Υπηρεσιακά Συμβούλια: Το Σάββατο και με ηλεκτρονική ψηφοφορία οι εκλογές
Ψηφίστηκε η διάταξη για τις εκλογές στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Ψηφίστηκε στη Βουλή η διάταξη του υπουργείου Παιδείας, με την οποία προβλέπεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια θα πραγματοποιούνται Σάββατο, αντί για εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται και ηλεκτρονική ψηφοφορία, κατόπιν απόφασης του υπουργού Παιδείας, η οποία θα καθορίζει και τις λεπτοµέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας.

Η διάταξη προβλέπει:

Τρόποι εκλογής των αιρετών µελών των υπηρεσιακών συµβουλίων εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής

1. Το άρθρο 19 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που µετέχουν στα: α) Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), β) Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), γ) Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.), δ) Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (A.Π.Υ.Σ.Δ.E.), ε) Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) και στ) Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), εκλέγονται µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία που διεξάγεται το πρώτο Σάββατο του µηνός Νοεµβρίου κάθε δεύτερου έτους. Η εκλογή διεξάγεται στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.»

2. Το άρθρο 34 του π.δ. 1/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αιρετοί εκπρόσωποι του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ειδικής αγωγής στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) και στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) εκλέγονται µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία που διεξάγεται το πρώτο Σάββατο του µηνός Νοεµβρίου κάθε δεύτερου έτους. Η εκλογή διεξάγεται στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που υπηρετούν σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) που λειτουργούν εκτός έδρας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, µπορούν να ψηφίζουν µε αλληλογραφία.»

3. Οι εκλογικές διαδικασίες που διενεργούνται κατ’ εφαρµογή των παρ. 1 και 2 δύναται να διεξαχθούν µέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κατόπιν απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε την οποία καθορίζονται και οι αναγκαίες λεπτοµέρειες ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κατά παρέκκλιση του π.δ. 1/2003 και άλλων συναφών διατάξεων που ρυθµίζουν αποκλειστικά και µόνο τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας µε αυτοπρόσωπη εµφάνισητων εκλογέων ενώπιον  εφορευτικών επιτροπών ή µε αλληλογραφία.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται και ανακαθορίζονται οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής των διάφορων σταδίων της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των αιρετών µελών των εν λόγω υπηρεσιακών συµβουλίων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Υγείας, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ψηφοφορία της παρ. 3, αναστέλλονται διάφορα στάδια προκηρυχθείσας εκλογικής διαδικασίας για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας ή της υγείας των συµµετεχόντων στις διαδικασίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, µε την ίδια απόφαση, παρατείνεται η θητεία των αιρετών µελών των εν λόγω υπηρεσιακών συµβουλίων για το χρονικό διάστηµα που είναι απολύτως αναγκαίο για να περαιωθούν οι εκλογικές διαδικασίες και πάντως όχι πέραν των οκτώ (8) µηνών.

5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται για τις εκλογικές διαδικασίες που διεξάγονται µετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανεξαρτήτως της έκδοσης υπουργικής απόφασης, µε την οποία έχει καθορισθεί διάφορος χρόνος και τρόπος διεξαγωγής τους.

Όλες οι ειδήσεις σήμερα

Πότε ανοίγουν Γυμνάσια - Λύκεια: Πιθανώς στις 25 Ιανουαρίου

ΑΣΕΠ: Πώς παίρνεις ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ B2/C2 Με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ από το σπίτι σου ΜΟΝΟ σε READING - LISTENING!

Το ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην Ελλάδα στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ για Προσλήψεις Εκπαιδευτικών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για τον ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

σχετικά άρθρα

Σχολεία - Δημόπουλος: Οι μαθητές δεν διασπείρουν τον Covid-19
Σχολεία - Δημόπουλος: Οι μαθητές δεν διασπείρουν τον Covid-19
Θάνος Δημόπουλος: Οι μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν συμβάλλουν στη διασπορά του κορονοϊού στην κοινότητα και οι εκπαιδευτικοί δεν διατρέχουν...
Σχολεία - Δημόπουλος: Οι μαθητές δεν διασπείρουν τον Covid-19
Σε διαβούλευση νέο νομοσχέδιο για κολέγια, ΙΕΚ, φροντιστήρια
Σε διαβούλευση νέο νομοσχέδιο για κολέγια, ΙΕΚ, φροντιστήρια
Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση - Τι προβλέπει για κολέγια, ιδιωτικά ΙΕΚ, κέντρα ξένων γλωσσών, φροντιστήρια και...
Σε διαβούλευση νέο νομοσχέδιο για κολέγια, ΙΕΚ, φροντιστήρια