Πανελλαδικές 2022:  ξένες γλώσσες, θέσεις, συμμετοχή και επιδόσεις
«Ο  αριθμός των διαγωνισμάτων  στα Ειδικά Μαθήματα των ξένων γλωσσών, των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μαθητών που διαγωνίστηκαν φέτος μειώθηκε κατά μέσο όρο σε ποσοστό 9,32% σε σχέση με το προηγούμενο έτος»

Τα εξεταζόμενα Ειδικά Μαθήματα των ξένων γλωσσών των πανελλαδικών διαγωνισμών  που αποτελούν την αναγκαία προϋπόθεση  για την εισαγωγή σε συγκεκριμένα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, είναι πέντε. Πρόκειται για  τα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά, τα Ισπανικά και τα Ιταλικά. Από τις πέντε γλώσσες δυστυχώς τα Ισπανικά και τα Ιταλικά δεν διδάσκονται στα δημόσια σχολεία.

Οι προσφερόμενες θέσεις 

Με απόφαση της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας (ΦΕΚ 2370/Β’/15.05.2022) οι φετινές προσφερόμενες θέσεις στα Τμήματα  Ξένων Γλωσσών και  Φιλολογιών είναι μειωμένες κατά μέσο όρο σε ποσοστό 12,58% έναντι του προηγούμενου έτους (ΦΕΚ 1929/Β’/13.05.2021) και στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι μειωμένες κατά 21,25%.

Για τα Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και ΕΚΠΑ οι θέσεις είναι  170 και 225 αντίστοιχα (συνολικά: 395 θέσεις, χωρίς μεταβολή από πέρυσι) . Για τα Τμήματα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και ΕΚΠΑ είναι 80 και 120 αντίστοιχα (συνολικά: 200 θέσεις, 55 λιγότερες από πέρυσι, μείωση 21,51%).  Για τα Τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και ΕΚΠΑ είναι 110 και 130 αντίστοιχα (συνολικά: 240 θέσεις, 46 λιγότερες από πέρυσι, μείωση 16%). Για το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ είναι 85 ενώ στο ΑΠΘ δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα (συνολικά: 85 θέσεις, χωρίς μεταβολή από πέρυσι).  Για τα Τμήματα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και ΕΚΠΑ είναι: 70 και 60 αντίστοιχα (συνολικά: 130 θέσεις, 50 λιγότερες από πέρυσι, μείωση 27,8%)

Για το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου οι υποψήφιοι εξετάζονται σε δύο ξένες γλώσσες ως Ειδικά Μαθήματα από τις τρεις γλώσσες εργασίες του Τμήματος: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, οι προσφερόμενες θέσεις είναι 127 όπως πέρσι, μόνο που πέρυσι, εξαιτίας της εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, οι επιτυχόντες, από όλες τις διαδικασίες, ήταν μόλις 39!

Επιπλέον οι προσφερόμενες θέσεις για το Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ ορίστηκαν στις 85 και παραμένουν οι ίδιες τα τελευταία χρόνια, ενώ για το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ΕΚΠΑ οι προσφερόμενες θέσεις μειώθηκαν κατά 27,41% (από 124 σε 90). 

Μείωση συμμετοχής 

Ο  αριθμός των διαγωνισμάτων  στα Ειδικά Μαθήματα των ξένων γλωσσών, των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μαθητών που διαγωνίστηκαν φέτος μειώθηκε κατά μέσο όρο σε ποσοστό 9,32% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Φέτος συμμετείχαν 14.106 μαθητές (12.925 από τα ΓΕΛ και 1.181 από τα ΕΠΑΛ), ενώ το προηγούμενο έτος (2021) είχαν συμμετάσχει 15.556. 

Παράλληλα  παρατηρήθηκε τεράστιο ποσοστό μείωσης προσέλευσης στις δύο γλώσσες οι οποίες δεν διδάσκονται στα σχολεία: στα  Ισπανικά 48,61% και στα Ιταλικά 40,55%.  

Συγκεκριμένα στα Αγγλικά συμμετείχαν 13.057 μαθητές (11.911 από τα ΓΕΛ και 1.666 από τα ΕΠΑΛ) ενώ το 2011 είχαν συμμετάσχει 14.113.  Στα Γαλλικά 420 (515 από τα ΓΕΛ και 5 από τα ΕΠΑΛ), ενώ το 2011 είχαν συμμετάσχει 515.  Στα Γερμανικά 468 (462 από τα ΓΕΛ και 6 από τα ΕΠΑΛ), ενώ το 2011 είχαν προσέλθει στις εξετάσεις 567. Στα Ισπανικά 88 (όλοι από τα ΓΕΛ), ενώ το 2011 ήταν  υπερδιπλάσια η συμμετοχή με 181 μαθητές και  στα Ιταλικά συμμετείχαν 73 (69 από τα ΓΕΛ και 4 από τα ΕΠΑΛ), ενώ την προηγούμενη χρονιά είχαν διαγωνιστεί 180.  

Επιπλέον, παρατηρείται το φαινόμενο ότι σε ορισμένα Τμήματα Ξένων Φιλολογιών οι προσφερόμενες θέσεις είναι περισσότερες από τον αριθμό των μαθητών οι οποίοι διαγωνίστηκαν στο αντίστοιχο Ειδικό Μάθημα, όπως στα Ιταλικά και στα Ισπανικά.

Οι επιδόσεις των υποψηφίων 

Σύμφωνα με τους στατιστικούς πίνακες του υπουργείου Παιδείας με τους υποψηφίους των  ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, από τα 14.106 γραπτά  των Ειδικών Μαθημάτων των ξένων γλωσσών,  το 10,32% (1.456 γραπτά)  αξιολογήθηκαν κάτω από το 10. Από τα 1.456 γραπτά τα 1.167 (80,15%) κυμάνθηκαν από 5 έως λίγο κάτω από το 10 και τα 289 (19,85%) από 0 έως λίγο κάτω από το 5.

Αντίθετα, πέρυσι το ποσοστό των γραπτών κάτω από το 10 ήταν 23,70% (3.678 σε ένα σύνολο 15.556 γραπτών), αρκετά πάνω από το διπλάσιο. 

Στα  Αγγλικά αυξήθηκαν οι υποψήφιοι που έγραψαν  πάνω από το 10 (από 75,26% σε 89,94%), αλλά το ποσοστού των αριστούχων παρέμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα (2,08% πέρυσι, 2,50% φέτος).

Στα Γαλλικά αυξήθηκε ο αριθμός πάνω από το 10 (από 86,80% σε 92,62%), ενώ παράλληλα αυξήθηκε ο αριθμό των αριστούχων (από 8,74% σε 14,29%).

Στα Γερμανικά τα γραπτά τα οποία αξιολογήθηκαν κάτω από την βάση αυξήθηκαν (από 13,20% σε 20,30%), ενώ παράλληλα  μειώθηκαν και τα άριστα γραπτά (από 23,63% σε 20,94%).

Στα ισπανικά  παρατηρήθηκε αύξηση των γραπτών πάνω από το 10 (από 92,27% σε 94,32%), ενώ μειώθηκαν οι αριστούχοι (από 45, 86% σε 38,64%)

Στα Ιταλικά ο αριθμός των μαθητών πάνω από το 10 μειώθηκε ελαφρώς (από 86,60% σε 84,93%), αλλά σχεδόν διπλασιάστηκε ο αριθμός των αριστούχων (από 15,56%  σε 30,14%).

*Εργαζόμενος στην ιδιωτική εκπαίδευση
 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Ανατροπή! Ο νεκρός σε στύλο της ΔΕΗ ήταν ο πρώην δημοσιογράφος Απόστολος Φουρνατζόπουλος

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ethniki trapeza
Καταγγελία – Εθνική Τράπεζα: Απαγορεύει πληρωμές, καταθέσεις και αναλήψεις στα ταμεία
Καταγγελία – Εθνική Τράπεζα: Απαγορεύει πληρωμές, καταθέσεις και αναλήψεις στα ταμεία
Καταγγελία – Εθνική Τράπεζα: Απαγορεύει πληρωμές, καταθέσεις και αναλήψεις στα ταμεία