Πανεπιστήμια: Με τηλεκπαίδευση και το εαρινό εξάμηνο
Σε ΦΕΚ που υπογράφει ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος, ορίζεται πως η εκπαιδευτική διαδικασία στα ΑΕΙ θα συνεχιστεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για το εαρινό εξάμηνο

Με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης θα συνεχίσουν τις σπουδές τους οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των πανεπιστημίων της χώρας, όπως ορίζεται από σχετική απόφαση του υφυπουργού Παιδείας Άγγελου Συρίγου.

Στην σχετική απόφαση, σημειώνεται πως θα υπάρξουν εξαιρέσεις που θα οριστούν με νέα υπουργική απόφαση κατά περίπτωση για όσους παρακολουθούν πρακτικές ασκήσεις, εργαστήρια και κλινικές.

Πώς οργανώνεται το εξάμηνο

Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας σε κάθε μάθημα μπορεί να είναι μικρότερος από 13 εβδομάδες, αλλά σε καμία περίπτωση μικρότερος από 10, ενώ προϋπόθεση είναι ότι στο εν λόγω χρονικό διάστημα έχει υλοποιηθεί το σύνολο των διδακτικών  ωρών, όπως αυτές προβλέπονται στο κάθε πρόγραμμα  σπουδών.

Επιπλέον, η χρονική διάρκεια του εξαμήνου μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο εβδομάδες από το διάστημα που ορίζει αρχικώς κάθε ΑΕΙ.

Αναλυτικά οι διατάξεις του ΦΕΚ:

Εκπαιδευτική διαδικασία κατά το εαρινό εξάμηνο του  ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 

Η παροχή διδακτικού έργου του άρθρου 31 του  ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προς τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Ανω τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη) καθ’ όλη τη δι άρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους  2020-2021 και έως την ολοκλήρωσή του. 

Εξαιρούνται όσοι παρακολουθούν κλινικές, πρακτικές  και εργαστηριακές ασκήσεις, όπως ρυθμίζονται στην  εκάστοτε κοινή υπουργική απόφαση για τα έκτακτα μέ τρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο  περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού COVID-19. 

Άρθρο 2 

Ενέργειες των οργάνων των Α.Ε.Ι. για το εαρινό εξάμη νο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 

1. Για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εκπαι δευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες  των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύ κλου των Α.Ε.Ι., και αποκλειστικά για το εαρινό εξάμηνο  του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021: 

α) ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας οι οποίες  πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα δύναται να είναι  μικρότερος από δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες δι δασκαλίας, αλλά σε καμία περίπτωση μικρότερος από  δέκα (10), υπό την προϋπόθεση ότι στο εν λόγω χρονικό  διάστημα έχει υλοποιηθεί το σύνολο των διδακτικών  ωρών, όπως αυτές προβλέπονται στο κάθε πρόγραμμα  σπουδών, 

β) η χρονική διάρκεια του εξαμήνου μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο (2)  εβδομάδες, κατά παρέκκλιση των παρ. 5, 6 και 7 του άρ θρου 33 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), του ισχύοντος Οργανισμού του Α.Ε.Ι., του ισχύοντος Κανονισμού του κάθε  Προγράμματος Σπουδών και κάθε άλλης κανονιστικής  απόφασης των οργάνων του Α.Ε.Ι.

Το ΦΕΚ σε μορφή pdf

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Self tests: Κρούσματα σε 359 μαθητές και 254 εκπαιδευτικούς

Λύκεια - Λινού: Μοριακά τεστ στους μαθητές που βγήκαν αρνητικοί

Ευτράπελες ιστορίες από το μάθημα με webex

ΑΣΕΠ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΩΣ C2 με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Ούτε προφορικά - ούτε έκθεση!) - ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

σχετικά άρθρα

Υπουργείο Παιδείας: Άγνοια ΣΥΡΙΖΑ για εμβολιασμό, self-test, αξιοκρατία
Υπουργείο Παιδείας: Άγνοια ΣΥΡΙΖΑ για εμβολιασμό, self-test, αξιοκρατία
Ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, κατά τη συνάντηση με το Δ.Σ της ΟΛΜΕ
Υπουργείο Παιδείας: Άγνοια ΣΥΡΙΖΑ για εμβολιασμό, self-test, αξιοκρατία