ΑΙΡΕΤΟΣ

Μεταθέσεις: Πίνακας κίνησης διδακτικού προσωπικού ΠΕ Α' Αθήνας
Μεταθέσεις: Πίνακας κίνησης διδακτικού προσωπικού ΠΕ Α' Αθήνας
Ενημέρωση απο τον αιρετό ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας Τάκη Ρουμπή: Δεν αποτυπώνει τα κενά σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων της...
Μεταθέσεις: Πίνακας κίνησης διδακτικού προσωπικού ΠΕ Α' Αθήνας