Χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ, ΕΒΠ, γονείς τέκνων ΑμεΑ
Του Αιρετού Βασίλη Βούγια

Σχετικά με τη χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε εκπαιδευτικούς – υπαλλήλους γονείς τέκνων ΑμεΑ,  το especial κοινοποιεί την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε σχετικό ερώτημα Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για το αν δικαιούται μειωμένο ωράριο μέλος ΕΒΠ. 

Παρατίθεται επίσης: 

  • Η γνωμοδότηση 268/2012 του Ν.Σ.Κ. επί του θέματος.
  • Η εγκύκλιος υπ. αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/9763/5.4.2013 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με την παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την
  • Η γνωμοδότηση 268/2012. Την Εγκύκλιο υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/92/οικ.24248/21/7/2017 για χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους γονείς τέκνων με αναπηρία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Σύμφωνα με τον αιρετό Βασίλη Βούγια, μειωμένο ωράριο, ως γονείς τέκνων ΑμεΑ, δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί, αλλά και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).  

Δείτε την Απάντηση ΥΠΑΙΘ για το μειωμένο ωράριο

Η Γνωμοδότηση 268/2012 του Ν.Σ.Κ. επί του θέματος 

Εφαρμογή του μειωμένου ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, στις περιπτώσεις υπαλλήλων που είναι οι ίδιοι άτομα με αναπηρία ή έχουν την επιμέλεια ατόμων με αναπηρία και έχουν ήδη μειωμένο ωράριο, λόγω συνθηκών εργασίας. 

Δείτε τη Γνωμοδότηση 268/2012 

Η Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/9763/5.4.2013 

Η Εγκύκλιος υπ. αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/9763/5.4.2013, με την παροχή διευκρινίσεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναφορικά με την Γνωμοδότηση 268/2012 για την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας λόγω αναπηρίας σε υπαλλήλους που απολαμβάνουν ειδικού ωραρίου κανονιστικά καθορισμένου 

Δείτε την Εγκύκλιο 

ΠΗΓΗ

σχετικά άρθρα