golearn-engl_970-250
Δημοτικό Σχολείο Κωφών – Βαρήκοων Πεύκης
Η προϊστάμενη της Β' Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας και η υπεύθυνη ειδικής αγωγής εκτιμούν ότι είναι πολλοί οι εκπαιδευτικοί στο Δημοτικό Σχολείο Κωφών – Βαρήκοων Πεύκης και ότι θα πρέπει για τον λόγο αυτό να μετακινηθούν - Οργή από την εκπαιδευτική κοινότητα

Την οργή του εκφράζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αμαρουσίου για το γεγονός ότι εισέβαλαν στο Δημοτικό Σχολείο Κωφών – Βαρήκοων Πεύκης η προϊστάμενη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Β’ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας Νίνου Β. και η υπεύθυνη ειδικής αγωγής της Β Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας κ. Καλιακάτσου για να ανακοινώσουν σε τρεις εκπαιδευτικούς του ΕΒΠ ότι επίκειται η μετακίνησή τους προς άλλα σχολεία της Πεντέλης και του Παπάγου.

Σύμφωνα πάντα με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών, εξέφρασαν κρίσεις και χαρακτηρισμούς για το πλήθος των ακουόντων εκπαιδευτικών (δασκάλων Π.Ε. 70) που απασχολούνται στο σχολείο λέγοντας ότι είναι πολλοί και θα πρέπει να μετακινηθούν αφήνοντας μόνο τους κωφούς δασκάλους στο συγκεκριμένο σχολείο τονίζοντας μάλιστα ότι ο αριθμός των παιδιών ανά τάξη είναι ιδιαίτερα μικρός και πρέπει να αυξηθεί.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών επισημαίνει ότι οι τρεις εκπαιδευτικοί είναι απόλυτα αναγκαίες για την κάλυψη και εξυπηρέτηση των επτά παιδιών του σχολείου που έχουν αναπηρία και ότι «η παρουσία ακουόντων δασκάλων και εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με την παρουσία κωφών εκπαιδευτικών είναι απολύτως αναγκαία και επιβεβλημένη από το πρωτόκολλο λειτουργίας του συγκεκριμένου σχολείου».

Τέλος, καλεί τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Κωφών – Βαρήκοων Πεύκης σε από κοινού προσπάθειες και αγώνες ώστε να μην συρρικνωθεί η λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Κωφών – Βαρήκοων Πεύκης είτε με αύξηση των μαθητών στα τμήματα είτε με μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μελών Ε. Β. Π. από το συγκεκριμένο σχολείο κάτι που δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιτρέψουμε να γίνει.

Η ανακοίνωση

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αμαρουσίου:

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ – ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΕΥΚΗΣ

Με ιδιαίτερα αισθήματα οργής και αγανάκτησης το Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου πληροφορήθηκε από τις/τους συναδέλφους του Δημοτικού Σχολείου Κωφών – Βαρήκοων Πεύκης όσα διαδραματίσθηκαν κατά την πρόσφατη αιφνιδιαστική επίσκεψη στο σχολείο της Προϊσταμένης Εκπ/κών Θεμάτων της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας κας Νίνου Β. και της υπεύθυνης ειδικής Αγωγής της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας κας Καλιακάτσου.

Οι εν λόγω κυρίες χωρίς καμία ειδοποίηση και χωρίς να έχουν καμία αρμοδιότητα προ ολίγων ημερών εισέβαλαν στο σχολείο και αγνοώντας πλήρως και επιδεικτικά τον Διευθυντή του Σχολείου απευθύνθηκαν στις τρεις συναδέλφους του Ε.Β.Π. του σχολείου ανακοινώνοντάς τους ότι επίκειται η μετακίνησή τους προς άλλα σχολεία της Πεντέλης και του Παπάγου ενώ εξέφρασαν κρίσεις και χαρακτηρισμούς για το πλήθος των ακουόντων εκπαιδευτικών (δασκάλων Π.Ε. 70) που απασχολούνται στο σχολείο λέγοντας ότι είναι πολλοί και θα πρέπει να μετακινηθούν αφήνοντας μόνο τους κωφούς δασκάλους στο συγκεκριμένο σχολείο τονίζοντας μάλιστα ότι ο αριθμός των παιδιών ανά τάξη είναι ιδιαίτερα μικρός και πρέπει να αυξηθεί.

Προφανώς οι εν λόγω κυρίες πλήρως άσχετες σχετικά με το νομικό πλαίσιο και το πρωτόκολλο που διέπει τη λειτουργία των σχολείων της ειδικής αγωγής εκτελώντας εντολές του ΥΠΑΙΘ επιχειρούν να συρρικνώσουν μέχρις εξαφανίσεως και το Δημοτικό Σχολείο Κωφών – Βαρήκοων Πεύκης, όπως ακριβώς έκαναν στην αρχή της σχολικής χρονιάς με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου (Σικιαρίδειο).

Πληροφορούμε την Διεύθυνση Π. Ε. Β΄ Αθήνας ότι οι τρεις συναδέλφισσες Ε.Β.Π. που υπηρετούν στο Δημοτικό Σχολείο Κωφών – Βαρήκοων Πεύκης είναι απόλυτα αναγκαίες για την κάλυψη και εξυπηρέτηση των επτά (7) παιδιών του σχολείου που έχουν αναπηρία (κάποια από αυτά ιδιαίτερα βαριά αναπηρία) και οι προτάσεις των δύο «αρμοδίων» κυριών (Προϊσταμένης Εκπ/κών Θεμάτων & υπεύθυνης ειδικής αγωγής) της Β΄ Διεύθυνσης Π. Ε. Αθήνας να παραμείνει στο σχολείο μόνο η μια συνάδελφος Ε. Β. Π. από τις τρεις και να βοηθούν και οι εκπαιδευτικοί στην εξυπηρέτηση των ανάπηρων παιδιών (άλλαγμα, μετακίνηση κ.λπ.) μόνο ως κακόγουστο αστείο μπορεί να εκληφθούν.

Επιπρόσθετα η παρουσία ακουόντων δασκάλων και εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με την παρουσία κωφών εκπαιδευτικών είναι απολύτως αναγκαία και επιβεβλημένη από το πρωτόκολλο λειτουργίας του συγκεκριμένου σχολείου και έχει στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα κωφά και βαρήκοα παιδιά ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη ευκολία στον αυξημένο βαθμό δυσκολίας εκμάθησης της γλώσσας και των υπολοίπων δομικών στοιχείων του αναλυτικού προγράμματος για τα κωφά και βαρήκοα παιδιά.

Προφανώς όλα τα παραπάνω τα αγνοούν οι υπεύθυνοι της Β΄ Διεύθυνσης Π. Ε. Αθήνας και τους καλούμε να ενημερωθούν απολύτως και να πάψουν να αυθαιρετούν σε βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών της ειδικής αγωγής και των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Κωφών – Βαρήκοων Πεύκης και τα μέλη του Ε. Β. Π. του συγκεκριμένου σχολείου:

να συνεχίσουν να εργάζονται φιλότιμα και απρόσκοπτα, όπως ήδη κάνουν, στην υπηρεσία των παιδιών – μαθητών/μαθητριών του σχολείου τους,

να μην εκτελούν κανενός είδους προφορικές εντολές από την πλευρά της Διεύθυνσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας παρά να ζητούν εγγράφως και με αιτιολογία οποιαδήποτε εντολή τους απευθύνεται,

να μην επιτρέπουν τις απροειδοποίητες και χωρίς αιτιολογία επισκέψεις των υπευθύνων της Διεύθυνσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας και την αδικαιολόγητη εμπλοκή τους σε ζητήματα διοίκησης της σχολικής μονάδας παρακάμπτοντας τον Διευθυντή του Σχολείου και τον Σύλλογο των Διδασκόντων,

να ενημερώνουν άμεσα το σωματείο (Σύλλογο Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου) για οποιαδήποτε ενέργεια της Διεύθυνσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου τους.

Καλούμε τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Κωφών – Βαρήκοων Πεύκης σε από κοινού προσπάθειες και αγώνες ώστε να μην συρρικνωθεί η λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Κωφών – Βαρήκοων Πεύκης είτε με αύξηση των μαθητών στα τμήματα είτε με μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μελών Ε. Β. Π. από το συγκεκριμένο σχολείο κάτι που δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιτρέψουμε να γίνει.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ – ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΕΥΚΗΣ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Χαλάνδρι: Πέθανε 8χρονη από θερμοπληξία μέσα σε αμάξι

Αιτήσεις για το ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000 ευρώ σε 80000 ανέργους ΕΔΩ

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Αυτό το σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Η 1η Πανεπιστημιακή Επιμόρφωση στον Αυτισμό από το Παν.Πατρών με Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

σχετικά άρθρα

Η φαιντανύλη θερίζει τη νεολαία στις ΗΠΑ - 50 φορές πιο ισχυρό από ηρωίνη
Πάνω από 80.000 άνθρωποι πέθαναν από υπερβολική δόση οπιοειδών την περασμένη χρονιά, στην πλειονότητά τους από συνθετικές ουσίες, όπως η φαιντανύλη
Η φαιντανύλη θερίζει τη νεολαία στις ΗΠΑ - 50 φορές πιο ισχυρό από ηρωίνη
Ασύλληπτη τραγωδία στο Χαλάνδρι: Κοριτσάκι πέθανε από θερμοπληξία μέσα σε ΙΧ
Τραγωδία χθες το απόγευμα στο Χαλάνδρι, όπου ένα κοριτσάκι 8 ετών βρήκε φρικτό θάνατο μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο, πιθανόν από θερμοπληξία. Το τραγικό...
Ασύλληπτη τραγωδία στο Χαλάνδρι: Κοριτσάκι πέθανε από θερμοπληξία μέσα σε ΙΧ