ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩ
Η κατανομή σε κλάδους των 800 θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης
Οι νέες θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης που συνίστανται σύμφωνα με το ν. 4823/2021 - Η κατανομή σε κλάδους

Εντός του τρέχοντος σχολικού έτους 2021-2022 θα γίνουν οι κρίσεις - επιλογές των νέων Συμβούλων Εκπαίδευσης οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους Συντονιστές Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4823/2021 συνιστώνται οκτακόσιες (800) θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης, οι οποίες πληρούνται από εκπαιδευτικούς και μέλη του Ειδικoύ Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και οι οποίες κατανέμονται σε κλάδους ως εξής:

α) Νηπιαγωγών (ΠΕ60): εβδομήντα τρεις (73) θέσεις.

β) Δασκάλων (ΠΕ70): διακόσιες σαράντα (240) θέσεις.

γ) Θεολόγων (ΠΕ01): δεκαέξι (16) θέσεις.

δ) Φιλολόγων (ΠΕ02): ογδόντα εννέα (89) θέσεις.

ε) Μαθηματικών (ΠΕ03): σαράντα (40) θέσεις.

στ) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04): σαράντα δύο (42) θέσεις.

ζ) Γαλλικής (ΠΕ05): δεκατρείς (13) θέσεις.

η) Αγγλικής (ΠΕ06): σαράντα μία (41) θέσεις.

θ) Γερμανικής (ΠΕ07): εννέα (9) θέσεις.

ι) Καλλιτεχνικών (ΠΕ08): δέκα (10) θέσεις.

ια) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): τριάντα έξι (36) θέσεις.

ιβ) Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78): επτά (7) θέσεις.

ιγ) Μουσικής (ΠΕ79): δεκαπέντε (15) θέσεις.

ιδ) Οικονομίας (ΠΕ80): δεκατέσσερις (14) θέσεις.

ιε) Πολιτικών Μηχανικών - Αρχιτεκτόνων (ΠΕ81): τέσσερις (4) θέσεις.

ιστ) Μηχανολόγων (ΠΕ82): εννέα (9) θέσεις.

ιζ) Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83): επτά (7) θέσεις.

ιη) Ηλεκτρονικών (ΠΕ84): τέσσερις (4) θέσεις.

ιθ) Χημικών Μηχανικών (ΠΕ85): μία (1) θέση.

κ) Πληροφορικής (ΠΕ86): τριάντα μία (31) θέσεις.

κα) Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας (ΠΕ87): οκτώ (8) θέσεις

κβ) Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος (ΠΕ88): επτά (7) θέσεις.

κγ) Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΠΕ89): δύο (2) θέσεις.

κδ) Ναυτικών Μαθημάτων (ΠΕ 90): μία (1) θέση.

κε) Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91): τέσσερις (4) θέσεις.

κστ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: σαράντα πέντε (45) θέσεις.

κζ) Ψυχολόγων (ΠΕ23): δέκα (10) θέσεις.

κη) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30): δέκα (10) θέσεις.

κθ) Θεραπευτών Λόγου (ΠΕ21): δύο (2) θέσεις.

κι) Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25): δύο (2) θέσεις.

λ) Εργασιοθεραπευτών - Εργοθεραπευτών (ΠΕ29): δύο (2) θέσεις.

λα) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): δύο (2) θέσεις.

λβ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73): δύο (2) θέσεις.

λγ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης: μία (1) θέση.

λδ) Μουσουλμανικής Θρησκείας: μία (1) θέση.

Οι θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης κατανέμονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι θέσεις των περ. λβ) έως λδ) κατανέμονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης υπάγονται διοικητικά στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και εποπτεύονται ως προς την άσκηση του έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης: α) των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και γ) των μελών του Ε.Ε.Π. υπάγονται στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία έχει κατανεμηθεί η θέση Συμβούλου που καταλαμβάνουν.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες  ειδήσεις σήμερα

Περιφερειάρχης «αδειάζει» Κεραμέως: Αναλαμβάνω μισθούς εκπαιδευτικών!

Άγριο έγκλημα στο Αιγάλεω: Γυναίκα βρέθηκε μαχαιρωμένη στο λαιμό μέσα στο σπίτι της

Μάθημα Σεξουαλικής Αγωγής: Αυτό το σεμινάριο μοριοδότησε και η ζήτηση του εκτοξεύτηκε

Εύκολη Online ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ, προσλήψεις, ΠΜΣ,  ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ σε προφορικά και έκθεση!

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια σε ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Σχολική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική, ΜΟΝΟ με 25 ευρώ το μήνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

boulbasakos
Μπουλμπασάκος : «Να ξανασκεφτεί η κυβέρνηση τις παρελάσεις»
Ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Ευαγγελισμού Γ. Μπουλμπασάκος προτείνει από τη κυβέρνηση να ξανασκεφτεί το θέμα των παρελάσεων
Μπουλμπασάκος : «Να ξανασκεφτεί η κυβέρνηση τις παρελάσεις»
ειδική αγωγή
Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Καταγραφή λειτουργικών κενών στο ΟΠΣΥΔ
Για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης η καταχώριση θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 20/10/2021 έως και την Πέμπτη 21/10/2021. Στη συνέχεια, για τις...
Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Καταγραφή λειτουργικών κενών στο ΟΠΣΥΔ