panellinies panelladikes exetaseis
Alexandros Michailidis / SOOC
«Η Πολιτεία, όχι ευνοώντας, αλλά διορθώνοντας το κενό, θα πρέπει να επιτρέψει σε όλα αυτά τα παιδιά να αποκτήσουν το δικαίωμα της συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τον προσεχή Σεπτέμβριο»

Είναι αλήθεια ότι η πανδημία έχει ανατρέψει την καθημερινότητά μας, μην αφήνοντας αλώβητη αυτήν των σχολείων μας. Είναι επίσης αλήθεια πως, σε κάποιες περιπτώσεις, αυτή η αναστάτωση που έχει δημιουργήσει η πανδημία, λειτούργησε ως ανατροπή σε δεδομένα που, ως πριν τον Covid-19, ήταν αυτονόητα. Ανατροπή που, πιθανόν, αποτέλεσε ευνοϊκή εξέλιξη για κάποιες περιπτώσεις. Για τις περισσότερες όμως, αυτές που δημιουργούν και στηρίζουν τον κανόνα, όχι.

Περίπτωση ανατροπής αυτονόητων είναι και η, εδώ και δύο διδακτικά έτη, μη πραγματοποίηση των γραπτών προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων των Λυκείων.

Σύμφωνα με τον Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄):

«Οι μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. που δεν απολύονται ή δεν λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο, παραπέμπονται σε ειδικές εξεταστικές περιόδους τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους  …» (άρθρο 129).

Στο πλαίσιο αυτό, ορίζεται ότι:

«Δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έχουν όλοι/-ες όσοι/-ες υπέβαλαν σχετική Αίτηση- Δήλωση το ίδιο έτος (…) με την προϋπόθεση πως αν πρόκειται για μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης ΕΠΑ.Λ. αυτοί/-ές θα πρέπει να έχουν λάβει πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. όσοι/-ες έχουν απολυτήριο ΓΕ.Λ., μέχρι την έκδοση αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου Ιουνίου.

Οι μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης ΕΠΑ.Λ. που έχουν υποβάλει Αίτηση - Δήλωση και παραπέμπονται στις επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις Ιουνίου για λήψη πτυχίου ή/και απολυτηρίου, μπορούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του ίδιου έτους. Σε περίπτωση που δεν αποκτήσουν απολυτήριο και πτυχίο μέχρι την έκδοση αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου Ιουνίου, η συμμετοχή στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις θεωρείται άκυρη και αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (…)» (ΥΑ Φ. 153/79899/Α5/1904 Β΄/28-5-2019, άρθρο 4).

Η πανδημία έχει ανατρέψει και αυτήν την υφιστάμενη (μέχρι τον Μάρτιο του 2020, όταν και η πανδημία άρχισε να εγκαθίσταται – και – στην χώρα μας) πρόβλεψη για τους μαθητές/-τριες που δεν κατάφεραν να αποκτήσουν έγκαιρα τον τίτλο σπουδών τους.

Η μη διεξαγωγή γραπτών προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων «περιέκοψε» τις προβλεπόμενες Ειδικές εξεταστικές περιόδους, αυτές του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου, από δύο σε μία. Μαζί όμως με αυτήν την περικοπή, αφαιρέθηκε το δικαίωμα μαθητών/-τριών που δεν έλαβαν τίτλο σπουδών (Απολυτήριο ή/και Πτυχίο) να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις με την προϋπόθεση της λήψης του απαιτούμενου τίτλου σπουδών.

Έτσι, πλέον, τόσο το προηγούμενο σχολικό έτος όσο και το τρέχον (έτη και τα δύο εν μέσω πανδημίας) η προϋπόθεση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις οριοθετείται ως εξής:

«Προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για όλα τα Τμήματα (ενν.: των Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) (…) είναι να έχουν λάβει το απολυτήριο και το πτυχίο (…). Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν αποκτήσει απολυτήριο και πτυχίο πριν την ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της τακτικής περιόδου του Ιουνίου 2021, η συμμετοχή του στις εξετάσεις θεωρείται άκυρη» (ΥΑ Φ. 152/63727/Α5/02-6-2021).

Έτσι, η ευκαιρία για τους μαθητές/-τριες της Γ΄ Λυκείου να μην απολέσουν την συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις του Ιουνίου, εξαιτίας της μη λήψης Απολυτηρίου ή / και Πτυχίου, χάνεται, μαζί με ένα ολόκληρο χρόνο και, ίσως, για κάποιους μαθητές/-τριες, παντοτινά, αφού οι συνθήκες ζωής δεν είναι (ως γνωστόν) ίδιες για όλες και όλους. Για κάποιους μαθητές/-τριες οι ευκαιρίες δεν επαναλαμβάνονται …

Στον αντίλογο ότι οι φετινοί και οι περσινοί τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν ακριβώς χωρίς τις θεσμοθετημένες εδώ και χρόνια (τόσο στην εκπαιδευτική νομοθεσία όσο και στις συνειδήσεις όλων των μετεχόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας) γραπτές απολυτήριες εξετάσεις, η απάντηση θα ήταν ότι θα πρέπει να εξεταστούν και οι συνθήκες υλοποίησης (και συμμετοχής) της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που, επίσης, δεν είναι αυτονόητα ίδιες, ούτε, φυσικά, ισότιμες, για όλες και όλους …

Για τις περιπτώσεις λοιπόν των μαθητών/-τριών που λόγοι υπεράνω της θέλησης ή της προσπάθειάς τους, τους εμπόδισαν να λάβουν έγκαιρα τον απαραίτητο τίτλο σπουδών,  ζωτικό είναι το αίτημα χορήγησης της δυνατότητας να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τον προσεχή Σεπτέμβριο, αξιοποιώντας παράλληλα την δυνατότητα που τους δίνει η νομοθεσία:

«Οι μαθητές/-τριες της Γ’ τάξης ΕΠΑ.Λ. που δεν απολύονται ή δε λαμβάνουν πτυχίο ή και τα δύο, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο 2021 και εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 129 του ν. 4610/2019» (ΥΑ Φ4/53112/Δ4/ΦΕΚ 1766 Β΄/08-5-2021).

Εφόσον οι μαθητές αυτοί δεν καταφέρουν να λάβουν το Απολυτήριο ή το Πτυχίο τον προσεχή Σεπτέμβριο, τότε η συμμετοχή τους στις επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του Σεπτεμβρίου να θεωρηθεί ως άκυρη. Όμως, το σημαντικό θα είναι πως θα έχει δοθεί αυτή η ευκαιρία, την οποία, και στην περίπτωση αυτή, ο κορονοϊός συνέβαλε από την δική του πλευρά να απολεσθεί, με την μορφή της αφαίρεσης της Ειδικής εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου.

Το άρθρο αυτό γράφεται με αφορμή συγκεκριμένη περίπτωση μαθητή αιτούντα άσυλο, ο οποίος δεν έλαβε το Πτυχίο του, με αποτέλεσμα να απολέσει τις Πανελλαδικές εξετάσεις του Ιουνίου 2021, για τις οποίες κατέβαλε σημαντική προσπάθεια προετοιμασίας, προκειμένου να διεκδικήσει την υλοποίηση του δικού του ονείρου: να αποκτήσει το δικαίωμα να διεκδικήσει και να κερδίσει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αν η ειδική εξεταστική περίοδος του Ιουνίου δεν είχε αφαιρεθεί, ο μαθητής αυτός θα είχε την δυνατότητα να διεκδικήσει την εγκυρότητα της συμμετοχής του στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Επειδή η περίπτωση αυτή ούτε μοναδική είναι ούτε ασήμαντη, όπως ασήμαντες δεν είναι αρκετές ακόμη περιπτώσεις παιδιών, που το καθένα, για τον δικό του λόγο (ή για λόγους που τα ίδια δεν ευθύνονται), αν και κατάφεραν να φτάσουν ως την «πηγή» συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις, δεν κατάφεραν όμως συμμετάσχουν σε αυτές, η Πολιτεία, όχι ευνοώντας, αλλά διορθώνοντας το κενό, θα πρέπει να επιτρέψει σε όλα αυτά τα παιδιά να αποκτήσουν το δικαίωμα της συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τον προσεχή Σεπτέμβριο. Συμμετοχής που, για πολλά από αυτά τα παιδιά, ίσως να μην έχει την αυτονόητη μετάθεσή της τον ερχόμενο Ιούνιο 2022. Γράφτηκε παραπάνω: δεν είναι για όλα τα παιδιά ίδιες οι συνθήκες διαβίωσης. Ούτε καν ισότιμες …

Ειδήσεις, θέματα και λύσεις για Πανελλήνιες 2024 - Βάσεις εισαγωγής

Ασύμμετρη "βουτιά" στις βάσεις εισαγωγής 2024 (Ποιες σχολές πέφτουν)

Βαθμοί, Βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ, εκτιμήσεις με ένα κλικ στο κινητό σου εδώ

"Ξεφουσκώνουν" οι Βάσεις εισαγωγής! Ποιες σχολές αναμένεται να πέσουν πάνω από 400 μόρια

Τι σημαίνει η φράση «οι καιροί ου μενετοί»;

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα