Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Νηπιαγωγείων, σχολικό έτος 2019-2020
Νομοθεσία

«Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος»
Α. Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου
1. Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Νηπιαγωγείων
2. Κατανομή τμημάτων
3. Ενημέρωση πληροφοριακού συστήματος myschool
4. Ωράριο Εκπαιδευτικών
5. Αντισταθμιστικοί – Υποστηρικτικοί Θεσμοί
6. Επιμορφωτικές δράσεις
7. Θέματα Υγιεινής και κτηριακών υποδομών του σχολείου
8. Παραρτήματα νηπιαγωγείων
Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος
Προϋποθέσεις λειτουργίας

Για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων ισχύει

η αρ. 74225/Δ1/13-5-2019, εγκύκλιος - Πατήστε εδώ

το άρθρο 10 του Π.Δ. 79/2017, όπως τροποποιήθηκε - Πατήστε εδώ

Για τη «Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020» ισχύει η η αρ. 136727/Δ1/5-9-2019, εγκύκλιος - Πατήστε εδώ

Α. Οργάνωση και Λειτουργία Νηπιαγωγείων
1. Έναρξη σχολικού έτους 2019- 2020
2. Ωρολόγιο Πρόγραμμα
3. Ωράριο Νηπιαγωγών
4. Κατανομή τμημάτων
5. Συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία
6. Λειτουργία προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος
7. Επιτήρηση μαθητών - Ασφάλεια μαθητών
8. Άδειες εισόδου στα Νηπιαγωγεία
9. Διαδικασία ενημέρωσης του myschool
10. Ημερολόγιο σχολικής ζωής
11. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων - παιδαγωγικές συναντήσεις - συνεργασία με
τους γονείς
12. Συνεργασία Στελεχών - Επιμορφωτικές συναντήσεις
Β. Φοίτηση και Σχολική Ζωή
1. Απουσίες μαθητών
2. Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (Διδακτικές επισκέψεις- Εκδρομές)
3. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο
4. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων – προσκλήσεων
5. Χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών
Γ. Μαθητική Μέριμνα
1. Προστασία από σεισμούς και φυσικές καταστροφές
2. Εμβολιασμός μαθητών και Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
3. Εγγραφή και φοίτηση μαθητών Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
4. Δικαιώματα μαθητών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι
διαζευγμένοι
Ενημέρωση εκπαιδευτικών
Αντιμετώπιση επιμέρους θεμάτων

σχετικά άρθρα

Διεθνές Συνέδριο «Βαλκάνιες και Οθωμανικές Διαστάσεις της Ελληνικής Επανάστασης του 1821» στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Διεθνές Συνέδριο «Βαλκάνιες και Οθωμανικές Διαστάσεις της Ελληνικής Επανάστασης του 1821» στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Το Συνέδριο, το οποίο θα είναι ανοιχτό στο κοινό και με ταυτόχρονη διερμηνεία, θα αρχίσει την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου
Διεθνές Συνέδριο «Βαλκάνιες και Οθωμανικές Διαστάσεις της Ελληνικής Επανάστασης του 1821» στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας