ΠΑΣΑΔ

Επικαιροποιημένοι πίνακες ειδικής και ΠΕ70 γενικής μετά την α΄φάση προσλήψεων
Επικαιροποιημένοι πίνακες ειδικής και ΠΕ70 γενικής μετά την α΄φάση προσλήψεων

1.096 δάσκαλοι γενικής παραμένουν στον πίνακα προϋπηρεσίας και 1.004 δάσκαλοι ειδικής στον κύριο και επικουρικό πίνακα της...

Επικαιροποιημένοι πίνακες ειδικής και ΠΕ70 γενικής μετά την α΄φάση προσλήψεων