εκπαιδευτικοί στην τάξη - σεμινάρια
Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 129365/Η212-10-2021 (ΑΔΑ: 92ΠΓ46ΜΤΛΗ-8ΡΣ) 
Συμπληρωματική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2021-2022 και από το ημερολογιακό έτος 2022 Νοτίου Ημισφαιρίου, αναρτώνται οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση απόσπασης για τις ελληνόγλωσσες μονάδες εξωτερικού, σε δύο (2) αρχεία excel, τον πίνακα κατάταξης και τον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων.  

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται, κατά χώρα και κλάδο, ανάλογα με τη γνώση της ξένης  γλώσσας, την οποία δηλώνουν και αποδεικνύουν με τα συνημμένα στην αίτησή τους πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, όπως ορίζεται στην ως άνω πρόσκληση.  

Δεν συμπεριλαμβάνονται στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης αλλά στον πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων οι εκπαιδευτικοί των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε για το λόγο ή τους λόγους που αναφέρεται στον καθένα.  

Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός θεωρεί ότι συντρέχει λόγος ένστασης μπορεί να  αποστείλει ένσταση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], έως και την Τετάρτη 10-11-2021 και ώρα 23:59, δηλώνοντας, για διευκόλυνση της υπηρεσίας, στο θέμα το ονοματεπώνυμο και αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της.

Ενστάσεις, οι οποίες δεν θα αποσταλούν στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα γίνονται δεκτές.

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης

α/αΚΛΑΔΟΣΑΜΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΜΟΡΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝΜΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ
ΑΓΓΛΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ 
1ΠΕ04.01701495ΨΑΛΤΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛ302555
2ΠΕ60608200ΣΓΑΡΔΕΛΗΜΑΡΙΑ02525
3ΠΕ60592122ΓΚΕΚΑΣΟΦΙΑ02525
4ΠΕ60591751ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗ000
5ΠΕ70586162ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΚΥΡΙΑΚΟΣ502575
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ 
1ΠΕ01155657ΣΤΑΛΙΚΑΦΩΤΕΙΝΗ201535
2ΠΕ02136632ΘΑΝΑΣΙΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ07575
3ΠΕ86182133ΓΡΟΖΤΙΔΟΥΓΕΩΡΓΙΑ302555
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ 
1ΠΕ02136632ΘΑΝΑΣΙΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ07575
2ΠΕ70555128ΚΟΥΤΡΑΣΧΡΗΣΤΟΣ04040
3ΠΕ70557927ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΥΕΙΡΗΝΗ01515
ΒΕΛΓΙΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ 
1ΠΕ04.02702957ΓΑΡΕΔΑΚΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ202545
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ 
1ΠΕ04.04207429ΤΣΙΑΧΤΑΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ02525
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ 
1ΠΕ70602784ΚΕΦΑΛΑΕΥΑΝΘΙΑ402565
2ΠΕ70555128ΚΟΥΤΡΑΣΧΡΗΣΤΟΣ04040
3ΠΕ70564506ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥΜΑΡΙΑ01515
4ΠΕ70557927ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΥΕΙΡΗΝΗ01515
5ΠΕ70594418ΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑ000
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ 
1ΠΕ70605312ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥΟΛΥΜΠΙΑ02525
ΓΑΛΛΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ 
1ΠΕ70582604ΜΟΥΡΔΟΥΒΑΝΟΣΠΑΡΜΕΝΙΩΝ000
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ 
1ΠΕ60608200ΣΓΑΡΔΕΛΗΜΑΡΙΑ02525
2ΠΕ60592122ΓΚΕΚΑΣΟΦΙΑ02525
3ΠΕ60591751ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗ000
4ΠΕ70586162ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΚΥΡΙΑΚΟΣ302555
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ 
1ΠΕ07227681ΓΚΑΝΑΑΘΑΝΑΣΙΑ801595
2ΠΕ07227669ΑΠΛΑΔΑΜΑΝΟΥΕΛΑ50050
3ΠΕ07186144ΓΙΟΛΤΣΙΔΟΥΟΛΓΑ50050
4ΠΕ07224466ΜΟΡΑΛΗΑΘΑΝΑΣΙΑ50050
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ 
1ΠΕ02136632ΘΑΝΑΣΙΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ07575
2ΠΕ02182553ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣΣΥΜΕΩΝ30030
3ΠΕ02159232ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣΘΩΜΑΣ000
4ΠΕ03702733ΝΤΑΒΑΣΧΡΗΣΤΟΣ202545
5ΠΕ03223018ΛΙΟΣΑΤΟΣΛΑΜΠΡΟΣ000
6ΠΕ03197694ΖΟΥΓΚΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣ000
7ΠΕ03205932ΦΙΛΙΠΠΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣ000
8ΠΕ04.01701495ΨΑΛΤΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛ202545
9ΠΕ04.04207429ΤΣΙΑΧΤΑΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ02525
10ΠΕ60592122ΓΚΕΚΑΣΟΦΙΑ02525
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΜΟΝΑΧΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ 
1ΠΕ07211195ΠΕΡΙΣΤΕΡΓΙΑΝΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ8040120
2ΠΕ07227681ΓΚΑΝΑΑΘΑΝΑΣΙΑ801595
3ΠΕ07186144ΓΙΟΛΤΣΙΔΟΥΟΛΓΑ50050
4ΠΕ07224466ΜΟΡΑΛΗΑΘΑΝΑΣΙΑ50050
5ΠΕ70620429ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ6075135
6ΠΕ70598465ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣΧΡΗΣΤΟΣ000
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ 
1ΠΕ03197694ΖΟΥΓΚΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣ000
2ΠΕ03205932ΦΙΛΙΠΠΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣ000
3ΠΕ04.02702957ΓΑΡΕΔΑΚΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ302555
4ΠΕ04.04207429ΤΣΙΑΧΤΑΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ02525
5ΠΕ70586162ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥΚΥΡΙΑΚΟΣ302555
6ΠΕ70596028ΤΑΤΑΡΙΩΤΗΑΓΟΡΗ000
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ 
1ΠΕ02162351ΜΠΟΤΣΑΡΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑ404080
Η.Π.Α.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ 
1ΠΕ03702733ΝΤΑΒΑΣΧΡΗΣΤΟΣ302555
2ΠΕ60608200ΣΓΑΡΔΕΛΗΜΑΡΙΑ02525
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ 
1ΠΕ60588065ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΕΥΦΡΟΣΥΝΗ02525
ΙΣΡΑΗΛ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ 
1ΠΕ03702733ΝΤΑΒΑΣΧΡΗΣΤΟΣ202545
ΙΤΑΛΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ 
1ΠΕ70554512ΞΥΔΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣ302555
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ 
1ΠΕ70557927ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΥΕΙΡΗΝΗ01515

Απορριφθείσες αιτήσεις

 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Α/Α

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
12/13-10-2021 21:07:04ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
210/19-10-2021 17:50:43ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ
34/16-10-2021 14:15:59• ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
• ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
417/20-10-2021 21:11:21ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
57/19-10-2021 16:04:34• ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
• ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ
630/22-10-2021 19:06:26ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΙΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
714/20-10-2021 11:24:29• ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ
• ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
825/22-10-2021 14:33:07ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ
922/21-10-2021 12:43:59ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
1049/24-10-2021 21:00:22ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1139/23-10-2021 21:39:45ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
1242/24-10-2021 10:31:25ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
1343/24-10-2021 10:48:02ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ
1444/24-10-2021 19:00:44ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
1546/24-10-2021 20:05:36ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
1650/24-10-2021 22:20:20ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: Οι πρώτες 227 ειδικότητες και η ύλη

Ανακοινώθηκε για Μάρτιο ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Αιτήσεις εδώ για προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

kokkinolaimis
Τα Θρανία της Άνοιξης κυκλοφορούν το 11ο τεύχος παιδικής εφημερίδας
«Τα θρανία της άνοιξης» και οι μαθητές που κάνουν ραδιόφωνο, από διάφορες πόλεις της Ελλάδας, συμμετέχουν στην έκδοση της παιδικής εφημερίδας «ο...
Τα Θρανία της Άνοιξης κυκλοφορούν το 11ο τεύχος παιδικής εφημερίδας