Δημοτικά σχολεία: Οδηγίες ΙΕΠ για εμπέδωση προηγούμενης ύλης λόγω κενών
Ο εκπαιδευτικός δύναται κατά την έναρξη του σχολικού έτους να προσφέρει ικανό διδακτικό χρόνο, έως τρεις εβδομάδες, για την κάλυψη ενδεχόμενων μαθησιακών κενών/υστερήσεών τους.

Mε την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, λόγω των πολλαπλών επιπτώσεων της πανδημίας Covid – 19, αποτελεί κομβικής σημασίας για το σχολείο αφενός να αμβλυνθούν οι κοινωνικές ανισότητες και αφετέρου να ικανοποιηθούν αποτελεσματικά οι μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/μαθητριών, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας με την αναστολή της λειτουργίας των σχολείων κατά σημαντικά χρονικά διαστήματα το προηγούμενο σχολικό έτος 2020-2021.

Το ΙΕΠ συνέταξε και απέστειλε στα σχολεία συγκεκριμένες οδηγίες επανάληψης ανά μάθημα και τάξη για να βοηθήσει στην προσαρμογή των μαθητών.

Οι οδηγίες του ΙΕΠ

 Για την επίτευξη του συγκεκριμένου διττού στόχου απαιτείται η αγαστή και συνεχής συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων συντελεστών της εκπαιδευτικής λειτουργίας, και τούτο γιατί, ενώ η εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών μονάδων προσαρμόστηκε έγκαιρα και με ολιστικό τρόπο στις υγειονομικές ανάγκες που επέβαλλε η εκδήλωση αλλά και η εξέλιξη της πανδημίας Covid – 19, εντούτοις, όλη αυτή η διαδικασία είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κοινωνικo-συναισθηματικών θεμάτων προσαρμογής αλλά και ενδεχόμενων μαθησιακών κενών/υστερήσεων. Συνεπώς, θεωρείται σημαντική η πολλαπλή ψυχοκοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη των μαθητών/τριών λόγω της πολύμηνης εξέλιξης της πανδημίας Covid – 19, προκειμένου με την έναρξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2021-2022, να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα νέα δεδομένα της καθημερινότητάς τους και να προσαρμοστούν γρήγορα και ομαλά στις επικρατούσες συνθήκες.

Γι’ αυτό, πρωταρχικός και θεμελιώδης στόχος είναι η αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ψυχικής ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, δηλαδή να δίνεται έμφαση σε προγράμματα και δράσεις που αφορούν την προώθηση και την ενδυνάμωση των συναισθηματικών δεξιοτήτων, αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων και διαχείρισης κρίσιμων καταστάσεων. (Αναλυτικότερες οδηγίες σχετικά με την υποστήριξη της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών/μαθητριών εκπονήθηκαν από επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ υπό την επιστημονική καθοδήγηση της Καθηγήτριας Σχολικής Ψυχολογίας κας Χρυσής Χατζηχρήστου με θέμα «Ενισχύοντας την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των παιδιών κατά την επιστροφή στο σχολείο στην περίοδο της πανδημίας COVID-19»). http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/epistrofi-sto-sholeio-psychokoinonikiprosarmogi-COVID-19.pdf

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί καλούνται, μέσω ανάπτυξης κατάλληλων πολυτροπικών μορφών διαγνωστικής αξιολόγησης, κυρίως, να διαπιστώσουν τον βαθμό επίτευξης των στόχων των μαθημάτων της προηγούμενης τάξης σύμφωνα με το ισχύον ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ και να ανιχνεύσουν το μαθησιακό επίπεδο των μαθητών/μαθητριών, δηλαδή να καταγραφούν οι ενδεχόμενες μαθησιακές ελλείψεις και υστερήσεις, κενά/αφομοίωση-κατανόηση βασικών εννοιών και μηχανισμών/διεργασιών μάθησης, ώστε να διαμορφώσουν ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης και συνεπώς να αντιμετωπιστούν με επάρκεια τα ενδεχόμενα μαθησιακά κενά/υστερήσεις που παρατηρούνται στους/στις μαθητές/τριες των αντίστοιχων τμημάτων/τάξεων

Κατά συνέπεια, στον μαθησιακό τομέα, σε συνδυασμό με τα ηλικιακά και μαθησιακά χαρακτηριστικά των παιδιών αλλά και με τις επικρατούσες συνθήκες τόσο στη σχολική τάξη/μονάδα όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον, ο/η εκπαιδευτικός αξιοποιεί και επιλέγει από ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών, κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, μάθησης επικοινωνίας και συνεργασίας με τους/τις μαθητές/μαθήτριες του/της, και δύναται κατά την έναρξη του σχολικού έτους, μέσω ενός συνολικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού να προσφέρει ικανό διδακτικό χρόνο, έως τρεις εβδομάδες, για την κάλυψη ενδεχόμενων μαθησιακών κενών/υστερήσεών τους. Επίσης, η κάλυψη ενδεχόμενων μαθησιακών κενών/υστερήσεων των μαθητών/τριών δύναται να αντιμετωπίζεται και κατά τη ροή εξέλιξης της διδακτέας ύλης στη διάρκεια του σχολικού έτους, όταν ένα μαθησιακό περιεχόμενο ή μία έννοια επανέρχεται σε διευρυμένη μορφή. Σε συνέχεια των αναγκαίων επαναλήψεων/ανακεφαλαιώσεων και εφόσον παρατηρούνται σοβαρές μαθησιακές ελλείψεις, οι οποίες για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, προτείνεται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, η ενεργοποίηση και η αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που υπάρχει, του αντισταθμιστικού θεσμού της Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Επιπροσθέτως, προτείνεται να αξιοποιηθούν και οι «Οδηγίες διδασκαλίας της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών, της Αισθητικής Αγωγής, των ΤΠΕ και των Ξένων Γλωσσών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022». Εν τέλει, οι εκπαιδευτικοί του δημοτικού σχολείου καλούνται, κατά την έναρξη της σχολικού έτους 2021-2022, να αναπτύξουν τη συνεργατικότητα με τους όλους τους εμπλεκόμενους συντελεστές στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενεργώντας με παιδαγωγική ευρύτητα, αποτελεσματικότητα και ευελιξία, με σκοπό να ενδυναμώσουν τις κοινωνικές, συναισθηματικές και γνωστικές δεξιότητες των μαθητών/τριών τους, συμβάλλοντας στην ολιστική ανάπτυξή τους.

Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε αναγκαία και σημαντικά με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, ανά τάξη και στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα, τα ακόλουθα:

Δείτε εδώ όλες τις αναλυτικές οδηγίες του ΙΕΠ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Άνοια: Ποιο φρούτο προστατεύει τη μνήμη σας - Ένα την ημέρα αρκεί

Το σεμινάριο Ειδικής Αγωγής με το χαμηλότερο κόστος από ΑΕΙ - 50 ευρώ εγγραφή έως 2-10

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Ύλη, Προετοιμασία, Ειδικότητες, παλιά θέματα

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ - με μόνο 65 ευρώ εγγραφή

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα