Ποιους αφορά η επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Πανελλαδική επιμόρφωση Εκπαιδευτικών πάνω στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Υλοποιείται Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα

Το προσφυγικό κύμα τα τελευταία χρόνια και η εισδοχή παιδιών στις σχολικές μονάδες από διαφοροποιημένα πολιτισμικά περιβάλλοντα αλλάζει εντελώς το τοπίος της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και παράλληλα αναβαθμίζει τις ανάγκες για εκπαιδευτικούς με αναβαθμισμένες γνώσεις και εφόδια πάνω στα ζητήματα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα όσα ορίζει η νέα εποχή.

Οι εκπαιδευτικοί, αναπληρωτές και αδιόριστοι μετά την επιμόρφωση στον νευραλγικό κλάδο της ειδικής αγωγής, οδεύουν προς την πραγματοποίηση επιμόρφωσης - κατάρτισης από δημόσιο πανεπιστήμιο πάνω στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Η τάση αυτή ενισχύεται συνεχώς λόγω

α) της ήδη υπάρχουσας κατάστασης στις σχολικές μονάδες (βλ ΔΥΕΠ, τάξεις υποδοχής)
β) του ενδεχόμενου ανοίγματος ανεξάρτητων πινάκων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης όπως έγινε και με την ΕΑΕ
γ) της κατανομής των νέω προσλήψεων στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2019-2020»
δ) Η κατάρτιση στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση όπως θα δέιτε παρακάτω μοριοδοτεί για διορισμούς και προσλήψεις

Στο πλαίσιο αυτό εκπαιδευτικοί ανεξαρτήτως αντικειμένου και βαθμίδας ακόμα και οι πρόσφατα απόφοιτοι των καθηγητικών και παιδαγωγικών σχολών πραγματοποιούν την 9μηνη Κατάρτιση Εκπαιδευτικών στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου που υλοποιείται εξ ολοκλήρου Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα σε όλη την Ελλάδα

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες ενδιαφερομένων:

Α)Σε όσους αναπληρωτές θέλουν μόρια για το σύστημα διορισμών - προσλήψεων (νόμος Γαβρόγλου - προσοντολόγιο)

Β) Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων που θέλουν να διεκδικήσουν στελεχιακές θέσεις και να μοριοδοτηθούν για τις κρίσεις

Γ) Σε αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού

Δ)Σε παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και απόφοιτους σχολών κοινωνικών και πολιτικών επιστημών

Ε)Σε όσους θέλουν να εργαστούν σε ΔΥΕΠ, τάξεις υποδοχής και δομές προσφύγων και να προσεγγίσουν μαθησιακά εις βάθος την ένταξη μαθητών από διαφοροποιημένα πολιτισμικά σχολικά περιβάλλοντα, την ετερότητα στη σχολική μονάδα, την διαπολιτισμικότητα και πολυπολιτισμικότητα, αναλύοντας και κατανοώντας τους βασικούς θεωρητικούς όρους  της κοινωνικής ψυχολογίας, όπως τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις.

Ζ) Σε όσους θέλουν να ισχυροποιήσουν την προοπτική πρόσληψής τους και την επαγγελματικής τους προοπτική πέρα από την Ειδική Αγωγή ή και επιπρόσθετα με αυτήν!

Στόχος στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων ή μεταναστών με μια διαφορετική προσέγγιση συνδέοντας το θεωρητικό με το πρακτικό πλαίσιο είναι να δοθεί η νδυνατότητα στον εκπαιδευτικό α)να στοχαστεί πάνω στη μαθησιακή διαδικασία σχεδιάζοντας ο ίδιος σενάρια διδασκαλίας με τη βοήθεια των Νέων Μέσων που δημιουργούν περιβάλλοντα χρηστικά, διευκολυντικά, για μαθητές που δεν έχουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, β)να ενημερωθεί για τη θρησκευτική ετερότητα των μεταναστών και των προσφύγων και γ)να κατανοήσει τη σημαντικότητα της κοινωνικής συνοχής.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ

Το 9μηνο σεμινάριο επίκειται να ξεκινήσει αρχές Απριλίου

σχετικά άρθρα