολόγησης», αναφέρει.

Σε όλους τους άξονες των κειμένων, προτείνεται η διοργάνωση ημερίδων ανά άξονα με συμμετοχή των εκπαιδευτικών, και μόνο στον σημείο που περιγράφει την αναγκαιότητα και στόχο του κάθε άξονα, η ΔΟΕ εξειδικεύει και φανερώνει την εικόνα που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τα σχολεία.  Ας δούμε αναλυτικά τι λέει η ΔΟΕ σε κάθε άξονα:

Διδασκαλία, μάθηση, αξιολόγηση: Μεγάλη έκταση ύλης

Η μεγάλη έκταση της επίσημης γνώσης, όπως αυτή καταγράφεται στα αναλυτικά προγράμματα και στα σχολικά βιβλία που τα υλοποιούν, επηρεάζει τη διαμόρφωση της διδασκαλίας και των παιδαγωγικών σχέσεων και έτσι επηρεάζει και τη σχέση των μαθητών με τη γνώση. Οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με την πραγματικότητα αυτή, αλλά και με άλλες πιεστικές πλευρές της επίσημης σχολικής γνώσης. Η διαμόρφωση μιας στρατηγικής ανασυγκρότησής της προϋποθέτει πριν από όλα τη διατύπωση κριτικών παρατηρήσεων από τους παιδαγωγούς της πράξης και τη δόμησή τους σε μια συνεκτική παιδαγωγική λογική. Η δράση αυτή στοχεύει στην ικανοποίηση των παραπάνω προϋποθέσεων ως εκπαιδευτικής και κοινωνικής αναγκαιότητας και στην ανάδειξη των απόψεων των εκπαιδευτικών.

Σχολική διαρροή, φοίτηση: Κορυφή του παγόβουνου της σχολικής αποτυχίας

Η σχολική διαρροή συνδέεται άμεσα με τη σχολική αποτυχία. Η σχολική αποτυχία είναι πρωτίστως κοινωνικό ζήτημα και ζήτημα εκπαιδευτικής πολιτικής και όχι απλά ατομικό / υποκειμενικό ζήτημα. Μια σχολική διαδρομή μπορεί να βιώνεται για κάποια παιδιά ως μια ατέλειωτη σειρά αποτυχιών στην προσπάθεια κατάκτησης της γνώσης. Θεωρούμε ότι το θέμα της σχολικής διαρροής είναι η κορυφή του παγόβουνου της σχολικής αποτυχίας. Θεωρούμε αναγκαίο να μελετηθεί τόσο η ίδια η ποσότητα ύλης (τι συνιστά αναγκαία γνώση, τι συνιστά γραμματισμό στις διάφορες επιστημονικές περιοχές και τι συνιστά διαδικασία μετάβασης στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης). Πρέπει να μελετηθεί η σχέση του μαθητή με τη γνώση και πώς οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που ζει ο μαθητής μετατρέπονται σε προδιαθέσεις προς το σχολείο και τη γνώση. Το δημόσιο σχολείο για όλους/όλες μαθητές/τριες στοχεύει στην άρση των κοινωνικών ανισοτήτων, στην άρση της εγχάραξης χαμηλών προσδοκιών για το μέλλον των μαθητών/τριών, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση και το ενδιαφέρον για τη μάθηση και τη γνώση

Σχέση μεταξύ μαθητών/τριών: Η μεγάλη έκταση ύλης εμποδίζει συνεργατικές μορφές μάθησης

Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία εξασφαλίζει βιωματικές συνθήκες μάθησης, προωθεί την κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών στις δημοκρατικές διαδικασίες, τους εκπαιδεύει στην αποδοχή του «άλλου» ως ίσου και διαφορετικού. Ταυτόχρονα απαιτεί χρόνο, όπως χρόνο απαιτεί και η πραγματική μάθηση και όχι απλώς η κάλυψη της ύλης του σχολικού προγράμματος σπουδών. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα οι εκπαιδευτικοί βιώνουν μια θεμελιώδη αντίφαση ανάμεσα στις απαιτήσεις για ομαδοσυνεργατικές μορφές μάθησης που απαιτούν χρόνο και τη μεγάλη έκταση της διδακτέας ύλης. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτή την αντίφαση, η καταγραφή, επεξεργασία και μελέτη των απόψεών τους για τις συνεργατικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης μπορεί να αναδείξει τις αναγκαίες παρεμβάσεις, ώστε ο διδακτικός χρόνος να εξυπηρετεί την ενεργό εμπλοκή των  μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Σχέση μεταξύ μαθητών/τριών εκπαιδευτικών: Αποφασιστικός λόγος των Συλλόγων Διδασκόντων, μεγάλος αριθμός μαθητών/ταξη

Η οικοδόμηση ουσιαστικής και παραγωγικής επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών συνδέεται άμεσα:

1. Με τις διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο οι οποίες ενισχύονται ουσιαστικά μέσα από συνεργατικές μορφές μάθησης και διδασκαλίας σε μία συνεργατική δομή τάξης.

2. Με τη συνολικότερη αντίληψη της αγωγής και της παιδαγωγικής πράξης. Ο ανταγωνισμός, το διαρκές άγχος, ο όγκος της ύλης, οι διαγωνισμοί, οι εξετάσεις και η λειτουργική εξυπηρέτηση των αναλυτικών προγραμμάτων λειτουργούν ανασταλτικά στη σχέση μαθητών και εκπαιδευτικών.

3. Με την ενίσχυση των υποστηρικτικών αντισταθμιστικών θεσμών (Τ.Υ., Τ.Ε. κλπ). Οι υποστηρικτικές δομές είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς παρέχουν δυνατότητες ή απαλείφουν περιορισμούς στη σχέση μαθητών και εκπαιδευτικών. Η λειτουργία των υποστηρικτικών δομών δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης, υποστήριξης, ασφάλειας, και φροντίδας.

4. Με τον αριθμό μαθητών στην τάξη. Ο μικρότερος αριθμός μαθητών/τριών αυξάνει τον ποιοτικό χρόνο και το επίπεδο της αλληλεπίδρασης και γίνεται πιο ουσιαστική και αποτελεσματική η επικοινωνία μεταξύ μαθητών/τριών - εκπαιδευτικών.

5. Με τη δημοκρατική λειτουργία και τον αποφασιστικό λόγο των Συλλόγων Διδασκόντων, με την αίσθηση της συλλογικότητας και τη θεσμική κατοχύρωσή της, που συμβάλλουν στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, σεβασμού και αποδοχής.

6. Με την κοινωνική αντίληψη της αρχιτεκτονικής του χώρου η οποία έχει τη δυνατότητα να επιδρά στις σχέσεις μεταξύ ατόμων διαφορετικής ηλικίας, να υποστηρίζει αλλαγές στη συμπεριφορά, να υποβοηθά επιλογές και δραστηριότητες και να ενισχύει μια δυναμική σχέση μεταξύ μαθητών κι εκπαιδευτικών.

Ηγεσία, οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας: Πρόβλημα υποδομών και σχολικού χώρου

Ο σχολικός χώρος έχει ιδιαίτερη παιδαγωγική σημασία γιατί επηρεάζει καθοριστικά τη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης και συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/τριών (βιολογική, συναισθηματική, γνωστική). Ο χώρος του Δημοτικού Σχολείου, εσωτερικός και εξωτερικός, οφείλει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή ενός προγράμματος το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τους ρυθμούς ανάπτυξης όλων των παιδιών. Κάθε Δημοτικό Σχολείο, πρέπει να λειτουργεί σε κατάλληλο χώρο, να διαθέτει επαρκή και κατάλληλο εξοπλισμό, να διαθέτει εσωτερικό και εξωτερικό χώρο διαμορφωμένο με τρόπο που να διευκολύνεται η κίνηση και το παιχνίδι, να ενθαρρύνεται η ενεργητική-βιωματική μάθηση και να ενισχύονται η συλλογικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η επικοινωνία, η συνεργασία και η αλληλεπίδραση όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε αρκετές περιπτώσεις τα Δημοτικά Σχολεία στεγάζονται σε κτίρια που συχνά δεν εξυπηρετούν καμία από τις παραπάνω αναγκαιότητες, με πολύ σοβαρή έλλειψη υποδομών και συντήρησης, με ελλιπή κρατική χρηματοδότηση, με χρόνια εγκατάλειψη. Η πραγματικότητα αυτή επιτάσσει την ανάδειξη του προβλήματος των σχολικών χώρων και των κτιριακών υποδομών, την ανάδειξη ευθυνών και συνεπειών, με σκοπό την ενεργοποίηση της Πολιτείας στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενός προγράμματος σχολικής στέγης, άμεσης προτεραιότητας, με την επαναλειτουργία του ΟΣΚ ως αποκλειστικού δημόσιου φορέα, που θα έχει όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων (σχεδιασμό - υλοποίηση - ανέγερση - εξοπλισμό), χωρίς υποθήκευση δημόσιου χώρου σε ιδιώτες ή εταιρείες. Άμεση πολεοδομική και νομική προτεραιότητα σε ό,τι αφορά στη σχολική στέγη.

Σχολείο και κοινότητα: Στοχευμένη πολιτική πρακτική η υποχρηματοδότηση

Η χρόνια υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης οδηγεί σε δυσχερή κατάσταση το δημόσιο σχολείο με σοβαρές συνέπειες στη μόρφωση των παιδιών. Η υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης είναι στοχευμένη πολιτική πρακτική και αποτελεί μοχλό για την υλοποίηση των βασικών στόχων: της εμπορευματοποίησης, της κατηγοριοποίησης και της λειτουργίας των σχολείων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, καταλύοντας το δημόσιο χαρακτήρα τους. Πόσο μάλλον όταν προωθείται η σύνδεση της χρηματοδότησης των σχολείων με την αξιολόγησή τους.

Οι εκπαιδευτικοί καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες για να καλύψουν τις αυξημένες λειτουργικές ανάγκες μέσα σε ένα τοπίο ελλείψεων σε αναγκαίο παιδαγωγικό υλικό, παρωχημένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ελλιπούς συντήρησης, αυξημένων αναγκών λόγω πανδημίας και πρόσθετων επιβαρύνσεων λόγω λειτουργίας δημοτικών δραστηριοτήτων.

Μεγάλο ποσοστό Δήμων δεν κάνει πλήρη κατανομή των χρημάτων στα σχολεία, ούτε κατάθεση σε υπολογαριασμούς των σχολείων. Το θεσμικό πλαίσιο ερμηνεύεται με μεγάλες διαφορές από Δήμο σε Δήμο. Με τα παραπάνω πλήττεται η διαφάνεια και η δημοκρατική λειτουργία. Εξαιτίας αυτών, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί επιβαρύνονται δραματικά.

Είναι απόλυτη ανάγκη η αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων και η αποφυγή των ιδιωτικών διαμεσολαβήσεων. Άμεση και διαφανής κατανομή και απόδοση της χρηματοδότησης σε κάθε σχολική μονάδα. Σταθερή ενημέρωση των σχολείων για την κατανομή της χρηματοδότησης και τον απολογισμό κάθε έτους. Δωρεάν κρατική χορήγηση των παγίων δαπανών σε όλα τα σχολεία. Κατάργηση του ΦΠΑ για τις σχολικές μονάδες.

Οι Δήμοι πρέπει να διανέμουν άμεσα τα χρήματα χωρίς περικοπές και κρατήσεις. Είναι κοινωνική αναγκαιότητα να υπάρξει διαφάνεια, ενημέρωση και δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο, με αποφασιστικό ρόλο του Συλλόγου Διδασκόντων.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις: Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ενεργοί συνδιαμορφωτές της επιμόρφωσης

Μια ουσιαστική επιμορφωτική διαδικασία πρέπει να συνδέεται τόσο με την αναζωογόνηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας, όσο και με τη στήριξη και αναζωογόνηση των ίδιων των εκπαιδευτικών, ως ενεργών υποκειμένων. Η εργασία των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει την ενεργοποίηση ολόκληρης της προσωπικότητάς τους, γνώσεων, γνωστικών διαδικασιών, συναισθημάτων, αισθητικών προσεγγίσεων, ηθικών και αξιακών τοποθετήσεων. Όμως οι εκπαιδευτικοί βιώνουν μια πραγματικότητα έντονης απαξίωσης του ρόλου και της διανοητικής εργασίας τους, σημαντική οικονομική υποβάθμιση, υπό το καθεστώς μιας ποσοτικής και ανταγωνιστικής αντίληψης διαρκούς μετρησιμότητας, από την πλευρά του υπουργείου.

Σημαντικές έρευνες καταδεικνύουν: Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ενεργοί συνδιαμορφωτές των θεματικών, των διαδικασιών και του περιεχομένου μιας δημιουργικής επιμόρφωσης και όχι άβουλοι δέκτες άνωθεν επιλογών, εξαναγκασμού (άμεσου ή έμμεσου), επιβολής ή χειραγώγησης. Η επιμόρφωση πρέπει να συνοδεύεται με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, να είναι δημόσια και απολύτως δωρεάν, να απευθύνεται επαναλαμβανόμενα προς όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς, να είναι τουλάχιστον ετήσια, με ευθύνη των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Αντίθετα, το Υπουργείο επιμένει σε συγκεκριμένο μοντέλο «κλειστής λειτουργικής επιμόρφωσης», χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες που διατυπώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς. Η επιμορφωτική διαδικασία μετατρέπεται σε οικονομικό προϊόν, σε ανταλλακτικό ατομικό προσόν, σε ανταγωνιστικό μέγεθος, σε «εκμάθηση» λειτουργικών δεξιοτήτων. Μια τέτοια διαδικασία απονευρώνει την επιμόρφωση από τη μορφωτική, κοινωνική και αξιακή της διάσταση. Μετατρέπεται σε μια διαδικασία που ενισχύει είτε την τάση διαφοροποίησης από το υπόλοιπο εκπαιδευτικό σώμα, είτε ενισχύει την εμπορευματοποίηση και την επαγγελματική εξουθένωση. Αποτελεί, λοιπόν, εκπαιδευτική και κοινωνική αναγκαιότητα η ανάδειξη των απόψεων των εκπαιδευτικών και η υλοποίηση των αιτημάτων του εκπαιδευτικού κινήματος

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Εσείς γνωρίζετε τι σημαίνει «νείρομαι»;

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 24 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 24/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα