Εκλογές ΚΥΣΔΙΠ-ΠΥΣΔΙΠ: Πόση άδεια δικαιούνται υποψήφιοι-προσωπικό
«Διευκόλυνση υπαλλήλων και υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων του ΚΥΣΔΙΠ και των ΠΥΣΔΙΠ, στην άσκηση του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι».

Παρακαλούμε όπως διευκολυνθεί το διοικητικό προσωπικό των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας, προκειμένου να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα ως ακολούθως: 

Μία (1) ημέρα για τους εκλογείς που θα ψηφίσουν στις εκλογές ανάδειξης αιρετών μελών του ΚΥΣΔΙΠ στις 10-12-2018.

Μία (1) ημέρα για τους εκλογείς που θα ψηφίσουν στις εκλογές ανάδειξης αιρετών μελών του ΚΥΣΔΙΠ στις 20-12-2018.

Μία (1) ημέρα για τους εκλογείς που θα ψηφίσουν στις εκλογές ανάδειξης αιρετών μελών των ΠΥΣΔΙΠ στις 19-12-2018.

Επίσης, παρακαλούμε όπως διευκολυνθούν οι υποψήφιοι αιρετοί εκπρόσωποι να απουσιάσουν από την υπηρεσία τους για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς τους ως ακολούθως:

Μία (1) ημέρα για τους υποψηφίους των εκλογών των ΠΥΣΔΙΠ. Δύο (2) ημέρες για τους υποψηφίους των εκλογών του ΚΥΣΔΙΠ. Όσοι υπάλληλοι κάνουν χρήση της ως άνω διευκόλυνσης στις 19-12-2018 για τις εκλογές των ΠΥΣΔΙΠ και 10-12-2018 ή στις 20-12-2018 για τις εκλογές του ΚΥΣΔΙΠ, υποχρεούνται να προσκομίσουν στην υπηρεσία τους Βεβαίωση του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής περί συμμετοχής τους στη σχετική ψηφοφορία.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

best of network

σχετικά άρθρα