Μέντορες-Ενδοσχολικοί Συντονιστές-Όμιλοι: Αναζήτηση Εκούσιων Θυμάτων και Συνενόχων!
Επειδή οι απλήρωτες υπερωρίες είναι παράνομες, ο θεσμός πλασάρεται ως προαιρετικός («δύνανται να αποφασίζουν τη συγκρότηση ομίλων») με «τυράκι» τα ψιχία καλής αξιολόγησης για σχολεία και εκπαιδευτικούς...

Στις 25/8 (ΦΕΚ 4509/Β) εκδόθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις για την υλοποίηση των διατάξεων του ν.4823/2021 («Αξιολόγηση») για εκπαιδευτικούς ομίλους, ενδοσχολικούς συντονιστές και μέντορες.

Ø    Για τους «Εκπαιδευτικούς Ομίλους»

Ως τώρα, πληθώρα εκπαιδευτικών φέρναμε κάθε χρόνο σε πέρας πληθώρα δράσεων με τη συνεργασία όσων μαθητών και συναδέλφων κρίναμε ότι χρειάζονταν, υπό την έγκριση και εποπτεία του Συλλόγου. Από σχολικές εφημερίδες μέχρι την οργάνωση σχολικών χορωδιών και εορτών. Ανταμοιβή των εμπλεκόμενων, ήταν η εκτίμηση όλης της σχολικής κοινότητας, παιδιών, συναδέλφων, γονέων.

Τώρα επιδιώκεται σε αυτές τις διαδικασίες να μπει ο στενός κορσές των ομίλων, άλλως να παραγκωνιστούν ή και να απαγορευτούν. Για να λειτουργήσει ένας «όμιλος» θα χωράει μέχρι δύο εκπ/κους, θα προϋποθέτει «ετήσιο προγραμματισμό» ως τις 25/9, εκθέσεις αξιολόγησης, απουσιολόγιο μαθητών, «βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης»*. Επίσης, θα λειτουργεί ανελλιπώς εκτός εργασιακού ωραρίου, σαν απλήρωτη υπερωρία, το ελάχιστο 2 ώρες τη βδομάδα. Επειδή οι απλήρωτες υπερωρίες είναι παράνομες, ο θεσμός πλασάρεται ως προαιρετικός («δύνανται να αποφασίζουν τη συγκρότηση ομίλων») με «τυράκι» τα ψιχία καλής αξιολόγησης για σχολεία και εκπαιδευτικούς...

Ø    Για τους… «Μέντορες»

Ως τώρα, υποστήριξη, συμβουλές και καθοδήγηση προς τους νέους συναδέλφους πρόσφεραν πολλά μέλη κάθε Συλλόγου Διδασκόντων, καθένας και καθεμία με τις ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρίες του. Ενώ κάθε συνάδελφος ήταν υπεύθυνος για τις δικές του πράξεις, ελεύθερος να επιλέξει τα άτομα που συμβουλεύεται, να ακολουθήσει ή όχι τις συμβουλές τους. Αυτό είναι το φυσιολογικό και δόκιμο, αφού η καθοδήγηση προαπαιτεί σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης, που δεν εξαρτάται από το αν ο… «μέντορας» έχει υπάρξει Σύμβουλος ή αν έχει 15 αντί 6 χρόνια προϋπηρεσίας.

Τώρα επιδιώκεται όλη την εργασία της υποστήριξης των νέων να την χρεωθούν ένα-δυο άτομα («Μέντορες»), συμπεριλαμβάνοντας μια τυποποιημένη γραφειοκρατία (οργάνωση τουλάχιστον τριών πρότυπων διδασκαλιών, εκθέσεις προγραμματισμού και απολογισμού κ.α.) Με σκοπό να γίνουν οι «ελεγκτές» των συναδέλφων με λιγότερα από πέντε έτη υπηρεσίας και εν δυνάμει να τους αξιολογούν στις τελικές εκθέσεις πεπραγμένων τους. Ανταμοιβή για όλα αυτά, κάποια «μόρια» καλής αξιολόγησης των «μεντόρων» από τη Διοίκηση…

Πέρα απ’ τον φόρτο απλήρωτης εργασίας, πρόκειται για άλλη μια απόπειρα δήθεν αξιοκρατικής (μοριοδοτούμενης) σαλαμοποίησης του κλάδου, σε δήθεν ανώτερους και άλλους υπόλογους «καθοδηγούμενους».

Ø    Για τους «Ενδοσχολικούς Συντονιστές»

Ακόμη χειρότερα σε σχέση με τους «μέντορες», δεν υπάρχει μόνο επιπλέον φόρτος εργασίας (δειγματικές διδασκαλίες, γραφειοκρατική δουλειά κλπ). Σε μέρος αυτής γραφειοκρατίας θα εμπλέκουν και άλλους συναδέλφους υποχρεωτικά, χωρίς καν κάποιο ψίχουλο ανταμοιβής για εκείνους (π.χ. μηνιαίες συναντήσεις των ομάδων). Ταυτόχρονα, αναλαμβάνουν ρόλο πιο στενών ελεγκτών για την τήρηση της ύλης, των διαγωνισμάτων, του αναλυτικού προγράμματος, την εφαρμογή «καινοτόμων πρακτικών» κ.ο.κ.

Τόσο στους «μέντορες» όσο και στους «συντονιστές», αυθαίρετα κριτήρια «προσοντολογίου» επιλέγουν εκπαιδευτικούς που ξεχωρίζουν από τη «μάζα» σε ρόλο ελεγκτή των άλλων. Αυτοί, όντας συνυπεύθυνοι για τις πράξεις και τις παραλείψεις των «ελεγχόμενών» τους, θα τείνουν να τους πιέζουν να μην ξεφεύγουν από τα όλο και στενότερα καλούπια του Υπουργείου. Όλα με αντάλλαγμα… την «καλή αξιολόγηση».
---

Είναι αστείες οι ποικιλόμορφες διαβεβαιώσεις της Διοίκησης ότι ο φόρτος δεν θα είναι «τόσο μεγάλος», ότι πρόκειται για πράγματα που «ήδη κάνουμε». Οι επικλήσεις στο φιλότιμο και οι προτροπές να… μοιράζονται τα πολλά καθήκοντα των συντονιστών και των μεντόρων και σε άλλους συναδέλφους, ενώ τα «εύσημα» (ψιχία αξιολόγησης) θα παίρνουν μόνο οι πρώτοι και οι «ανώτεροί» τους, συνιστούν απλά αναζήτηση… κορόιδων είτε συνενόχων. Όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να βοηθούμε στην οργάνωση της σχολικής ζωής, αλλά όχι για χάρη της Διοίκησης και για να απολαύσουν κάποιοι την ευνοϊκή της μεταχείριση. Κυρίως, χωρίς την δαμόκλειο σπάθη και τον καταναγκασμό της ψευδεπίγραφης «Αξιολόγησης» και των ποινών της, ήδη νομοθετημένων και μελλοντικών, κατά τη διεθνή πείρα.

Η συναδελφική αλληλεγγύη και η παιδαγωγική ελευθερία δεν αντέχουν κορσέδες και προκρούστειες κλίνες.

Οι θεσμοί αυτοί δεν έρχονται για καλό. Εντάσσονται στο πλαίσιο της αξιολόγησης σχολείων και εκπαιδευτικών, που πολεμήσαμε όλη την προηγούμενη χρονιά. Στηρίζονται στην απλήρωτη επιπλέον εργασία, επιδιώκουν τον κατακερματισμό του Συλλόγου Διδασκόντων σε αντιμαχόμενες φατρίες, το άχαρο, διασπαστικό και αδιέξοδο κυνήγι μορίων (που θεμελίωσε το προσοντολόγιο των αναπληρωτών). Επιδιώκουν την μεγαλύτερη υποταγή μας με αντάλλαγμα «καθρεφτάκια» (καλή αξιολόγηση, υποσχέσεις για προαγωγές), όπως και την αποκοπή των νέων συναδέλφων από τις συλλογικές διαδικασίες και διεκδικήσεις, την παγίωση ενός ακόμα εργαλείου πειθάρχησης.

Στις πολλές χώρες που έχουν εφαρμοστεί τέτοιοι θεσμοί, με πρωτεργάτριες τις αγγλοσαξονικές, έχουν κλείσει σχολεία, έχουν οδηγήσει σε τάξεις με πάνω από σαράντα μαθητές, σε σχολεία χωρίς μόνιμους εκπαιδευτικούς αλλά με χιλιάδες έμμισθους «αξιολογητές», σχολεία που δεν μπορούν να λειτουργήσουν  χωρίς χορηγούς. Όχι τυχαία, εδώ προωθούνται από τους πολιτικούς της Cisco, της ΕΒΕ, της Τράπεζας Θεμάτων, της διαγραφής των φτωχών φοιτητών, της πανεπιστημιακής αστυνομίας, της εξίσωσης ιδιωτικών κολεγίων-δημόσιων ΑΕΙ…

Μπορούμε να σταματήσουμε τον κατήφορο! Η περσινή χρονιά απέδειξε ότι η «Αξιολόγηση» είναι πλήρως απονομιμοποιημένη στις συνειδήσεις των εκπαιδευτικών, που συμμετείχαν με επιβλητικά ποσοστά στην 24ωρη του Οκτώβρη και την απεργία-αποχή. Απέδειξε επίσης, ότι η απεργία-αποχή χωρίς στέρηση μισθού, αποτελεί όπλο ανίκητο κι ότι μόνον η προδοσία εκ των έσω, των κυβερνητικών παρατάξεων της ΟΛΜΕ, μπόρεσε να την σπάσει. Εξάλλου, η επαναπροκήρυξή της, από 22 ΕΛΜΕ και Συλλόγους Δασκάλων, έδειξε ότι η αξιολόγηση όντως μπορεί να μπλοκαριστεί στην πράξη. Οι απειλές των παπαγάλων της Διοίκησης σε όσους συμμετείχαμε στην αποχή έμειναν στα λόγια, όπως ακριβώς προβλέπαμε. Μέχρι και οι τρομοκρατικές πειθαρχικές διώξεις που άσκησαν οι Κεραμέως-Κόπτσης κατά των 114 προϊσταμένων και διευθυντών της Α’/θμιας που απείχαν, ήδη αποδείχθηκαν για το θεαθήναι, με την απαλλαγή αυτών των (πραγματικών) συναδέλφων από τις πρόδηλα αντισυνταγματικές διώξεις, με αποφάσεις των ΠΥΣΠΕ.

Να αξιοποιήσουμε αυτήν την πείρα. Μην ξεγελαστούμε από καλοπιάσματα και απειλές της Διοίκησης. Μην συμβάλλουμε στην «αξιολόγηση»-υπονόμευση εκπαιδευτικών και σχολείων.

ü  Κανείς συνάδελφος να μην αποδεχτεί, καμιά διευθύντρια και κανένας διευθυντής να μην ορίσουν ρόλους υπεύθυνων ομίλων –μεντόρων – ενδοσχολικών συντονιστών. Συνεχίζουμε να λειτουργούμε χωρίς τέτοιους «ρόλους», ενισχύοντας τις λειτουργίες του Συλλόγου, χωρίς τεχνητές διαστρωματώσεις και «μοριοδοτήσεις».

ü  Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στην παραπάνω κατεύθυνση διαφυλάσσοντας τον αποφασιστικό ρόλο τους και το ωράριο όλων!

 Από ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Χανίων η οποία καλεί σε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9, 7:30ΜΜ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΑΓΟΡΑΣ)

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σχολική Ψυχολογία: ΔΙΝΕΙ ΔΙΠΛΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ αυτό το σεμινάριο

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής - Μόνο 12€ το μήνα

Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών: Προλάβετε 11 μόρια ΠΡΙΝ τις ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ΟΠΣΥΔ

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΤΣΙΠΡΑΣ
Τσίπρας: Προανήγγειλε 20.000 διορισμούς εκπαιδευτικών-Διπλασιασμός της χρηματοδότησης-Αύξηση του αριθμού των εισακτέων
Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, στο Κλειστό Γυμναστήριο Παραλίας, στην Καλαμάτα
Τσίπρας: Προανήγγειλε 20.000 διορισμούς εκπαιδευτικών-Διπλασιασμός της χρηματοδότησης-Αύξηση του αριθμού των εισακτέων
Κίνηση-για-την-αλλαγή-στην-Μαθηματική-Εκπαίδευση
Αύριο Κυριακή οι εκλογές για το νέο ΔΣ της Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ)
Η Κίνηση  για  την  Αλλαγή  στην  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  καλεί τους μαθηματικούς να ενισχύσουν με την ψήφο τους τους υποψήφιους της Κίνησης
Αύριο Κυριακή οι εκλογές για το νέο ΔΣ της Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ)
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 4.jpg
Πανελλαδικές Εξετάσεις - Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες: Τροποποιήθηκε η Απόφαση πρόσβασης στην Τριτοβάθμια
Πανελλαδικές Εξετάσεις : Για την Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία “των πασχόντων...
Πανελλαδικές Εξετάσεις - Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες: Τροποποιήθηκε η Απόφαση πρόσβασης στην Τριτοβάθμια