Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η νομοθεσία σχετικά με τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία
Όλοι οι νόμοι για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Ένας πλήρης οδηγός από τον Γιώργο Δημητρακόπουλο, Πρόεδρο του Συλλόγου ΠΕ Νίκαιας - Πειραιά

Λειτουργία Σχολικής Επιτροπής, ισχύουν: 

εδώ η Υ.Α. για τον καθορισμό λετουργίας της Σχολικής Επιτροπής

εδώ η τροποποίηση της ανωτέρω Υ.Α.

εδώ η νέα τροποποίηση

 

Σχολικές Μονάδες και προστασία από φυσικές καταστροφές

εδώ το έντυπο του ΟΑΣΠ "σχέδιο μνημονίου ενεργειών για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου στη σχολική μονάδα" (καταρτίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων)

εδώ το ενημερωτικό υλικό του ΟΑΣΠ για εκπαιδευτικούς και εδώ για μαθητές

εδώ οι οδηγίες (της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας) για προστασία από φυσικά φαινόμενα

εδώ οι οδηγίες (της Περιφέρειας Αττικής) για προστασία από φυσικά φαινόμενα

εδώ ο νέος κανονισμός πυροπροστασίας των κτηρίων

εδώ το έγγραφο της Πυροσβεστικής για τον ορισμό ποινικά υπεύθυνου για τα σχολικά κτήρια

Για την απαγόρευση του καπνίσματος και την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας ισχύουν:

η αρ. Δ1γ/Γ.Π./οικ.55959/26-7-2019, εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας

η αρ. Γ.Π. /Δ2β/οικ.8809/31-1-2018, εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας

ο Ν 3868-2010, άρθρο 17

η Κοινή Υπουργική Απόφαση FEK 1315-2010, η οποία καθορίζει τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου , της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων

Για τη λειτουργία του κυλικείου διαβάστε ΕΔΩ

Για το Π.Δ. 79/2017 - με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές, ύστερα από τις τέσσερις τροποποιήσεις - πατήστε εδώ

Για το ωράριο των εκπαιδευτικών (Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων) πατήστε εδώ

Αναλογία αριθμού μαθητών ανά τμήμα και για τη μείωση του αριθμού των μαθητών σε τμήματα που φοιτούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Δείτε εδώ

Για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην ΕΑΕ, πατήστε εδώ

Για τις προϋποθέσεις χορήγησης κανονικής άδειας πατήστε εδώ 

Για τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας των εκπαιδευτικών της Π.Ε. πατήστε εδώ

Έντυπο ανάληψης υπηρεσίας για μόνιμους συναδέλφους εδώ 

Έντυπο ανάληψης υπηρεσίας για αναπληρωτές συναδέλφους εδώ

Έντυπο αίτησης των εκπαιδευτικών (για κάθε χρήση) πατήστε εδώ

Έντυπο αίτησης για τον Πολίτη πατήστε εδώ

Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. ισχύει η Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/3-9-2013 Υ.Α.

Για τις προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από τη Διοίκηση πατήστε εδώ

Για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία πατήστε εδώ

Για τον Οδηγό διαφορετικότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων με σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων πατήστε εδώ

Για τον προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων (2019-20) πατήστε εδώ

Προϋποθέσεις λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος 4θεσίων και πάνω Δημοτικών Σχολείων ισχύει

η αρ. 69345/Δ1/2-5-2018, Απόφαση

Για τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων ισχύει η: η αρ. 136712/Δ1/5-9-2019, εγκύκλιος

Για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων πατήστε εδώ

Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο

Για τη συμπλήρωση του  Α.Δ.Υ.Μ. ισχύουν:

η αρ. Αριθ. Πρωτ. /Δ1β./ΓΠοικ.32182/25-4-2019, εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας

η αρ. Aριθμ. Φ.6/304/75662/Γ1/15-5-2014, Κ.Υ.Α.

η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας Γ3δ/Δ.Φ.13.2./Γ.Π. οικ. 28108/17-4-2015

Το έντυπο ΑΔΥΜ

Το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης (παραμένει στο αρχείο του ιατρού)

Για τις εγγραφές στο Νηπιαγωγείο ισχύουν:

το άρθρο 6 του Π.Δ. 79/2017, όπως τροποποιήθηκε

και η αρ. Φ.6/58012/Δ1/12-4-2019, εγκύκλιος εγγραφών

Για τις εγγραφές στο Δημοτικό Σχολείο ισχύουν:

το άρθρο 7 του Π.Δ. 79/2017, όπως τροποποιήθηκε

και η αρ. Φ.6/58025/Δ1/12-4-2019, εγκύκλιος εγγραφών

Για εκπρόθεσμη αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο κατεβάστε το έντυπο εδώ

 

Εγγραφή και φοίτηση Ρομά ισχύουν:

άρθρο 7, παρ. 13&14 του Π.Δ. 79/2017

Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96 ή ΦΕΚ 893Β

11684/Γ1/10-9-2008

Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010

180644/Γ1/26-11-2013 εγκύκλιος

 

Για την έκδοση πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο ισχύει η:

Φ1/143059/Δ2/14-9-2015

εδώ το έντυπο

Για την Παράλληλη Στήριξη ισχύουν:

η αρ. 87864 /Δ3/31-5-2019, εγκύκλιος

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών

α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης,

β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και

γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή μαθητών /τριών, για το διδακτικό έτος 2019-2020


η αρ. 163629/ΓΔ4/4-10-2016, εφαρμοστική του Ν. 4415/16, εγκύκλιος

Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του άρθρου 48, του ν.4415/2016 (Α΄ 159).

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4, του άρθρου 21, του ν.3699/2008 (Α΄ 199), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3, του άρθρου 48, του ν.4415/2016 (Α΄ 159) και ισχύει, καλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, εφόσον διαπιστώνουν την ύπαρξη λειτουργικών αναγκών στις ΣΜΕΑΕ, στα Τμήματα Ένταξης και στα προγράμματα Παράλληλης Στήριξης, να εκδίδουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων αυτών τηρώντας απαρέγκλιτα τα κάτωθι :


εδώ το έντυπο της αίτησης γονέα

εδώ το διαβιβαστικό του σχολείου προς τη Διεύθυνση

εδώ το διαβιβαστικό υποβολής Παιδαγωγικής Έκθεσης

Για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ πατήστε εδώ

Για Αντισταθμιστικούς - υποστηρικτικούς θεσμούς ισχύουν:

το άρθρο 6 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

το άρθρο 11 του Ν. 4452/2017

η αρ. 15894/Γ6/14-2-2006 (Φάκελοι Ατομικών Στοιχείων)

η Υ.Α. 102357/Γ6/1-10-2002, Υ.Α.

η Υ.Α. 17812/Γ6/12-2-2014, ΥΑ (Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ)

η αρ. 172877/Δ3/17-10-2016Υ.Α.

και η τροποποίηση αυτής αρ. 10537/Δ3/23-1-2019Υ.Α. 

εδώ εκπαιδευτικό / υποστηρικτικό υλικό (του Ι.Ε.Π.) για την εκπαίδευση παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

εδώ οι Οδηγοί (του Ι.Ε.Π.) για ΣΔΕΥ / ΕΔΕΑΥ / Εξατομικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Για το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) ισχύουν:

ο Ν. 4547/2018 - άρθρα 71, 72, 73, 74, 75 και 107 - όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 66 του Ν. 4559/2018)

 

Για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες ισχύουν:

η αρ. Φ.14/22511/Δ1/9-2-2018, Υ.Α.

η αρ. Φ.17/43829/Δ1/15-3-2018, εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

η αρ. Φ17/72957/Δ1/8-5-2018, Υ.Α. (σχολικές μονάδες που εντάσσονται στο Δίκτυο)

η αρ. Φ.17/139463/Δ1/28-8-2018, εγκύκλιος

η αρ. 141413/Β9/Φ2/883/31-8-2018, εγκύκλιος για την επιδότηση κάθε βιβλιοθήκης

η αρ. 141427/Β9/Φ8/885/31-8-2018, εγκύκλιος με οδηγίες για τις Σχολικές Επιτροπές

η αρ. Φ17/154791/Δ1/18-9-2018, εγκύκλιος για την υποστήριξη του Δικτύου

η αρ. Φ.20/26928/Δ1/20-2-2019, εγκύκλιος για διεύρυνση του του Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών

η αρ. Φ.20/EA/26965/Δ1/20-2-2019, εγκύκλιος για όνομα και λογότυπο στη Σχολική Βιβλιοθήκη

η αρ. 101096/Β9/Φ2/12/24-6-2019, εγκύκλιος για την επιδότηση κάθε βιβλιοθήκης (επικαιροποίηση της αρ. 141413/Β9/Φ2/883/31-8-2018)

Για την εκπαιδευτική δράση "Η τσάντα στο σχολείο" ισχύει

η αρ. 217785/Δ1/16-12-2018, Υ.Α.

Για το Πρόγραμμα "Σχολικά Γεύματα" πατήστε εδώ.

Για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ισχύουν:

α) Ίδρυση Πρατηρητηρίου 159704/Γ7/17-12-2012

β) Επιμόρφωση Μελών Ομάδων Δράσεων Πρόληψης 4965/29-6-2015

γ) Συμπληρωματικές ενέργειες 6607/31-8-2015

Για τις "σχολικές δραστηριότητες 2019-2020" ισχύει

(εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής εγκυκλίου) 

Για την Κυκλοφοριακή Αγωγή (2019-2020) ισχύει

(εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής εγκυκλίου)

Για την Ευέλικτη Ζώνη (2019-2020) ισχύει η

(εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής εγκυκλίου)

Για το "πρόγραμμα κολύμβησης" (2019-2020) ισχύει

(εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής εγκυκλίου)

Για την Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού (2019-2020) ισχύουν:

(εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής εγκυκλίου)

εδώ η κατάσταση συμμετοχής

 

Αναλυτικά Προγράμματα

εδώ οι Υπουργικές Αποφάσεις Δ.Ε.Π.Π.Σ. (ΦΕΚ τ. Β' 303/2003) και Α.Π.Σ. (ΦΕΚ τ. Β' 304/2003)

εδώ τα Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

 

Διδακτικά βιβλία για το 2019-2020

εδώ τον κατάλογο των διδακτικών βιβλίων για το Δημοτικό Σχολείο

δείτε τις αλλαγές που έγιναν στα εγχειρίδια, καθώς και τα επαναχρησιμοποιούμενα βιβλία στην  αρ. Φ. 31/12214/Δ1/29-1-2019, εγκύκλιο

Στους παρακάτω συνδέσμους συνδεθείτε για κάθε Τάξη με το Ψηφιακό Σχολείο

ΤΑΞΗ Α'

ΤΑΞΗ B’

ΤΑΞΗ Γ’

ΤΑΞΗ Δ’

ΤΑΞΗ Ε’

ΤΑΞΗ ΣΤ'

Οδηγίες για τη διαχείριση της διδακτέας ύλης (2019-2020)

για το διδακτικό αντικείμενο της Γλώσσας πατήστε εδώ

για το διδακτικό αντικείμενο των Μαθηματικών πατήστε εδώ

για τα διδακτικά αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών (Φυσικά, Γεωγραφία, Μελέτη Περιβάλλοντος) πατήστε εδώ

για τα διδακτικό αντικείμενο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής  πατήστε εδώ

για το διδακτικό αντικείμενο της Ιστορίας πατήστε εδώ

για το διδακτικό αντικείμενο των Θρησκευτικών πατήστε εδώ (σελ. 84) και για το Πρόγραμμα Σπουδών (Υπουργική Απόφαση) πατήστε εδώ

για το διδακτικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής πατήστε εδώ 

για το διδακτικό αντικείμενο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) πατήστε εδώ

για το διδακτικό αντικείμενο της Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) πατήστε εδώ

για το Πρόγραμμα Σπουδών Αγγλικής Γλώσσας για τις Α' και Β' Τάξεις Δημοτικού(Υ.Α.), καθώς και το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο(Υ.Α.)

 

Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας ισχύουν οι: 

Φ.52/ 63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦEΚ 253, τ. Β΄)

και η τροποποίηση αυτής Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016, Υ.Α.

η αρ.  53476/ΓΔ4/04-04-2017 Υπουργική Απόφαση για την επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότησης τμημάτων

η αρ. Φ52/60314/Δ1/16-4-2019, εγκύκλιος για τη διδασκαλία Β' Ξένης Γλώσσας το 2019-2020

η αρ. Φ52/ 101630/Δ1/25-6-2019, εγκύκλιος για τη διαδικασία προμήθειας βιβλίων

κατάλογος εγκεκριμένων βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας

κατάλογος εγκεκριμένων βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας

Πίνακας (συμπληρώνεται από το Διευθυντή)

 

Αξιολόγηση Β' Ξένης Γλώσσας

Ισχύει η  Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008

 

Ωρολόγια Προγράμματα για τα Δημοτικά σχολεία

Για τα τετραθέσια και άνω ισχύει η Υ.Α. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1, κεφ. Α του άρθρου 11 του Π.Δ. 79/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 79 του ν. 4589/2019

  Για την προσωρινή αναμόρφωση ως προς τα διδακτικά αντικείμενα

  το άρθρο 11, παρ. 12 του Π.Δ. 79/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

  Για το Ολοήμερο Πρόγραμμα τετραθεσίων και άνω ισχύει

  το άρθρο 11, παρ. 16 του Π.Δ. 79/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

  Για τα 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια ισχύει

  η 83939/Δ1/19-5-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1800Β)

  Για το υποχρεωτικό και ολοήμερο πρόγραμμα Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου ισχύει

  η αρ. αριθμ. 100371Δ3/15-6-2017, Υ.Α.

   

  Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τα Νηπιαγωγεία

  Ισχύει το άρθρο 11, Κεφ. Β   του Π.Δ. 79/2017, όπως τροποποιήθηκε

   

  Κατ’ οίκον εργασίες ισχύουν οι:

  Φ.12/428/85241/Γ1/18-8-2003

  Φ.12/342/35602/Γ1/9-5-2005

   

  Αξιολόγηση μαθητών – επανάληψη τάξης στο Δημοτικό Σχολείο - Επανάληψη φοίτησης στο Νηπιαγωγείο, ισχύουν:

  Φ.7Α/2635/205091/Δ1/1-12-2016, εγκύκλιος

  Π.Δ. 8/1995 ή ΦΕΚ 3Α

  Π.Δ. 121/1995 ή ΦΕΚ 75Α

  Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996

  η αρ. Αριθμ. Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017 Υ.Α.

  Επανάληψη φοίτησης στο Νηπιαγωγείο

   

  Επιλογή σημαιοφόρων, ισχύουν:

  άρθρο 3, παρ. 5 του Π.Δ. 79/2017

  Φ.10/ΦΜ/151306/Δ1/13-9-2017Υ.Α.

  Αριθ. Γ1/219/13-3-2001Υ.Α.

  Αριθ. Φ10/84/Γ1/480/21-6-2001, Υπουργική Απόφαση

   

  Εμβολιασμός μαθητών ισχύει

  η αρ. Φ.6/451/115136/Γ1/16-9-2010  εγκύκλιος:

   

  Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου

  Ισχύει η  Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010

  Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου

  Ισχύει η  Φ.6/277/56425/Γ1/17-5-2011

  Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών

  Ισχύει η  Φ.6/350/67503/Γ1/16-6-2011

  Διδακτικές επισκέψεις – Εκδρομές για τα Δημοτικά σχολεία πατήστε εδώ

  Για τις επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων και το Εργαστήρι της Δημοκρατίας ισχύουν:

  η αρ. Αριθμ. Φ.12/ΦΜ/48140/Δ1/21-3-2017Υ.Α.

  η αρ. Φ.12/ΦΜ/53243/Δ1/2-4-2018, εγκύκλιος (για έγκριση μετακίνησης)

  για υποβολή αίτησης για επίσκεψη στη Βουλή πατήστε εδώ

  για συμμετοχή στο Εργαστήρι της Δημοκρατίας πατήστε εδώ

  Για τις επιμορφωτικές συναντήσεις ισχύει

  το άρθρο 17 του Π.Δ. 79/2017, όπως τροποποιήθηκε

  Ασφάλεια μαθητών πατήστε εδώ

  Για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών ισχύει η  η αρ. πρωτ. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018εγκύκλιος

  Απώλεια τίτλων σπουδών Ισχύει η  116153/Γ2/17-10-2007

  Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κ.α.

  Ισχύει η 144456/Γ2/20-12-2005

  Άδειες εισόδου στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία ισχύουν:

  το αρ. 49181/Γ2/18-5-2005  έγγραφο του ΥΠΕΠΘ

  το άρθρο 16 του Π.Δ. 79/2017όπως τροποποιήθηκε

  Ημερολόγιο σχολικής ζωής

  Ισχύει το άρθρο 20, Κεφ. Γ, παρ. 3 του Π.Δ. 79/2017 

  Επιτήρηση μαθητών - Εφημερία   πατήστε ΕΔΩ

  Εφαρμογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού

  Ν. 1566/85 (άρθρο 13, παρ. 8) και  Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 25 και άρθρο 29, παρ. 8)

  άρθρο 11, παρ. 13 του Π.Δ. 79/2017

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείτε εδώ  την απόφαση της ΔΟΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα 

  Ενισχυτική διδασκαλία – Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

  Ισχύει το   Π.Δ. 462/91 ή ΦΕΚ 171 τ. Α΄(άρθρο 5)

  (εκκρεμεί η έκδοση της εγκυκλίου για το 2019-2020)

  Για τα δικαιώματα του μαθητή διαζευγμένων ή σε διάσταση γονιών και που ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλεια ισχύουν:

  η αρ. Φ.7/ 517/ 127893 /Γ1/13-10-2010  εγκύκλιος

  το αρ. 88147/ΓΔ4/30-5-2018, διευκρινιστικό έγγραφο για το γονέα που δεν ασκεί επιμέλεια αλλά συνασκεί τη γονική μέριμνα

  Για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ισχύει η 12773/Δ2/23-1-2015, εγκύκλιος

  Για τη μεταφορά μαθητών διαβάστε ΕΔΩ

  Για τις αθλητικές δραστηριότητες ισχύουν οι:

  190677/Δ5/10-11-2016, εγκύκλιος

  2005_1870 YA (Δαπάνες σχολικών Αγώνων)

  2005_1497 YA με τις ακόλουθες χρονολογικά τροποποιήσεις της)   2006_1830   2009_545   2010_365   2011_582   2011_2794   2012_1896   2013_1858

  Για το Οργανόγραμμα του Υ.ΠΑΙ.Θ.  πατήστε εδώ

  Κατεβάστε εδώ το "καθηκοντολόγιο" των εκπαιδευτικών (Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002)

  και τις κατά χρονολογική σειρά τροποποιήσεις του:

  2003-64 

  2003-1809 

  2005-470 

  2005-1461 

  2007-2487 

  2010-1180

  2012-2214 

  2013-2341

  2014_2648

  2015

  3os 2019

  Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

  Σχολεία: Ένα self test για μαθητές-εκπαιδευτικούς από τις 17 Μαΐου

  Πανελλαδικές 2021: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εξετάσεων για ΓΕΛ - ΕΠΑΛ

  Σε όλα τα σχολεία το ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ μάθημα ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΟΤΗΣΗ

  Το Κορυφαίο Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

  Μόρια για Προσλήψεις - ΑΣΕΠ - Μεταπτυχιακά με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ LTE του GoLearn - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

  σχετικά άρθρα

  olme kinitopoiiseis
  Παρεμβάσεις σε ΟΛΜΕ: Συμπόρευση με ΔΟΕ ενάντια στην κατάργηση του 8ωρου
  Άμεση σύγκλιση του ΔΣ της ΟΛΜΕ και αποφάσεις για κινητοποιήσεις και συμπόρευση με τη ΔΟΕ ενάντια στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη που καταργεί το οκτάωρο...
  Παρεμβάσεις σε ΟΛΜΕ: Συμπόρευση με ΔΟΕ ενάντια στην κατάργηση του 8ωρου
  Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: «Κατάλαβα ότι είναι νεκρή όταν με έλυσαν οι αστυνομικοί»
  Ο σύζυγος της 20χρονης επισκέφθηκε το σπίτι τους - Μίλησε για το πότε συνειδητοποίησε πως η σύζυγός του ήταν νεκρή
  Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: «Κατάλαβα ότι είναι νεκρή όταν με έλυσαν οι αστυνομικοί»
  kerameos
  Κεραμέως: 5 άξονες για το σχολείο πολλαπλών γνώσεων και των δεξιοτήτων
  Ήπιες ψηφιακές δεξιότητες, αξιολόγηση και σύνδεση με την αγορά εργασίας. Αυτοί είναι ορισμένοι από τους βασικούς άξονες της μεταρρυθμιστικής...
  Κεραμέως: 5 άξονες για το σχολείο πολλαπλών γνώσεων και των δεξιοτήτων