Μαθητές, δημοτικό σχολείο, τάξη, θρανία, δάσκαλος
Η νέα πόρτα εισόδου των επιχειρήσεων στα σχολεία και τα Προγράμματα Σπουδών με "καλύτερη διασύνδεση με την αγορά εργασίας"

Γεμάτη υπερηφάνεια, η υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε χθες από το οικονομικό φόρουμ των Δελφών, το όραμά της για το σχολείο και το πανεπιστήμιο του μέλλοντος: Από τη Β' Δημοτικού θα εξοικειώνονται τα παιδιά με τα επαγγέλματα, ενώ οι κοινωνικοί εταίροι θα έχουν λόγο στη διαμόρφωση ορισμένων προγραμμάτων, όχι μόνο στην Επαγγελματική εκπαίδευση αλλά και στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 Ο τρόπος βρέθηκε και ονομάζεται Εργαστήρια Δεξιοτήτων, που ξεκινούν σε όλα τα σχολεία από το ερχόμενο έτος και ήδη γίνονται επιμορφώσεις εκπαιδευτικών. Πως θα γίνει αυτό; Η κ.Κεραμέως ήταν χθες ξεκάθαρη, περιγράφοντας ουσιαστικά μια μεταμόρφωση του δημόσιου σχολείου: 

-Η έμφαση (θα) δίνεται πλέον στις ήπιες δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη, η συνεργατικότητα, η δημιουργικότητα και η επικοινωνία, στις ψηφιακές δεξιότητες, μέσω της εισαγωγής εκπαιδευτικής ρομποτικής και τεχνολογίας, αλλά και στη γενικότερη αλλαγή φιλοσοφίας που εκτυλίσσεται στο σχολείο, δηλαδή την απομάκρυνση από τη στείρα αποστήθιση
και την ενίσχυση της έμφασης στην καλλιέργεια δεξιοτήτων.

-Δημιουργούνται εργαστήρια δεξιοτήτων με θεματικές, όπως τον εθελοντισμό, τη ρομποτική, την επιχειρηματικότητα και τη σεξουαλική αγωγή

-Τα Προγράμματα Σπουδών επικαιροποιούνται  και δίνεται βαρύτητα στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα μάθησης και στις δεξιότητες.

-Υλοποιείται στην κατεύθυνση της καλύτερης διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.

-Από το επόμενο σχολικό έτος, από τη Β’ Δημοτικού εισάγεται η γνωριμία με τα επαγγέλματα μέσω των εργαστηρίων δεξιοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στη Γ’ Γυμνασίου.

-Αναβαθμίζεται η επαγγελματική εκπαίδευση με την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων για τη διάγνωση αναγκών της αγοράς και τη δημιουργία προγραμμάτων σπουδών, τη βελτίωση των ΕΠΑΛ, τη δημιουργία πρότυπων ΕΠΑΛ, Πειραματικών και Θεματικών ΙΕΚ, γραφείων επαγγελματικής ανάπτυξης και σταδιοδρομίας σε κάθε ΔΙΕΚ, την ανάδειξη των εναλλακτικών οδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) με το παράλληλο μηχανογραφικό.

αξιολόγηση εισάγεται ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής αποκέντρωσης και ενίσχυσης της αυτονομίας των εκπαιδευτικών δομών.

αξιολόγηση σχολικών μονάδων έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ επίκειται η θεσμοθέτηση της αξιολόγησης εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης.

-Ως προς τα Πανεπιστήμια, πρωτοβουλίες θα προβλέπουν ενίσχυση γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας, διευκόλυνση της δημιουργίας spin-off εταιριών, κίνητρα για συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, ενώ έχουν εξασφαλισθεί επενδύσεις άνω των 200 εκ. ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη (R&D) σε ΑΕΙ μέσω Ταμείου Ανάκαμψης για καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα με συνεργασία πανεπιστημίων - ιδιωτικού τομέα.

-Παράλληλα, η κατανομή χρηματοδότησης στα Πανεπιστήμια γίνεται πλέον βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και
κριτηρίων ποιότητας των ΑΕΙ που αξιολογούνται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Πανεπιστήμια: Ζητούν εξορθολογισμό κριτηρίων αξιολόγησης

Δεν χρειάζεται να τοποθετείται κανείς εναντίον της υπερβολικής ανάμειξης της αγοράς στα εκπαιδευτικά πράγματα, για να αντιληφθεί ότι το βασικό στοιχείο όλης αυτής της αναφοράς δεν είναι άλλο από την μεγαλύτερη εξάρτηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς εργασίας και η μεγαλύτερη διείσδυση του ιδιωτικού τομέα σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Έντεχνα στις θεματικές εμπλέκονται η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση με την επιχειρηματικότητα και η ρομποτική με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και  ως μόνιμη επωδός, ακολουθεί η αξιολόγηση.

Στα Πανεπιστήμια, θα μπορούσε κανείς να αποδεχθεί ότι αυτό συμβαίνει λίγο-πολύ ήδη, και αποφέρει πρόσθετα κονδύλια στα ιδρύματα. Όμως η πρόβλεψη για κατανομή του 20% της χρηματοδότησης βάσει αξιολόγησης προβλέφθηκε με πρόχειρο τρόπο και συνεπώς συναντά ήδη αντιδράσεις των πρυτάνεων, οι οποίοι στην τελευταία τους Σύνοδο ζήτησαν παράταση υπογραφής Προγραμματικών Συμφωνιών μεταξύ Α.Ε.Ι. και Υ.ΠΑΙ.Θ. έως την ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδιασμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. Επίσης, ζητήθηκε ο εξορθολογισμός και η αναδιαμόρφωση των δεικτών αξιολόγησης των Ιδρυμάτων από την ΕΘ.Α.Α.Ε., προκειμένου αυτοί να ανταποκρίνονται στα μεγέθη των Ιδρυμάτων καθώς και στις διαφοροποιήσεις μεταξύ επιστημονικών πεδίων. Επιπλέον, τι γίνεται με τη βασική έρευνα και τους τους τομείς εκτός πεδίου επιχειρηματικών ενδιαφερόντων, όπως λχ οι ανθρωπιστικές επιστήμες; Θα φτάσει εκεί κάποιο κομμάτι από τις επενδύσεις άνω των 200 εκ. ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη που διαφημίστηκαν;

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Εύλογα επίσης μπορεί κάποιος να πει ότι και στα σχολεία η έμφαση στην επιχειρηματικότητα δεν είναι κατ' ανάγκη κάτι κακό (εξάλλου χρόνια τώρα διενεργούνται και διαγωνισμοί εικονικής επιχείρησης στα σχολεία με μεγάλη συμμετοχή) , αφού υπάρχουν περιπτώσεις όπου πραγματικά τα προγράμματα σπουδών είναι παρωχημένα ή δεν αντιστοιχούν με τις τρέχουσες  ανάγκες της αγοράς εργασίας. Είναι όμως μόνο αυτό η γενική Παιδεία; Οφείλει το σχολείο να ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς κατά πόδας, ακόμα κι από τη Β' Δημοτικού; Αν αυτό είναι όλο κι όλο η εκπαίδευση, δεν την περιγράφει καλύτερα η λέξη κατάρτιση; Και πράγματι, στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης, η κυβέρνηση ακούει πολύ καλά τι ζητάει η αγορά.

Ϊσως όχι τυχαία λοιπόν, την Τετάρτη 12 Μαΐου πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΕ με τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας Δρα Γεώργιο Βούτσινο.  Η συνάντηση  επικεντρώθηκε στη συνεργασία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) με την Γενική Γραμματεία ΕΕΚΔΒΜ & Ν σε θέματα όπως η ανάπτυξη προτάσεων από τον ΣΒΕ για συμπερίληψη νέων ειδικοτήτων εργαζομένων που ενδιαφέρουν τη βιομηχανία στα προγράμματα σπουδών των δημοσίων Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ εξάλλου, η ΕΕΚ ενισχύει τις δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα στη σχετική θέση εργασίας, ευνοώντας τόσο την είσοδο στην αγορά εργασίας των συμμετεχόντων όσο και τις μισθολογικές απολαβές τους. Κατά συνέπεια, αυτές οι δεξιότητες επηρεάζουν την παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη, δημιουργώντας μακροοικονομικό αντίκτυπο.

Ξεκίνησαν πιλοτικά, γενικεύονται χωρίς αποτίμηση

Ας δούμε όμως πως θα λειτουργήσουν τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, όπως το αναλύει ο Α' Σύλλογος Π.Ε Αθηνών: 

-Εισήχθησαν πιλοτικά την τρέχουσα σχολική χρονιά σε 218 σχολεία. Όμως καμία ουσιαστική αποτίμηση της πιλοτικής εφαρμογής τους δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής,  αφού η πολύμηνη αναστολή λειτουργίας των σχολείων, στην ουσία, δεν επέτρεψε την εφαρμογή των εργαστηρίων στα σχολεία όπου εισήχθη. 

-Eiσάγουν ως αντικείμενα σπουδών στο ωρολόγιο πρόγραμμα τις λεγόμενες ήπιες δεξιότητες: ρομποτική, επιχειρηματικότητα, παραγωγικότητα, προσαρμοστικότητα κλπ.

-Aπαξιώνουν την περιβαλλοντική και την πολιτιστική εκπαίδευση. 

-Αποτελούν έτοιμη λίστα εκπαιδευτικού υλικού όπου θα κυριαρχούν έτοιμα πατρόν εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

-Στην αρχή κάθε κύκλου ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει σχέδιο δράσης και στο τέλος μια φόρμα αξιολόγησης του κύκλου καθώς και περιγραφική αξιολόγηση κάθε μαθητή που την δίνει στους γονείς. 

-Πέρα από την πρωτοφανή γραφειοκρατική διαδικασία, ανοίγει ο επικίνδυνος δρόμος για τον άμεσο έλεγχο της διδακτικής πράξης από τη διεύθυνση εκπαίδευσης αλλά και από όλους τους φορείς που αναφέρονται στην Υ.Α.

-Εμπλέκει μια σειρά κρατικούς και μη κρατικούς, ιδιωτικούς φορείς στο στρατηγικό πεδίο της παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού το οποίο «θα συνοδεύεται από τις κατάλληλες μεθοδολογικές οδηγίες»

-Η αναλυτικότατη και αποκαλυπτικότατη λίστα φορέων «κρατικών και μη» περιλαμβάνει από την ελληνική αστυνομία έως την τοπική αυτοδιοίκηση και τις αθλητικές ομοσπονδίες.

Οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση στα σχολεία

Και οι εκπαιδευτικοί του Α' Συλλόγου καταλήγουν: "Καμία σχέση δεν έχει η πραγματική στοχοθεσία αυτού του «μαθήματος» με τη βιωματική μάθηση, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και άλλων εννοιών της νέας αγωγής που επικαλείται και χρησιμοποιεί το Υπουργείο ως περιτύλιγμα για να αποκρύψει τις πραγματικές σκοπιμότητες. Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας (project) αξιοποιώντας τη βιωματική μάθηση είναι τα θέματα να αντλούνται από τον κύκλο των βιωμάτων, εμπειριών και ενδιαφερόντων των παιδιών. Και ρωτάμε: ανήκει αλήθεια σε αυτόν τον κύκλο η δραστηριότητα «εργαστηριακή δημιουργία εικονικής επιχείρησης»; Αντίθετα, τα εργαστήρια δεξιοτήτων είναι μια ιστορική τομή αντιδραστικής εισβολής στο περιεχόμενο και τη μεθοδολογία, κατά παραγγελία της Ε.Ε., οι οποίες συνηγορούν στην κατασκευή ημιμαθών άρα και ανελεύθερων πολιτών που η ζωή τους θα ρυθμίζεται με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Ένα ακόμα βήμα οικοδόμησης του σχολείου των αποσπασματικών και κατακερματισμένων δεξιοτήτων και πληροφοριών, να εξοβελιστεί η στέρεη και ολοκληρωμένη γνώση με εφήμερες δεξιότητες και να αποκτήσουν πρόσβαση στο σχολείο οι επιχειρήσεις"

Αναπαράγουν την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ

Ο εκπαιδευτικός Χρήστος Κάτσικας παρατηρεί: "Η όλη επιχείρηση του ΥΠΑΙΘ αφορά στον εξοβελισμό της στέρεης και ολοκληρωμένης γνώσης και στην αντικατάστασή της με εφήμερες δεξιότητες και στο άνοιγμα του δρόμου για άμεση πρόσβαση των επιχειρήσεων στο σχολείο. Οι «ήπιες δεξιότητες», οι «χρήσιμες δεξιότητες», οι «νέες εκπαιδευτικές θεματικές» και τα «εργαστήρια δεξιοτήτων», που κλίνει σε όλες τις πτώσεις η υπουργός Παιδείας, σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν συγκεκριμένη πολιτική ιδιοκτησία και καινοτομία της νέας ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, αλλά συνέχεια, με διαφορετικό, ενδεχομένως, πολιτικό μείγμα, όλων των ηγεσιών του υπουργείου Παιδείας από το 2010 (Αννα Διαμαντοπούλου) και μετά, καθώς απλά αναπαράγουν την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ (οι δεξιότητες αυτές περιγράφονται εδώ και χρόνια στις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ, με βάση αυτές χτίστηκε ο διαγωνισμός PISA, με τη γνωστή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του) και το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα στην προοπτική ανάπτυξης μιας ευέλικτης εργατικής δύναμης σε συνθήκες καθολικής εργασιακής ανασφάλειας".

Κατά τον φιλόλογο Γ.Καββαδία εξάλλου, το σχολείο και οι σχολές προορίζονται να τροφοδοτούν την αγορά με εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής, θα μπορεί να επανακαταρίζεται διαδοχικά σε δεξιότητες που, κατά περίπτωση, θα επιζητούν οι επιχειρήσεις. Οι δεξιότητες που προσφέρει μια κατάρτιση δίχως ενιαία και ολόπλευρη μόρφωση, απαξιώνονται γρήγορα, από την εξέλιξη και μόνο της τεχνολογίας. Έτσι η περιβόητη «δια βίου εκπαίδευση» ξεπέφτει σε μια εργαλειακή ειδίκευση και κατάρτιση. Η εύηχη προοπτική της «δια βίου εκπαίδευσης» είναι συμπληρωματική της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και της κυρίαρχης τάσης να καταργηθεί κάθε έννοια εργασιακού δικαιώματος

Δείτε εδώ το ΦΕΚ που θεσπίζει τη λειτουργία των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Ανατροπή! Ο νεκρός σε στύλο της ΔΕΗ ήταν ο πρώην δημοσιογράφος Απόστολος Φουρνατζόπουλος

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

σχολειο μαθητές
Στην παιδεία λέμε ΝΑΙ (στον ρυθμό του γνωστού τραγουδιού του Λουκιανού) - Ακούστε το
«Στην παιδεία λέμε ΝΑΙ, τη δημόσια λέμε ΝΑΙ, στις αυξήσεις λέμε ΝΑΙ, στις προσλήψεις λέμε ΝΑΙ, στα παιδάκια λέμε ΝΑΙ, στα μαθήματά μας ΝΑΙ, ΟΧΙ στον...
Στην παιδεία λέμε ΝΑΙ (στον ρυθμό του γνωστού τραγουδιού του Λουκιανού) - Ακούστε το
ethniki trapeza
Καταγγελία – Εθνική Τράπεζα: Απαγορεύει πληρωμές, καταθέσεις και αναλήψεις στα ταμεία
Καταγγελία – Εθνική Τράπεζα: Απαγορεύει πληρωμές, καταθέσεις και αναλήψεις στα ταμεία
Καταγγελία – Εθνική Τράπεζα: Απαγορεύει πληρωμές, καταθέσεις και αναλήψεις στα ταμεία