Προβληματισμός στην εκπαιδευτική κοινότητα: Ετοιμάζονται για «σφαγή» υποψηφίων; Η δημιουργία της Τράπεζας Θεμάτων επιχορηγείται με κονδύλι 937.912 ευρώ

Του Νίκου Μάστορα

UPDATE: Πριν από λίγο εκπρόσωπος του ΙΕΠ επικοινώνησε με το alfavita.gr και δήλωσε ότι το ΙΕΠ δεν έχει πρόθεση, ούτε σκοπεύει να προτείνει τη λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ απέδωσε την σχετική αναφορά σε copy paste από την προηγούμενη εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων. Καταγράφουμε τη δήλωσή του -αν και δεν έγινε με την επίσημη διαδικασία αποστολής δΤ- και περιμένουμε να δούμε τι θα ισχύσει τελικά.

========

Τα πάνω-κάτω και αλλαγές στις πανελλαδικές εξετάσεις φέρνει έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που υπογράφει η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Νίκη Δανδόλου (και παρουσιάζει ολόκληρο το alfavita.gr) το οποίο αναφέρει ότι η πολυσυζητημένη Τράπεζα Θεμάτων που επανέφερε η κ.Νίκη Κεραμέως, σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθεί και στις Πανελλήνιες εξετάσεις!

Το έγγραφο αυτό, που δημοσιεύτηκε στις 3 Αυγούστου, προκαλεί προβληματισμό και απορίες στην εκπαιδευτική κοινότητα, δεδομένου ότι σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή για την επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων στις πανελλαδικές 2021, η χρήση της προβλεπόταν να γίνει μόνο στις ενδοσχολικές εξετάσεις (προαγωγικές και απολυτήριες) των τριών τάξεων του Λυκείου.

Ενας προβληματισμός λοιπόν αφορά το αν η εισαγωγή της Τράπεζας Θεμάτων επιτρέπεται στις πανελλήνιες ενώ ο νόμος δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, ενώ ορισμένοι εκπαιδευτικοί, μιλούσαν για σχεδιαζόμενη «σφαγή» υποψηφίων και στις πανελλήνιες προς όφελος βέβαια των ιδιωτικών δομών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επικαλούμενοι τα ποσοστά απορριπτέων που είχαν εκτοξευθεί όταν πρωτοεφαρμόστηκε ο θεσμός της Τράπεζας Θεμάτων. Επίσης ζητήματα προκύπτουν ως προς το ρόλο της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων σε περίπτωση που πράγματι εφαρμοστεί η Τραπεζα Θεμάτων στις πανελλήνιες εξετάσεις και δεν πρόκειται περί λάθους διατύπωσης. Ας δούμε όμως τι συμβαίνει:

Ο πρόσφατος νόμος «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (4692/2020 - ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020), της κ.Κεραμέως, που επαναθέσπισε την Τράπεζα Θεμάτων προβλέπει τα εξής:

  • Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Άρθρο 9)

1. Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α′ και Β′ τάξης κάθε τύπου Λυκείου και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ′ τάξης κάθε τύπου Λυκείου, τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) με τυχαία επιλογή από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής το αργότερο ως τα τέλη Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

2. Η Τ.Θ.Δ.Δ συστήνεται και λειτουργεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., ρυθμίζεται η οργάνωση και λειτουργία της Τ.Θ.Δ.Δ., ο τρόπος υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής και εισαγωγής θεμάτων σε αυτήν, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτήν, η διαδικασία τυχαίας επιλογής θεμάτων την ημέρα διεξαγωγής των προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Όμως, η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που δημοσιεύτηκε στις 3 Αυγούστου (δείτε την ολόκληρη ΕΔΩ) και υπογράφει η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Νίκη Δανδόλου, λέει άλλα πράγματα:

Συγκεκριμένα,καλεί το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1.1. Η δράση προσβλέπει στη δημιουργία και χρήση Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ), από την οποία τίθεται το 50% των θεμάτων των εξεταζομένων μαθημάτων στις προαγωγικές, τις απολυτήριες και τις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Το φυσικό αντικείμενο της δράσης διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες: • Διοίκηση, Παραγωγή & Διαχείριση Περιεχομένου, καθώς και Επιστημονική υποστήριξη της Πράξης (ΙΕΠ): Αφορά στην επιστημονική υποστήριξη της ΤΘΔΔ, τη δημιουργία του περιεχομένου της και την οργανωτική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη της δράσης. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) • Δημοσιότητα της δράσης: Αφορά στην ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου για τους στόχους, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της δράσης. • Εξωτερική Αξιολόγηση της δράσης: Αφορά στην αξιολόγηση των διαδικασιών υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της Πράξης. Η Τράπεζα Θεμάτων είναι μια προσεκτικά και συστηματικά οργανωμένη συλλογή εξεταστικών αντικειμένων η οποία, με τη βοήθεια ειδικής εφαρμογής, επιτρέπει την καταχώρηση, αποθήκευση, ανάκτηση και αξιοποίηση κάθε αντικειμένου με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (μεταδεδομένα) και στοιχεία που προκύπτουν από τη χρήση του.

 Η Τ.Θ.Δ.Δ. συστήνεται και λειτουργεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., ρυθμίζεται η οργάνωση και λειτουργία της Τ.Θ.Δ.Δ., ο τρόπος υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής και εισαγωγής θεμάτων σε αυτήν, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτήν, η διαδικασία τυχαίας επιλογής θεμάτων την ημέρα διεξαγωγής των προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-06-2020).

Για το σκοπό αυτόν, το ΙΕΠ θα χρηματοδοτηθεί και από τα ευρωπαϊκά κονδύλια [συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)] με συνολικό ποσό 937.912,00 Ευρώ.

Να σημειωθεί εδώ, ότι οι επιφυλάξεις των εκπαιδευτικών για την επαναφορά της Τράπεζας Θεμάτων δεν είναι λίγες. Ενδεικτικά, ο πρώην πρόεδρος της ΟΛΜΕ Θέμης Κοτσιφάκης όταν προ μηνών το σχετικό νομοσχέδιο συζητείτο στη Βουλή, απέστειλε στοιχεία για το τι συνέβη το 2013-2014, που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται...

'Όπως προκύπτει μεταξύ άλλων, με την πρώτη εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων το ποσοστό μετεξεταστέων στην Α Λυκείου απο 4,2% την προηγούμενη χρονιά αρχικά εκτινάχθηκε στο...23,3%! "Ενας στους πέντε έμεινε μετεξεταστέος στην Α' Λυκείου", ήταν ο τίτλος της "Καθημερινής" στις 4/7/2014. Μετά τα πρώτα αποτελέσματα, το Υπ. Παιδείας θορυβήθηκε και έγινε διόρθωση στον τρόπο υπολογισμού του Μ.Ο. προαγωγής και έπεσε το ποσοστό των μετεξεταστέων από 23,3% σε 16% και τελικά απορρίφθηκε το 10% των μαθητών.

Μάλιστα σε ορισμένες περιοχές οπως λχ η Ζάκυνθος, αρχικά έμειναν μετεξεταστέοι το ...46% των μαθητών, ενώ σε άλλες οπως η Νέα Σμύρνη, το ποσοστό των μετεξεταστέων αυξήθηκε...40 φορές (!) και απο 0,6% που ήταν πριν την εφαρμογή της τράπεζας έφτασε στο 22,5%..

Αντίθετα, τα φροντιστήρια επωφελήθηκαν με αύξηση κατά 15% των μαθητών Α'Λυκείου που προσέφυγαν στην εξωσχολική βοήθεια...

Η κατάσταση αυτή οδήγησε τον τότε εκπρόσωπο της ΟΛΜΕ να δηλώσει:

Με το νόμο 4186/13 επιχειρήθηκε η μετατροπή του Λυκείου σε διαρκές εξεταστικό κέντρο, με πανελλαδικού τύπου εξετάσεις μέσα από την «Τράπεζα Θεμάτων» και με τη δεσποτεία των τεστ και των τυπικών κριτηρίων στην εξεταστική διαδικασία. Συνδέθηκε ο βαθμός όλων των μαθημάτων και όλων των τάξεων του λυκείου με το απολυτήριο και βαθμό πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αυστηροποιήθηκε ο τρόπος προαγωγής των μαθητών. Αυτά τα μέτρα αποτελούσαν και το πρώτο βήμα για την αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των σχολείων και τελικά τη δημιουργία σχολείων διαφορετικών επιπέδων και ταχυτήτων.

• Η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων αυτού του νόμου είχε ήδη καταστροφικές συνέπειες για τους μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου, όπως:

• αύξηση της μαθητικής διαρροής και βίαιη εξώθηση των μαθητών και μαθητριών στην πρόωρη άτυπη κατάρτιση μετά το γυμνάσιο και στην απλήρωτη και εκμεταλλευτική μαθητεία, μέσα από τη θεσμοθέτηση των μεταγυμνασιακών σχολών κατάρτισης (ΣΕΚ)

• ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση του μορφωτικού χαρακτήρα του Λυκείου, • μεταβολή του Λυκείου, Γενικού και Επαγγελματικού, σε ένα απέραντο ναρκοπέδιο αλλεπάλληλων εξετάσεων, με αποτέλεσμα τον αποκλειστικό προσανατολισμό της λειτουργίας του σχολείου στις εξετάσεις με μοναδικό στόχο την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση,

• ενίσχυση της προσφυγής στα φροντιστήρια σε μια περίοδο ακραίας οικονομικής ανέχειας και σκληρής δοκιμασίας για την ελληνική οικογένεια.

• Δυστυχώς, τα αποτελέσματα των εξετάσεων της περσινής Α΄ Λυκείου ήταν δραματικά για την πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου συστήματος (μεγάλη αύξηση του αριθμού των μετεξεταστέων, αλλά και των μαθητών που τελικά απορρίφθηκαν)

Απομένει να δούμε αν η αναφορά της εκπροσώπου του Υπουργείου Ανάπτυξης για εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων και στις πανελλαδικές έχει βάση και αν ναι, πότε σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας να την εφαρμόσει και ποιός θα είναι τότε ο ρόλος της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων. 

Επίσης ευλογο ερώτημα είναι αν τα θέματα της Τράπεζας θα είναι εκ των προτέρων γνωστά στους υποψηφίους, κάτι που όπως εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς, θα οδηγήσει σε περαιτέρω "φροντιστηριοποίηση" της Γ Λυκείου...

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ

ΌΛΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΔΕΚΤΑ στο Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ - Αιτήσεις Εδώ

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΣΙΡΟΠΙ
Σοκαριστικό! Σιρόπι για τον βήχα ενδέχεται να συνδέεται με τον θάνατο δεκάδων παιδιών
Ο αριθμός των θανάτων ανέρχεται σε 66, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)
Σοκαριστικό! Σιρόπι για τον βήχα ενδέχεται να συνδέεται με τον θάνατο δεκάδων παιδιών
Clumsies
Ποια είναι τα τρία ελληνικά μπαρ που περιλαμβάνονται στα 50 καλύτερα του κόσμου
Από τα τρία αυτά μπαρ, τα δύο εξ αυτών ήταν στη συγκεκριμένη λίστα ουκ ολίγες φορές, ενώ ένα πέτυχε τη συγκεκριμένη διάκριση για πρώτη φορά φέτος.
Ποια είναι τα τρία ελληνικά μπαρ που περιλαμβάνονται στα 50 καλύτερα του κόσμου
ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ
Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Εντυπωσιακή εικόνα- Ιστορική λήψη από το διάστημα
Η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (Χαρίλαος Τρικούπης) έχει μήκος 2.833 μέτρα και φαίνεται ξεκάθαρα από τον δορυφόρο, αν σκεφτεί κανείς ότι είναι κολοσσιαία...
Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Εντυπωσιακή εικόνα- Ιστορική λήψη από το διάστημα
dimosio
Πότε κερδίζουν 1 έτος βαθμολογικής προαγωγής οι Δημόσιοι υπάλληλοι (Εγκύκλιος)
Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείο Εσωτερικών για τη βαθμολογική προαγωγή των Δημοσίων υπαλλήλων κατά ένα έτος κατόπιν αξιολόγησης
Πότε κερδίζουν 1 έτος βαθμολογικής προαγωγής οι Δημόσιοι υπάλληλοι (Εγκύκλιος)