Προσλήψεις ερευνητών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Θέσεις εργασίας στο ΕΜΠ

Για να δείτε αναλυτικότερα τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 5 με τίτλο «Συμμετοχή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο έργο HELLAS-CH»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη συνδυασμένης χημικής και βιολογικής διεργασίας για την υπερ-αποθείωση πετρελαϊκών προϊόντων»

Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018

σχετικά άρθρα