ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩ
Πανελλήνιες 2021: Πλήρης οδηγός για Σπουδές στη Βιολογία
Πώς μπορεί να σπουδάσει κάποιος βιολογία που είναι υποψήφιος στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2021; Σε ποιες πόλεις λειτουργούν τμήματα; Τι επαγγελματική αποκατάσταση προσφέρει ένα πτυχίο Βιολογίας; Πλήρης οδηγός για τις Πανελλήνιες εξετάσεις

Στο άρθρο αυτό σας παρουσιάζουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων που επιθυμούν να εντρυφήσουν στον πεδίο των βιολογικών επιστημών.

Αρχικά πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν τέσσερα Τμήματα Βιολογίας στην Ελλάδα και ένα Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Τα τέσσερα Τμήματα Βιολογίας λειτουργούν στην Αθήνα (ΕΚΠΑ), στη Θεσσαλονίκη (ΑΠΘ) στο Ηράκλειο (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και στην Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών). Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη (ΔΠΘ).

Εκτός από τα παραπάνω Τμήματα υπάρχουν και τέσσερα Τμήματα σχετικά με την επιστήμη της Βιοτεχνολογίας και των Βιοϊατρικών Επιστημών στα οποία θα αναφερθούμε εκτενέστερα σε επόμενο άρθρο.

Σύμφωνα με την κατάταξη του υπουργείου Παιδείας τα Τμήματα Βιολογίας εντάσσονται στις σχολές του 2ου και 3ου Επιστημονικού Πεδίου (Ομάδα προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας) στο Μηχανογραφικό Δελτίο Πανελληνίων Εξετάσεων του 2021.

Οι Πανεπιστημιακές Σπουδές σε όλα τα παραπάνω Τμήματα είναι τετραετούς φοίτησης και οδηγούν σε πτυχίο, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, επιπέδου 6 (αντίστοιχο του Bachelor's Degree).

Επαγγελματικές Προοπτικές

Η Βιολογία αποτελεί σήμερα μία από τις ευρύτερες επιστήμες ανά τον κόσμο. Όσοι κατέχουν ένα πτυχίο βιολογίας μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας μέσα από ένα μεγάλο φάσμα ιδιωτικών και δημόσιων Υπηρεσιών.

Οι βιολόγοι μπορούν να εργαστούν αρχικά στον τομέα της βιομηχανίας (φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες, επιστημονικά και τεχνικά γραφεία μελετών, επιστημονικά κέντρα).

biologia_dna_panellinies2021.jpg

Επιπλέον μπορούν να εργαστούν στον τομέα της υγείας, την έρευνα και το περιβάλλον (ερευνητικούς οργανισμούς, ιδιωτικά/δημόσια νοσοκομεία).

Τέλος οι πτυχιούχοι Βιολογίας μπορούν να εργαστούν και στον τομέα της εκπαίδευσης (δευτεροβάθμια/τριτοβάθμια και δημόσια/ιδιωτική εκπαίδευση). Για να διδάξουν σε δημόσιο σχολείο, πρέπει οι πτυχιούχοι να έχουν αποκτήσει παιδαγωγική επάρκεια που προσφέρεται από τις Σχολές συνήθως μετά την επιτυχημένη παρακολούθηση ορισμένων μαθημάτων.

Συμπεραίνουμε λοιπόν οι Σπουδές στη Βιολογία μπορούν να ανοίξουν πολλές πόρτες επαγγελματικής ανέλιξης στους αποφοίτους, προσφέροντάς τους απασχόληση σε σύγχρονα επαγγέλματα.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σε μια εποχή η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως «ο αιώνας της Βιολογίας», το Τμήμα Βιολογίας αποσκοπώντας, στην προαγωγή της Επιστήμης της Βιολογίας, μέσω υψηλού επιπέδου έρευνας και διδασκαλίας, παρέχει σπουδές υψηλού επιπέδου που αφορούν όλες τις πτυχές της Επιστήμης της Βιολογίας, από το μοριακό και το κυτταρικό επίπεδο, μέχρι και το επίπεδο των οικοσυστημάτων.

Το Τμήμα Βιολογίας διαιρείται σε Τομείς. Κάθε Τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της Επιστήμης της Βιολογίας.

Το Τμήμα Βιολογίας σήμερα περιλαμβάνει τους ακόλουθους 7 Τομείς:

 • τον Τομέα Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής,
 • τον Τομέα Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, στον οποίο ανήκει και το Εργαστήριο Βιοχημείας,
 • τον Τομέα Βοτανικής, στον οποίο ανήκει και το Εργαστήριο Γενικής Βοτανικής,
 • τον Τομέα Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, στον οποίο ανήκει και το Εργαστήριο Βιολογίας,
 • τον Τομέα Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας, στον οποίο ανήκει και το Εργαστήριο Ζωολογίας,
 • τον Τομέα Οικολογίας & Ταξινομικής, στον οποίο ανήκει και το Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και
 • τον Τομέα Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου.

Επιπλέον στο Τμήμα Βιολογίας υπάγονται το Ζωολογικό Μουσείο, το Βοτανικό Μουσείο και ο Βοτανικός Κήπος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν και να κατανοούν την εξέλιξη της ζωής και την πολυπλοκότητά της, από το υποκυτταρικό επίπεδο μέχρι αυτό της βιόσφαιρας καθώς και να προάγουν την επιστήμη της Βιολογίας και των σύγχρονων εφαρμογών της.

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν πτυχιακή διπλωματική εργασία ή/και πρακτική άσκηση. Η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με τρία μαθήματα επιλογής και η πρακτική άσκηση με δύο. Οι τρεις κατευθύνσεις είναι:

 1. Περιβαλλοντική Βιολογία
 2. Μοριακή Βιολογία, Γενετική και Βιοτεχνολογία
 3. Γενική. 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε το 1981, και σήμερα αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο σύγχρονης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της Βιολογίας. 

Στο Τμήμα Βιολογίας λειτουργούν δύο κατευθύνσεις σπουδών, η κατεύθυνση Βιομοριακών Επιστημών και Βιοτεχνολογίας και η κατεύθυνση Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Διαχείρισης Βιολογικών Πόρων. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία από τις δύο κατευθύνσεις η οποία και θα αναγράφεται στο πτυχίο του Τμήματος Βιολογίας.

biology.jpg

Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Τμήμα Βιολογίας ιδρύθηκε το 1967 και είναι το πρώτο Τμήμα Βιολογίας που ιδρύθηκε σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Το Τμήμα παρέχει σπουδές που αφορούν όλες τις πτυχές της επιστήμης της Βιολογίας, από το μοριακό και το κυτταρικό επίπεδο, μέχρι και εκείνο των οικοσυστημάτων.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του Τμήματος καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βιολογικών τεχνολογιών αιχμής, αλλά και βασικών επιστημών. Το Τμήμα Βιολογίας στεγάζεται σε κτίριο 25000 τ.μ. και διαθέτει σημαντική υποδομή σε επιστημονικό εξοπλισμό κατανεμημένο σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια.

Το Τμήμα χωρίζεται στους ακόλουθους τρεις Τομείς:

 1. Τομέας Βιολογίας Ζώων
 2. Τομέας Βιολογίας Φυτών
 3. Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής αποτελεί το μοναδικό Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα που εστι­άζει στο συγκεκριμένο πεδίο των Βιοεπιστημών. Έχει θέσει ως στόχο του τη δημιουργία ενός κόμβου Αριστείας στην Εκπαίδευση και στην Έρευνα.

Οι φοιτητές εμβαθύνουν στη μελέτη της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και των εφαρμογών τους. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει σχεδιαστεί βάσει διεθνών προτύ­πων και εστιάζει στους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής.

  Βάσεις 2020

  Οι βάσεις εισαγωγής όπως διαμορφώθηκαν μετά από τις τελευταίες Πανελλαδικές εξετάσεις το 2020:

  • Τμήμα Βιολογίας (Αθήνα): ΕΚΠΑ - 16.750
  • Τμήμα Βιολογίας (Θεσσαλονίκη): ΑΠΘ - 16.500
  • Τμήμα Βιολογίας (Ηράκλειο): Πανεπιστήμιο Κρήτης - 15.900
  • Τμήμα Βιολογίας (Πάτρα): Πανεπιστήμιο Πατρών - 16.100
  • Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη): ΔΠΘ - 15.750

  Δείτε Εδώ όλες τις βάσεις του 2020

  Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

  Όλες οι σημαντικές και έκτακτες  ειδήσεις σήμερα

  Πανελλαδικές 2022: Ο «γρίφος» των νέων Μηχανογραφικών Δελτίων

  ΕΛ.ΣΤΑΤ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για 60.000 απογραφείς

  Πανελλαδικές 2022: Σχετικά με την εξέλιξη στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία - Τι αλλάζει

  Εύκολη Online ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ, προσλήψεις, δημόσιο σε 3 ημέρες ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ σε προφορικά και έκθεση!

  9μηνα Μοριοδοτούμενα σεμινάρια Εκπαιδευτικών σε Ειδική Αγωγή, Σχολική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική μόνο με 25 ευρώ το μήνα

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

  σχετικά άρθρα

  filaki
  Κέρκυρα: Κρατούμενος επιτέθηκε σε διασώστη του ΕΚΑΒ με σιδερένια σχάρα από φρεάτιο
  Το γεγονός σημειώθηκε στον προαύλιο χώρο του σωφρονιστικού καταστήματος Κέρκυρας, όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ περίμεναν να μεταφέρουν ασθενή...
  Κέρκυρα: Κρατούμενος επιτέθηκε σε διασώστη με σιδερένια σχάρα
  Eκπαιδευτικοί: «Η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση είναι όλων μας»
  «Η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση είναι όλων μας. Η κοινωνία είναι δίπλα μας», τονίζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ηρώ Κωνσταντοπούλου» Άνω Λιοσίων...
  Eκπαιδευτικοί: «Η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση είναι όλων μας»
  Κακοκαιρία στην Εύβοια
  Κακοκαιρία «Μπάλλος»: Πάνω από 170 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην Αθήνα
  Πάνω από 170 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε περιοχές της Αθήνας κατά το διήμερο Πέμπτης–Παρασκευής, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου – Τα Πατήσια...
  Κακοκαιρία «Μπάλλος»: Πάνω από 170 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην Αθήνα
  kakokairia xalkidiki © Intime p.a.
  Κακοκαιρία «Μπάλλος»-Θεσσαλονίκη: Διακοπή κυκλοφορίας σε πέντε σημεία -Απεγκλωβισμοί κατοίκων
  Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε πέντε σημεία - Απεγκλωβίστηκαν τέσσερα άτομα
  Κακοκαιρία «Μπάλλος»-Θεσσαλονίκη: Διακοπή κυκλοφορίας σε πέντε σημεία