Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών Σχολείων (2019-2020)
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος»
Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

1. Ωρολόγια προγράμματα
2. Κατανομή τμημάτων
3. Ωράριο εκπαιδευτικών
4. Αναθέσεις μαθημάτων
5. Αντισταθμιστικοί - Υποστηρικτικοί θεσμοί
6. Επιμορφωτικές δράσεις
7. Διδακτικά Βιβλία
8. Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου
9. Παραρτήματα Δημοτικών Σχολείων
10. Σχολικές Βιβλιοθήκες
11. Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος myschool
Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου προγράμματος
1. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των 4/θέσιων και άνω Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων
2. Ορισμός Υπεύθυνου Ολοημέρου
3. Πρωινή Ζώνη
4. Αναστολή λειτουργίας Ολοήμερου τμήματος και Πρωινής Ζώνης
5. Λειτουργία ολοήμερου προγράμματος σε ολιγοθέσια σχολεία
6. Διατροφική Αγωγή στο ολοήμερο πρόγραμμα
7. Έντυπα και διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος

Για τον προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων (2019-20) ισχύουν:

η αρ. 74261/Δ1/13-5-2019, εγκύκλιος - Ανοίξτε εδώ το έγγραφο

το άρθρο 10 του Π.Δ. 79/2017, όπως τροποποιήθηκε - Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου

 

 

best of network

σχετικά άρθρα