Νίκη Κεραμέως
© Intime p.a.
Τι είπε η Νίκη Κεραμέως για την παρουσία γονέων στον αγιασμό των σχολείων

Μόλις λίγα 24ωρα απέμειναν για την «πρεμιέρα» της νέας σχολικής χρονιάς, τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως έδωσε μια οδηγία για την ημέρα του αγιασμού στα σχολεία, όταν απάντησε σε σχετική ερώτηση στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου για το αν θα μπορούν οι γονείς να είναι παρόντες.

Συγκεκριμένα, η υπουργός είπε: «Τα της πρώτης ημέρας ρυθμίζονται από τον Διευθυντή του σχολείου, οπότε καλώ τους γονείς να έρθουν σε επικοινωνία με τους Διευθυντές. Δεν υπάρχουν ειδικά μέτρα τα οποία θα ισχύσουν την πρώτη ημέρα».  

To νέο πρωτόκολλο 2022-2023 με τα μέτρα για τον κορονοϊό

Δημοσιεύτηκε η απόφαση με τo νέο πρωτόκολλο 2022-2023 με τα μέτρα για τον κορoνοϊό στα σχολεία και τις δομές εκπαίδευσης (ΦΕΚ 4695/7-9-2022).

Κατά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής  Αγωγής και Εκπαίδευσης εφαρμόζονται τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 που ορίζονται στην παρούσα απόφαση και ακολουθούν το από  30.08.2022 πρακτικό της 291ης Συνεδρίασης της Εθνικής  Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του  κορονοϊού COVID-19.

Χρήση μάσκας στα σχολεία

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι  προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις,  τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και  για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων.   Κατά τη διαδικασία υποστήριξης από εκπαιδευτικό  παράλληλης στήριξης, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό  (ΕΒΠ) ή Σχολικό Νοσηλευτή, καθώς και στις σχολικές  μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής  και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), συστήνεται η διαφανής  ολοπρόσωπη προστατευτική προσωπίδα ή ειδική υφασμάτινη μάσκα με διαφανές πρόσθιο τμήμα στο μέρος  του στόματος για τους μαθητές ή το προσωπικό, για τις  περιπτώσεις όπου η χειλεοανάγνωση αποτελεί μέσο εκ παίδευσης και επικοινωνίας.

Οι συνοδοί μαθητών/τριών  στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) συστήνεται να φέρουν  προστατευτική μάσκα.

Σχολεία: Υποχρέωση διενέργειας εργαστηριακού  διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test)  των μη εμβολιασμένων και μη νοσήσαντων  εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. και  διαχείριση περιστατικών κορωνοϊού COVID-19  

Α. Υποχρέωση διενέργειας εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) των μη εμβολιασμένων και μη νοσήσαντων εκπαιδευτικών και μελών  Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.

Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π., καθώς και  το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, οι οποίοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των  παρ. 2 και 3 αντιστοίχως του άρθρου 9 της υπό στοιχεία  Δ1α/Γ.Π.οικ. 43107/22.07.2022 (Β’ 3891) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, και διαθέτουν  Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital  COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από  30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87),  που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95)  με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού  προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό  ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση  εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020  (Α’ 256) ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης  χώρας, εισέρχονται στις σχολικές μονάδες, στα Κέντρα  Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και  Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στα Κέντρα Εκπαίδευσης  για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), όπου  υπηρετούν με την επίδειξη του εν λόγω πιστοποιητικού  ή βεβαίωσης. Υπεύθυνος ελέγχου τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης είναι ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας, του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και του  Κ.Ε.ΠΕ.Α., αντίστοιχα.  

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π- Ε.Β.Π., καθώς και  το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, οι οποίοι δεν είναι  πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των  παρ. 2 και 3 αντιστοίχως του άρθρου 9 της υπό στοιχεία  Δ1α/Γ.Π.οικ. 43107/22.07.2022 (Β’ 3891) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, και δεν επιδεικνύουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital  COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από  30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87),  που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95)  με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού  προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό  ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση  εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020  (Α’ 256) ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης  χώρας, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο μία (1) φορά την εβδομάδα με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊoύ COVID -19  (rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) σε  ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο  π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη, σύμφωνα  με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου  111 του ν. 4821/2021 (Α’ 134).

Ο παραπάνω υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται μία (1) φορά ανά  σχολική εβδομάδα, πριν από την Τρίτη έως και σαράντα  οκτώ (48) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα, στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης,  Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στα  Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία   (Κ.Ε.ΠΕ.Α.).

Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος είναι αρνητικός,  τότε εκδίδεται η ανωτέρω βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου και ο/η εκπαιδευτικός ή μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ προσέρχεται στην υπηρεσία του  για παροχή διδακτικού ή υποστηρικτικού έργου, με την  επίδειξη της εν λόγω βεβαίωσης.

Εάν το αποτέλεσμα  του εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό,  ακολουθείται το πρωτόκολλο

Σχολεία: Διαχείριση μαθητή/μαθήτριας, εκπαιδευτικού και  μέλους του προσωπικού με συμπτώματα περιστατικών  COVID-19  

Εάν ένας/μία μαθητής/τρια εκδηλώσει σύμπτωμα τα που μπορεί να εμφανιστούν σε παιδί με λοίμωξη  COVID-19, εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο  σπίτι και ειδοποιείται η σχολική μονάδα με ευθύνη των  γονέων/κηδεμόνων.

Εάν ο/η μαθητής/τρια βρίσκεται στη  σχολική μονάδα, λαμβάνουν χώρα εκ μέρους του Υπευθύνου COVID-19 της σχολικής μονάδας τα παρακάτω:

Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του/ της μαθητή/τριας.  – Απομόνωση του/της μαθητή/τριας σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από  τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής  μάσκας.  – Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής από τον/την μαθητή/τρια και το/τα άτομο/α που  το φροντίζουν.  – Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το  προσωπικό (μάσκα, γάντια, και σε περίπτωση κινδύνου  εκτίναξης βιολογικών υγρών ή αναπνευστικών εκκρίσεων- ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με  γυαλιά ή ασπίδα προσώπου).  – Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση του/ της μαθητή/τριας με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.  – Γίνεται ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των γο νέων/κηδεμόνων και σε συνεργασία με αυτούς.

Εφόσον,  σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή, ο/η μαθητής/τρια  χαρακτηριστεί ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 συστήνεται η διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου  με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊoύ  COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου  (PCR).   Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο/η μαθητής/τρια  παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον, ενώ η σχολική μονάδα συνεχίζει τη λειτουργία της.  

Εάν η ιατρική αξιολόγηση που έγινε σε συνεργασία με  τους γονείς/κηδεμόνες οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι  δεν προκύπτουν ενδείξεις λοίμωξης COVID-19, τότε ο/η  μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο όταν τα  συμπτώματα υφεθούν ή παρέλθει τυχόν άλλο, πέρα από  COVID-19, πρόβλημα υγείας, χωρίς να είναι απαραίτητη  η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.  

Εάν από την ιατρική αξιολόγηση προκύπτει ότι ο/η μα θητής/τρια είναι ύποπτο κρούσμα συστήνεται η διενέρ γεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου με τη χρήση  ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊoύ COVID -19  (rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR).  

Εάν ένας εκπαιδευτικός, μέλος Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. ή μέλος  του λοιπού προσωπικού εκδηλώσει συμπτώματα που  μπορεί να εμφανιστούν σε άτομο με λοίμωξη COVID-19  εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και  με ευθύνη του ειδοποιείται η σχολική μονάδα.

Εάν αυτό  συμβεί όταν είναι στο σχολείο, αποχωρεί από το χώρο  του σχολείου μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους.  Συστήνεται η υποβολή του σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου  κορωνοϊoύ COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR).  Εν αναμονή του αποτελέσματος, οι ανωτέρω παραμένουν σε απομόνωση κατ’ οίκον, ενώ το σχολείο συνεχίζει  κανονικά τη λειτουργία του.

Σχολεία: Διαχείριση μαθητή/τριας και μέλους του προσωπικού στην περίπτωση θετικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου  κορωνοϊoύ COVID -19 (rapid-test) ή με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR)  

Ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ή ο/η  εκπαιδευτικός, μέλος Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. ή μέλος του λοιπού  προσωπικού ενημερώνει τον υπεύθυνο διαχείρισης  COVID-19 της σχολικής μονάδας για το θετικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού τεστ για COVID-19. Ο/Η μαθητής/τρια και το μέλος του προσωπικού που  είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 πρέπει να απομακρυνθεί από το σχολείο και να παραμείνει σε απομόνωση για πέντε (5) ημέρες από την ημέρα του θετικού  εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου.

Κατά τη διάρκεια  της απομόνωσης, ο/η μαθητής/τρια ή το μέλος του προσωπικού με επιβεβαιωμένο COVID-19 πρέπει να απέχει και από όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες (π.χ.  φροντιστήριο, ξένες γλώσσες, αθλητισμός).

Ως ημέρα  0 θεωρείται η ημέρα λήψης της θετικής εργαστηριακής  διάγνωσης.    

Επιστροφή στο σχολείο ατόμων με επιβεβαιωμένη  νόσο COVID-19  

Ο/Η μαθητής/τρια ή ο ενήλικος μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών  απομόνωσης, εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη  υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών.

Αν ο πυρετός επιμένει συστήνεται  η παράταση της απομόνωσης εντός της οικείας μέχρι  την πλήρη υποχώρηση του πυρετού. Για την επιστροφή στο σχολείο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν  απαιτείται η διενέργεια νέου εργαστηριακού διαγνωστικού τεστ ούτε η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. Σε  περίπτωση, όμως, που, παρά τις συστάσεις, πραγματοποιηθεί νέος εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος και  είναι θετικός, τότε το γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο  μη επανόδου στο σχολείο.

Στην περίπτωση ασθενών  με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το  παραπάνω απαιτούμενο διάστημα από την έναρξη των  συμπτωμάτων να παραταθεί, σύμφωνα με την γνώμη  του θεράποντος ιατρού. Οι μαθητές/τριες καθώς και τα  μέλη του προσωπικού όταν επιστρέφουν στο σχολείο ή  στην υπηρεσία τους υποχρεούνται στη χρήση μάσκας  υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2)  ή διπλής μάσκας για πέντε (5) ημέρες από την ημέρα  λήξης της απομόνωσης.  

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΟΠΣΥΔ - Αναπληρωτές: Οδηγίες εγγραφής αναπληρωτών

Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών: Προλάβετε 11 μόρια ΠΡΙΝ τις ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ΟΠΣΥΔ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 12 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

εκπαιδευση
Μέσα στην εβδομάδα οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων Συμβούλων (Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας)
Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μέσα στην εβδομάδα οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων Συμβούλων (Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας)
ΙΕΠ 2.jpg
ΙΕΠ: Παράταση προθεσμίας για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην επιμόρφωση για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία
Το πρόγραμμα υλοποιείται με σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση συνολικής διάρκειας δεκατεσσάρων ωρών
ΙΕΠ: Παράταση προθεσμίας για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην επιμόρφωση για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία
panellinies_3.jpg
Πανελλήνιες 2023: Αλλάζει η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων
Η νέα σύνθεση της επιτροπής περιλαμβάνει περισσότερα μέλη ειδικοτήτων αντίστοιχων με τα εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και περισσότερους υπαλλήλους του...
Πανελλήνιες 2023: Αλλάζει η σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων