Βάσεις 2021: 10 τμήματα με Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής σε χαμηλά επίπεδα που προσφέρουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας
ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / INTIME NEWS
Αναλυτικά τα 10 τμήματα με χαμηλή Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής που προσφέρουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Μετά την ανακοίνωση, και επίσημα πλέον, από το Υπουργείο Παιδείας της Ελάχιστης Βάσης εισαγωγής, οι υποψήφιοι έχουν στα χεριά τους όλα τα δεδομένα που χρειάζονται για να καταθέσουν το μηχανογραφικό τους και αναμένουν πλέον το άνοιγμα της εφαρμογής. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής καθιστά «σπαζοκεφαλιά» το φετινό μηχανογραφικό καθώς οι ενδιαφερόμενοι μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να παραμετροποιήσουν πολλά δεδομένα προκειμένου να μπορέσουν να στήσουν ένα προσεκτικό μηχανογραφικό που θα αξιοποιήσει τις επιθυμίες των μαθητών, τις βαθμολογίες και φυσικα θα συνυπολογίσει και την Ε.Β.Ε. Και όλα αυτά μέσα σε ένα ιδιαίτερο κλίμα με την πιο σημαντική παράμετρο για τις εκτιμήσεις των βάσεων -τις προτιμήσεις των υποψηφίων- να θεωρείται από πολλούς, τη φετινή χρονιά, εντελώς απρόβλεπτή!

Έτσι, παραθέτουμε ορισμένα προγράμματα σπουδών, τα οποία έχουν διαμορφώσει μια μικρή ΕΒΕ συγκριτικά με τα υπόλοιπα τμήματα, και εφοδιάζουν τους αποφοίτους με γνώσεις που θα συνδέονται είτε με δυναμικούς κλάδους της οικονομίας είτε παρέχουν και  επαγγελματικά δικαιώματα που σχετίζονται με βασικές ειδικότητες. Αναλυτικά:

  1. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ). Το τμήμα προσφέρεται από το 2ο και 4ο επιστημονικό πεδίο και η ΕΒΕ του διαμορφώνεται στο 8,27. Το τμήμα σχετίζεται με τον κλάδο των LOGISTICS. Η Διοίκηση Logistics είναι η διαδικασία του σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου της αποτελεσματικής ροής και αποθήκευσης προϊόντων, υπηρεσιών από την αρχική παραγγελία μέχρι την τελική παράδοση. Το γνωστικό αντικείμενο της Εφοδιαστικής Διοίκησης  (Logistics Management) και ευρύτερα της Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management) βρίσκει δεκάδες εφαρμογές σε πολλά πεδία (Υγεία, Στρατός, Ναυτιλία κ.λπ.) ενώ το επάγγελμα του στελέχους logistics συμπεριλαμβάνεται στα επαγγέλματα με την υψηλή ζήτηση και οι προοπτικές απασχόλησης των πτυχιούχων και για τον Ελληνικό χώρο προδιαγράφονται θετικές και ο απόφοιτος λογίζεται ως Στέλεχος Logistics.
  2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ). Το τμήμα προσφέρεται από το 4ο επιστημονικό πεδίο και η ΕΒΕ του διαμορφώνεται στο 8,27. Ένα γνωστό και «παραδοσιακό»  πρόγραμμα λογιστικής που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες κριτικής προσέγγισης τόσο της Λογιστικής όσο και της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης με την υποστήριξη των συναφών τους κλάδων, όπως τα Οικονομικά, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα Νομικά και η Πληροφορική.
  3. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ). Το τμήμα προσφέρεται από το 4ο επιστημονικό πεδίο και η ΕΒΕ του διαμορφώνεται στο 8,27. Ένα τμήμα του πανεπιστημίου Αιγαίου  με ιστορία καθώς ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 1985-86. Έκτοτε, έχει τροφοδοτήσει την αγορά εργασίας με  πλήθος στελεχών του επιχειρηματικού κόσμου, της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές επιλογής μίας εκ των τριών ακόλουθων κατευθύνσεων: α) Λογιστική – Χρηματοοικονομική, β) Διοίκηση, γ) Τουρισμός
  4. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ). Το τμήμα προσφέρεται από το 2ο και 4ο επιστημονικό πεδίο και η ΕΒΕ του διαμορφώνεται στο 8,27. Το Τμήμα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της Νέας Οικονομίας με σύγχρονες ειδικότητες μηχανικών, ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της Νέας Εποχής καθώς και στην έρευνα και προαγωγή της τεχνογνωσίας στους τομείς της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής (Financial Engineering) και της Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering)
  5. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) Το τμήμα προσφέρεται από το 1ο και 4ο επιστημονικό πεδίο και η ΕΒΕ του διαμορφώνεται στο 8,27. Όντας το μόνο Τμήμα στην Ελλάδα που συνδυάζει τρεις νευραλγικούς επιστημονικούς και αναπτυξιακούς τομείς, αυτούς της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και του Πολιτισμού, παράγει αξιόλογους επιστήμονες & επαγγελματίες, ικανούς να ανταποκριθούν στο σύγχρονο ακαδημαϊκό  & επιχειρησιακό περιβάλλον για τη μελέτη και εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο πεδίο του Πολιτισμού. Μουσεία και Ψηφιακές Τεχνολογίες, Μοντέλα Επικοινωνίας, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Social media, Διαδραστικός Σχεδιασμός είναι μερικά μόνο από τα ενδιαφέροντα αντικείμενα για ένα τμήμα που προσφέρεται και στους υποψηφίους του 1ου επιστημονικού πεδίου!
  6. ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) - ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ). Το τμήμα προσφέρεται από το 1ο και 4ο επιστημονικό πεδίο και η ΕΒΕ του διαμορφώνεται στο 8,48. Δυο κλασικά τμήματα για μαθητές που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον Τουρισμό, τα οποία από φέτος πλέον είναι και 8 εξάμηνα η φοίτηση τους.
  7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ). Το τμήμα προσφέρεται από το 4ο επιστημονικό πεδίο και η ΕΒΕ του διαμορφώνεται στο 8,2 Άλλο ένα τμημα για έναν βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας το οποίο  προετοιμάζει στελέχη προκειμένου να απασχοληθούν ως: Στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων, Στελέχη κλαδικών φορέων του τουρισμού, Σύμβουλοι αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων στο χώρο του τουρισμού κ.λπ.
  8. ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ). Το τμήμα προσφέρεται από το 4ο επιστημονικό πεδίο και η ΕΒΕ του διαμορφώνεται στο 8,27. Το Τμήμα θεραπεύει μια δυναμική διεπιστημονική περιοχή γνώσης που αναδύεται στο πλαίσιο της αναδιάταξης των ανθρωπιστικών επιστημών και ιδιαίτερα των σπουδών της γλώσσας και του πολιτισμού στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον δημιουργίας, παραγωγής και επικοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας.
  9. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Δ.Π.Θ.). Το τμήμα προσφέρεται από το 2ο και το 3ο επιστημονικό πεδίο και η ΕΒΕ του διαμορφώνεται στο 9,58. Ένα γεωπονικό τμήμα το οποίο προετοιμάζει γεωτεχνικά στελέχη με εξειδίκευση στην οικονομία του πρωτογενή τομέα και ειδικα του αγροτικού το οποίο μάλιστα προσφέρεται και από το πεδίο των επιστημών Υγείας και Πρόνοιας.
  10. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ). Το τμήμα προσφέρεται από το 2ο επιστημονικό πεδίο και η ΕΒΕ του διαμορφώνεται στο 9,58. To πολυτεχνικό αυτό τμήμα εκπαιδεύει Μηχανικούς στα κύρια αντικείμενα εξειδίκευσης των μηχανικών περιβάλλοντος που επικεντρώνονται στη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, στον έλεγχο και την διαχείριση των ατμοσφαιρικών ρύπων, στις τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στη διαχείριση υδατικών πόρων, στη διαχείριση ενέργειας και στην διαχείριση του περιβάλλοντος για την αειφόρο ανάπτυξη.

Σύνταξη -  επιμέλεια:

Θεόδωρος Καλαϊτζίδης, Πρόεδρος Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ – AFTER SCHOOL – Μαθηματικός, www.diakrotima.gr

kalaitzidis_diakrotima.jpg

Δρ Ταουσάνης Χρήστος, σύμβουλος σταδιοδρομίας, www.employ.edu.gr

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σοκ από τον θάνατο 18χρονης κοπέλας

Πιστοποίηση Ιταλικών εύκολα και πολύ άμεσα για ΑΣΕΠ - Τέλος χρόνου 24/2

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

πιερρακακης
Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων - Οι ομιλητές και το χρονοδιάγραμμα
Εισηγητής της νέας Δημοκρατίας θα είναι ο βουλευτής Βοιωτίας, Λευτέρης Κτιστάκης. Τη δεύτερη ημέρα συζήτησης του πολυνομοσχεδίου θα μιλήσει και ο...
Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων - Οι ομιλητές και το χρονοδιάγραμμα
πιερρακακης
Πιερρακάκης: «Στο 50% το κόστος ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου σε περιοχές εκτός Αθήνας - Θεσσαλονίκης»
Το νομοσχέδιο κατατέθηκε χθες Παρασκευή στην Βουλή και την ερχόμενη εβδομάδα εισάγεται στην αρμόδια επιτροπή προς συζήτηση. 
Πιερρακάκης: «Στο 50% το κόστος ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου σε περιοχές εκτός Αθήνας - Θεσσαλονίκης»
ekpaideytikos_131218_803.jpg
Σε ποια περιοχή διευθύντρια σχολείου μήνυσε μέλη της ΕΛΜΕ επειδή υποστήριξαν τους εκπαιδευτικούς του σχολείου της
Στοχοποίηση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της ΕΛΜΕ
Σε ποια περιοχή διευθύντρια σχολείου μήνυσε μέλη της ΕΛΜΕ επειδή υποστήριξαν τους εκπαιδευτικούς του σχολείου της