Πανελλήνιες 2021 και πτυχίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πλήρης οδηγός Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων - Τι προσφέρει ένα πτυχίο Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών; Ποιες είναι οι επαγγελματικές προοπτικές για τους απόφοιτους; Που κυμαίνονται οι βάσεις στις Πανελλήνιες εξετάσεις

Πλήρης οδηγός για όλους τους μαθητές και υποψήφιους της Ελλάδας που θέλουν να συμμετάσχουν στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις και έχουν βάλει ως Στόχο τα Τμήματα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών.

Μέσα από τις Πανελλαδικές εξετάσεις υπάρχουν τρία Πανεπιστημιακά Τμήματα που προσφέρουν συναφείς Σπουδές και βρίσκονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα υπάρχει Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στον Πειραιά (Πανεπιστήμιο Πειραιά) και στη Θεσσαλονίκη (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) καθώς και Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στην Αθήνα (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Ταυτόχρονα υπάρχει και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που εντάσσεται όμως στις Σπουδές Πολιτικής Επιστήμης.

Να σημειωθεί επίσης πως για την εισαγωγή στα ανωτέρω Τμήματα απαιτείται η εξέταση σε ειδικά μαθήματα και συγκεκριμένα σε ένα ειδικό μάθημα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.

Σύμφωνα με την κατάταξη του υπουργείου Παιδείας τα Τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών εντάσσονται στις σχολές του 1ου και 4ου Επιστημονικού Πεδίου (Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες - Επιστήμες Οικονομίας Και Πληροφορικής) στο Μηχανογραφικό Δελτίο Πανελληνίων Εξετάσεων του 2021.

Οι Πανεπιστημιακές Σπουδές σε όλα τα παραπάνω Τμήματα είναι τετραετούς φοίτησης και οδηγούν σε πτυχίο, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, επιπέδου 6 (αντίστοιχο του Bachelor's Degree).

Επαγγελματικές Προοπτικές

Ως προς τις δυνατότητες απασχόλησης μετά την αποφοίτηση, οι πτυχιούχοι μπορούν να αναζητούν απασχόληση σε Διεθνείς Οργανισμούς, στην ελληνική διπλωματική υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών, σε άλλες Κρατικές Υπηρεσίες, σε ΔΕΚΟ, σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Δημόσιες Σχέσεις, σε Τομείς Διεθνών Σχέσεων παραγωγικών φορέων, σε Ερευνητικά Κέντρα, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, καθώς και σε Διδασκαλία.

Πανελλήνιες 2021: Κατεύθυνση Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Επιπλέον μπορούν να εργαστούν στη διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς εισαγωγών – εξαγωγών, στη διαχείριση ευρωπαϊκών ερευνητικών και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τέλος, ευκαιρίας καριέρας προσφέρονται και σε διεθνή γραφεία συμβούλων, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες, σε επενδυτικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, σε διεθνείς νομικές υπηρεσίες, σε θέσεις αναλυτών της διεθνούς πολιτικής, σε θέσεις πολιτικών αναλύσεων και σφυγμομετρήσεων, καθώς και σε τομείς διεθνούς μάρκετινγκ.

Στην συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα Πανεπιστημιακά Τμήματα που προσφέρουν συναφείς Σπουδές:

Πανεπιστήμιο Πειραιά 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) είναι το νεότερο ακαδημαϊκό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ το ακαδημαϊκό πρόγραμμα του Τμήματος, όπως έχει ανανεωθεί, προσφέρει δυνατότητα σπουδών στα ευρωπαϊκά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, τις στρατηγικές σπουδές, την παγκόσμια διακυβέρνηση, τη διεθνή πολιτική, τη διπλωματία, τη διευθέτηση διεθνών διενέξεων και μεσολάβηση, το διεθνές δίκαιο, το διεθνές εμπόριο, τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική και θεσμούς.

Επιπλέον το Πρόγραμμα Σπουδών σχετίζεται με τη μελέτη των διεθνών χρηματαγορών, το ευρωπαϊκό δίκαιο, τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τα μεγάλα παγκόσμια πολιτικά και οικονομικά προβλήματα, τη μελέτη περιοχών του κόσμου, τα εσωτερικά πολιτικά συστήματα και την εξωτερική πολιτική χωρών, τις αναπτυξιακές πτυχές της διεθνούς οικονομίας, τα διεθνή θέματα περιβάλλοντος, τη διεθνή οικονομική, τη διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων και οργανισμών, τις νέες τεχνολογίες.

Το ακαδημαϊκό προφίλ του Τμήματος είναι εμφανώς διεπιστημονικό. Στηρίζεται δε ισόρροπα στις τρεις βασικές συνιστώσες του: ήτοι στις διεθνείς σχέσεις-διεθνή πολιτική, στη διεθνή οικονομική και στις ευρωπαϊκές σπουδές.

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Αθήνα)

Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών αποτελεί το αρχαιότερο διεθνολογικό Τμήμα της χώρας, με πρωτοποριακό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών και με το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Σκοπός του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι η άρτια επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών στα δύο κύρια επιστημονικά πεδία του, τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές και η διεπιστημονική διασύνδεσή τους με τη Διεθνή Πολιτική Οικονομία, τις Σπουδές Περιοχής, την Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, το Δίκαιο, την Συγκριτική Πολιτική και την Πολιτική Κοινωνιολογία και τις Στρατηγικές Σπουδές.

  laptop_pc.jpg

  Προκειμένου να οργανωθούν καλύτερα οι εκπαιδευτικές και διοικητικές λειτουργίες του Τμήματος, αυτό χωρίζεται σε επιμέρους Τομείς συναφών γνωστικών αντικειμένων.

  Το Τμήμα περιλαμβάνει τρεις Τομείς:

  • Διεθνών Σχέσεων
  • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών
  • Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και Πολιτισμικών Σχέσεων

  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

  Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1990. Τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει, είναι : Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά, Πολιτική Επιστήμη και Διπλωματία, Θεσμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών.

  Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ΔΕΣ διακρίνεται για τον διεπιστημονικό του χαρακτήρα, καθώς το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από μαθήματα με διαφορετικά επιστημονικά πεδία αναφοράς. Οι εφαρμοζόμενες διδακτικές μέθοδοι και τεχνικές μάθησης διαφοροποιούνται τόσο λόγω της πολυμορφίας των αντικειμένων όσο και λόγω των εξειδικευμένων αναγκών που απορρέουν από το έτος σπουδών στο οποίο εντάσσεται κάθε μάθημα, από το περιεχόμενο και τους διδακτικούς στόχους και από το υπόβαθρο και τις εμπειρίες των φοιτητών/τριών.

  Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

  • Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία
  • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές

  Το Πτυχίο που απονέμει το Τμήμα είναι ενιαίο.

  Βάσεις 2020

  Οι βάσεις των παραπάνω Σχολών όπως διαμορφώθηκαν με τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2020:

    

   • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς): Πανεπιστήμιο Πειραιά - 18.145
   • Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα): Πάντειο Πανεπιστήμιο - 17.695
   • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη): Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - 17.635

   Δείτε Εδώ όλες τις βάσεις του 2020

   Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

   ΑΠΟΦΑΣΗ: Κόβουν Μισθούς Εκπαιδευτικών που δεν κάνουν τα Selft Tests - Πειθαρχικό για τους διευθυντές

   Πανελλαδικές 2021 - Myshcool: Σήμερα οι κωδικοί υποψηφίων

   Έως 11 Ιουνίου η παράταση σχολικού έτους χωρίς προαγωγικές εξετάσεις

   ΑΣΕΠ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΩΣ C2 με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Ούτε προφορικά - ούτε έκθεση!) - ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

   ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

   σχετικά άρθρα

   Βίντεο: Τα πρόσωπα μεγάλων αρχαίων Ελλήνων «ζωντανεύουν» μέσω 3D
   Βίντεο: Τα πρόσωπα μεγάλων αρχαίων Ελλήνων «ζωντανεύουν» μέσω 3D
   Τα πρόσωπα του Σωκράτη, του Επίκουρου, του Περικλή, του Δημοσθένη και άλλων μεγάλων αρχαίων Ελλήνων «ζωντανεύουν» χάρη στη 3D τεχνολογία
   Βίντεο: Τα πρόσωπα μεγάλων αρχαίων Ελλήνων «ζωντανεύουν» μέσω 3D
   Ο καθηγητής Κ. Στεφανίδης πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας
   Ο καθηγητής Κ. Στεφανίδης πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας
   Με ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή, πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας τοποθετείται ο καθηγητής Κ. Στεφανίδης
   Ο καθηγητής Κ. Στεφανίδης πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας
   Ο ρόλος της γενιάς μας
   Ο ρόλος της γενιάς μας
   «Τον καιρό της πανδημίας δεν ζήτησε την εύκολη λύση της κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς γνωρίζει ότι θα υπήρχε πρόβλημα. Καταθέτει...
   Ο ρόλος της γενιάς μας