Επιστολή ΕΠE για την ακύρωση διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια εγγράφων ασφαλείας
Επιστολή Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) σχετικά με την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια ταυτοτήτων και λοιπών εγγράφων ασφαλείας.

Αξιότιμοι κύριοι, 

Με μεγάλη μας έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι ματαιώθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας ταυτοτήτων και λοιπών εγγράφων ασφαλείας (https://is.gd/pJpG90) διότι “...οι προδιαγραφές του συστήματος, οι οποίες υποτίθεται ότι είναι απόρρητες, ήδη κυκλοφορούσαν στην αγορά”. 

Δυστυχώς, θα χρειαστεί και πάλι να υπενθυμίσουμε ότι τα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα θα πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με βάση ανοικτά πρότυπα (open standards). Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και έργων ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) με βάση τα ανοιχτά πρότυπα, εξασφαλίζει -μεταξύ άλλων- τον ενδελεχή έλεγχο των προδιαγραφών και των προτεινόμενων λύσεων, τη διαφάνεια κατά την παραλαβή και την εύρυθμη λειτουργία των έργων αυτών, καθώς καθίσταται εφικτός ο λεπτομερής έλεγχος από ειδικούς εμπειρογνώμονες που θα παραλάβουν τα τελικά παραδοτέα του έργου, αλλά και σε όλα τα στάδια ανάπτυξής του. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα αποτελεσματικής επικαιροποίησης, αναβάθμισης και ευχερέστερης μελλοντικής συντήρησής του χωρίς εξαρτήσεις από συγκεκριμένους προμηθευτές, όπως επίσης και τη δυνατότητα διασφάλισης των απαιτούμενων επιπέδων ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας της πρόσβασης, βάσει της υφιστάμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Σημαντικοί διεθνείς οργανισμοί όπως ο EFF (www.eff.org) και ο FSF (www.fsf.org), καθώς επίσης και η ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.ellak.gr) προβάλλουν σταθερά την αξία της υιοθέτησης Ανοικτών Προτύπων (https://en.wikipedia.org/wiki/Open_standard), όπως π.χ. είναι ο ίδιος ο Παγκόσμιος Ιστός του διαδικτύου (World Wide Web). Η μεγάλη παγκόσμια άνθιση των ΤΠΕ στηρίχθηκε κυρίως στην αξιοποίηση ανοικτών προτύπων, τα οποία επέτρεψαν τον ανοικτό σχεδιασμό και την ευρεία χρήση των αντίστοιχων συστημάτων. Τα πλέον ευρέως διαδεδομένα πληροφοριακά συστήματα σήμερα βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα για την πρόσβαση και διαχείριση κειμένων, εικόνων, βίντεο, ιστοσελίδων, αλλά και για την επικοινωνία μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων μέσω δικτύων δεδομένων (π.χ. PDF, MPEG, HTML, XML, TCP/IP, PCI κλπ). Αυτή η εξέλιξη και η άνθιση των ΤΠΕ τα τελευταία 30 έτη βασίστηκε στα ανοικτά πρότυπα και δεν θα ήταν εφικτή εάν τα πρότυπα αποθήκευσης και διαχείρισης των δεδομένων ήταν “κλειστά” και ιδιοταγή (proprietary). Τα “κλειστά” και ιδιοταγή πρότυπα δεσμεύουν στο διηνεκές τις σχεδιαστικές και αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις του προμηθευτή, δεν επιτρέπουν την εξέταση και τον έλεγχό τους από εμπειρογνώμονες ή ανεξάρτητους αξιολογητές, ενώ μπορεί να διαθέτουν “τρύπες” ασφάλειας, δημιουργούν νόθευση του ανταγωνισμού και οδηγούν σε συνεχή εξάρτηση από συγκεκριμένο προμηθευτή για την συντήρηση ή την αναβάθμισή τους.

Δείτε εδώ αναλυτικά την επιστολή σε μορφή Pdf

σχετικά άρθρα

Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Υπόμνημα προς την υπουργό και την υφυπουργό Παιδείας, καθώς και τον πρόεδρο του ΙΕΠ
Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων: Απαράδεκτα τα ωρολόγια προγράμματα στα ΓΕΛ - Άμεση ίδρυση οργανικών θέσεων ΠΕ08
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Η εταιρεία που εξαγόρασε 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας ζητά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της «κατανομής κινδύνων», όπως αυτού της...
Αποζημίωση 175 εκ. ευρώ λόγω απώλειας τζίρου ζητάει η Fraport
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ
Η έρευνα διεξάγεται με στόχο τη διερεύνηση του βαθμού αποδοχής των μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας και εξέτασης από τους φοιτητές
Πρώτη πανελλαδική έρευνα αξιολόγησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ