Πανελλήνιες 2021: Εισαγωγή στην Πυροσβεστική ακαδημία
INTIME NEWS / ΜΠΑΜΠΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική ακαδημία - Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εισαγωγής; Που κυμαίνονται οι βάσεις εισαγωγής;

Πλησιάζει με γοργούς ρυθμούς ο καιρός για τους μαθητές και όλους τους υποψηφίους που πρόκειται να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2021 διεκδικώντας μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας οι πανελλαδικές εξετάσεις 2021 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 14 Ιουνίου για τα Γενικά Λύκεια και στις 15 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ.

Η εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο απαιτεί επιπλέον προϋποθέσεις.

Κάθε χρόνο εκδίδεται από τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος η προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στις Σχολές της Ελληνικής Πυροσβεστικής ακαδημίας. Η προκήρυξη αυτή περιλαμβάνει τον αριθμό των εισακτέων καθώς και όλες τις ημερομηνίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις υγειονομικές και προκαταρκτικές εξετάσεις.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας περιλαμβάνουν υγειονομικές εξετάσεις, αθλητικές δοκιμασίες και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (TESTS),

Να σημειωθεί πως στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020 η προκήρυξη για τη συμμετοχή των υποψηφίων στην Πυροσβεστική Ακαδημία είχε δημοσιευθεί στα τέλη Μαΐου.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Συνοπτικά, οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες), που θέλουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την Πυροσβεστική Ακαδημία πρέπει:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες.
 • Να μην υπερβαίνουν το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής,
 • Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.
 • Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης
 • Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο
 • Όσοι έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να τις έχουν αναβάλει νομίμως ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
 • Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας.
panelladikes_panellinies_pyrosvestiki_akadimia.jpg

Οι αθλητικές δοκιμασίες

Οι υποψήφιοι που κρίθηκαν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις από την αρμόδια Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, παρουσιάζονται ενώπιον Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων, με κατάλληλη αθλητική περιβολή και υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες οι οποίες περιλαμβάνουν τα κάτωθι αγωνίσματα:

 • Δρόμος 100 μ. σε μέγιστο χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια).
 • Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
 • Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
 • Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
 • Δρόμος 1.000 μ. σε μέγιστο χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).

Σπουδές στην Πυροσβεστική Ακαδημία

Η Πυροσβεστική Ακαδημία περιλαμβάνει τις εξής τρεις σχολές στις οποίες μπορούν συμμετάσχουν οι υποψήφιοι μέσα από τις πανελλαδικές εξετάσεις:

Σχολή Ανθυποπυραγών

H Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι Σχολή ισότιμη με αυτές των ΑΕΙ. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη και οι απόφοιτοί της μπορούν να εξελιχθούν σε όλες της βαθμίδες της ιεραρχίας του Πυροσβεστικού Σώματος

Σχολή Πυροσβεστών

Η Σχολή Πυροσβεστών λειτουργεί στην πόλη της Πτολεμαϊδας και αποσκοπεί στη δημιουργία στελεχών, τα οποία αφού λάβουν όλες τις απαραίτητες ακαδημαϊκές και τεχνικές γνώσεις θα αποτελέσουν τον κύριο βραχίονα του Πυροσβεστικού Σώματος στην εκπλήρωση της αποστολής του και ιδιαίτερα στη διαφύλαξη της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πρακτική άσκηση και στην διατήρηση άψογης φυσικής κατάστασης.

Η Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας είναι ισότιμη με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά.

Η φοίτηση στη Σχολή Πυροσβεστών με έδρα την Πτολεμαΐδα πραγματοποιείται σε δύο (2) κύκλους ακαδημαϊκών σπουδών.

Ο Πρώτος Κύκλος Σπουδών διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα και με την ολοκλήρωση της φοίτησης σε αυτόν οι Δόκιμοι Πυροσβέστες λαμβάνουν Δίπλωμα Τεχνικής Πυροσβεστικής Επαγγελματικής Επάρκειας και ως στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, εντάσσονται στον Δεύτερο Κύκλο Σπουδών, διάρκειας τριών (3) εξαμήνων, τοποθετούμενοι στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, όπου πραγματοποιούν εκ περιτροπής, ακαδημαϊκές σπουδές και πρακτική άσκηση πυροσβεστικού έργου, σε Υπηρεσίες της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής.

Οι ακαδημαϊκές σπουδές του Δεύτερου Κύκλου περιλαμβάνουν εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα με δια ζώσης διδασκαλία και η εξέτασή τους πραγματοποιείται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με φυσική παρουσία των φοιτούντων.

Με την ολοκλήρωση του Δεύτερου Κύκλου Σπουδών λαμβάνουν πτυχίο ισότιμο των αντίστοιχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Σχολή Αρχιπυροσβεστών

Η Σχολή Αρχιπυροσβεστών έχει ως κύριο σκοπό την δημιουργία καταρτισμένων και ικανών Υπαξιωματικών. Οι Δόκιμοι Αρχιπυροσβέστες εκπαιδεύονται σε επιχειρησιακά και διοικητικά θέματα. Στη Σχολή είναι δυνατή η εισαγωγή μόνο ήδη υπηρετούντων πυροσβεστικών υπαλλήλων. Η εισαγωγή σε αυτήν γίνεται κατόπιν έκδοσης προκήρυξης.

Στρατιωτικές υποχρεώσεις

α) Για όσους εισάγονται στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών πριν εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο χρόνος φοίτησης σε αυτές θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης.

Οι ανωτέρω, μετά την επιλογή και κατάταξή τους, υποβάλλονται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, ο τόπος και η διάρκεια αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

β) Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών λόγω αποβολής, απολύσεως ή παραιτήσεώς τους υποχρεώνονται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις στο ακέραιο.

Σε περίπτωση απόλυσης ή αποβολής από το Πυροσβεστικό Σώμα εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει τον χρόνο στρατιωτικής υποχρέωσης πριν από την παρέλευση οκταετούς πραγματικής υπηρεσίας, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Βάσεις 2020

Οι βάσεις εισαγωγής όπως διαμορφώθηκαν στις πανελλήνιες εξετάσεις το 2020 για την εισαγωγή των υποψηφίων στις Σχολές της Πυροσβεστικής:

 • Σχολή Ανθυποπυραγών (Μόνο για πολίτες): 17.975
 • Σχολή Πυροσβεστών (Μόνο για Πολίτες): 16.850
 • Σχολή Ανθυποπυραγών (Μόνο για πυροσβέστες): 16.025

Δείτε Εδώ όλες τις βάσεις του 2020

Ειδήσεις, θέματα και λύσεις για Πανελλήνιες 2024 - Βάσεις εισαγωγής

Μηχανογραφικό 2024: Αφιέρωμα στα τμήματα Πληροφορικής των δημόσιων ΑΕΙ

Σχολές έως 15.000 μόρια με επαγγελματικές ευκαιρίες

Μηχανογραφικό: Διαφοροποιήσεις στις επιλογές των υποψηφίων και επιλογές που εκπλήσσουν

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα