Εκκαθαρισμένοι πίνακες ΠΕ60 Γενικής με προϋπηρεσία μετά την α' πρώτη φάση προσλήψεων
Αναλυτικός πίνακας από τους Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς ΠΕ

Εκκαθαρισμένος πίνακας ΠΕ61/ΠΕ60.ΕΑΕ μετά την Α φάση προσλήψεων.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα ονόματα

 

σχετικά άρθρα