Πώς ορίζεται η ελάχιστη βάση εισαγωγής για τους υποψηφίους, παλαιούς και νέους, των Πανελλαδικών εξετάσεων; Από πότε ισχύουν τα διπλά μηχανογραφικά; Τι ισχύει για την εισαγωγή σε δημόσια ΙΕΚ μέσω των Πανελληνίων;

Η ημερομηνία για τις Πανελλήνιες εξετάσεις πλησιάζει και η αγωνία των υποψηφίων κορυφώνεται για να εξασφαλίσουν μία θέση στα Πανεπιστήμια της επιλογής τους. 

Ταυτόχρονα σε εξέλιξη βρίσκονται αυτές τις ημέρες και οι αιτήσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις των αποφοίτων. Οι απόφοιτοι έχουν προθεσμία έως τις 19 Μαρτίου να υποβάλουν στο λύκειό τους την σχετική αίτηση- δήλωση.

Όπως έγινε γνωστό η πρόθεση του υπουργείου Παιδείας είναι οι εξετάσεις να αρχίσουν εντός προγραμματισμού, δηλαδή στις αρχές Ιουνίου. Παράλληλα, η υφυπουργός Παιδείας Ζέτττα Μακρή απέκλεισε το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης της ύλης.

Και ενώ η τηλεκπαίδευση δυσχαιρένει την προσπάθεια των υποψηφιών, στις πανελλαδικές 2021 αναμένεται να εφαρμοστούν για πρώτη χρονιά και οι αλλαγές που αναφέρονται στο νέο Νομοσχέδιο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Το Νομοσχέδιο του υπουργείο Παιδείας περιλαμβάνει αλλαγές που συνοψίζονται στην κατάθεση των μηχανογραφικών δελτίων, τις βάσεις εισαγωγής και την επιλογή δημοσίων ΙΕΚ για πρώτη φορά από τους υποψήφιους.

Σημαντικότερη, ίσως, αλλαγή και με σημαντικές επιπτώσεις στον αριθμό εισακτέων είναι η θέσπιση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), όπου θα ορίζεται επί του μέσου όρου των επιδόσεων

Σημειώνεται πως όλοι οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην εφετινή ύλη. Επομένως, παλαιότεροι υποψήφιοι που θα θελήσουν να ξαναδώσουν εξετάσεις, θα εξεταστούν στην ίδια ύλη με τους νέους υποψήφιους.

Πώς ορίζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής;

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) υπολογίζεται ο μέσος όρος των επιδόσεων των εξετασθέντων, βάσει των βαθμολογιών του συνόλου των υποψηφίων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ως εκ τούτου, διαμορφώνεται ένας βαθμός στη βαθμολογική κλίμακα του 20, επί του οποίου κάθε τμήμα επιλέγει μια μέγιστη και μια υψηλότερη τιμή.

Για παράδειγμα, έστω ότι η ΕΒΕ για ένα πεδίο διαμορφώνεται στο 12 βάσει των βαθμολογιών των υποψηφίων. Αν το τμήμα επιλέξει να ορίσει τον συντελεστή στο 0,90, τότε η βάση για το τμήμα διαμορφώνεται σε 10,8. Αντιθέτως, στο ίδιο παράδειγμα με συντελεστή 1,20, η βάση διαμορφώνεται στο 14,4.

Το υπουργείο Παιδείας ενημερώνει, επίσης, πως ο συντελεστής για τα Ειδικά Μαθήματα θα διαμορφωθεί μεταξύ 0,70 και 1,10. Σημειώνεται πως η ΕΒΕ για τα Ειδικά Μαθήματα ισχύει ξεχωριστά και παράλληλα με την ΕΒΕ για τα τέσσερα βασικά μαθήματα κάθε επιστημονικού πεδίου.

exams.jpg

Ισχύει η Ελάχιστη βάση εισαγωγής για υποψήφιους με το 10%;

Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕ.Λ. ή ημερήσιων ΕΠΑ.Λ., να μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων κάθε τμήματος.

Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό του δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις δύο (2) έτη πριν από το έτος υποβολής μηχανογραφικού δελτίου χωρίς νέα εξέταση.

Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τη διαδικασία του 10% κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕ.Λ. των σχολικών ετών 2019-2020 και 2018-2019 εφαρμόζεται χωρίς την προϋπόθεση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής Ε.Β.Ε., χωρίς την υποβολή μηχανογραφικού δύο φάσεων, χωρίς την υποβολή παράλληλου μηχανογραφικού ΙΕΚ.

Στο Μηχανογραφικό 2021 θα υπάρχει η επιλογή δημοσίων ΙΕΚ;

Μία μεγάλη αλλαγή που αναμένεται να ισχύει από φέτος είναι η εισαγωγή των μαθητών στα Δημόσια ΙΕΚ με χρήση του μηχανογραφικού. Για πρώτη φορά δίνεται δυνατότητα συμπλήρωσης, πέρα από το μηχανογραφικό για τα ΑΕΙ, βάσει πανελληνίων, και παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε δημόσια ΙΕΚ για να εισαχθούν οι μαθητές βάσει απολυτηρίου. 

Χωρίς να αλλάξει η σημερινή διαδικασία επιλογής στα Δημόσια ΙΕΚ, προστίθεται και μια δεύτερη διαδικασία με προαιρετικό μηχανογραφικό για επιλογή δημοσίων ΙΕΚ από τους μαθητές της Γ' Λυκείου.

Από πότε ισχύουν τα Διπλά Μηχανογραφικά;

Τα Διπλά Μηχανογραφικά αναμένεται να ισχύσουν για πρώτη φορά στις Πανελλήνιες από τον επόμενο χρόνο, δηλαδή από τον Ιούνιο του 2022. Από το υπουργείο έγινε ξεκάθαρο πως φέτος τα μηχανογραφικά θα συμπληρωθούν σε μία φάση, όπως ακριβώς δηλαδή έγινε και πέρυσι. 

Τι αλλάζει όμως από το 2022 στην κατάθεση των μηχανογραφικών και γιατί μιλάμε για «διπλά μηχανογραφικά»; Τα μηχανογραφικά θα συμπληρώνονται από το 2022 σε δύο διαφορετικές φάσεις. 

Στην Α φάση, οι υποψήφιοι θα καλούνται να συμπληρώσουν ένα μηχανογραφικό με περιορισμένο αριθμό επιλογών, που θα υπολογίζεται σε περίπου 10% των Τμημάτων πεδίου των Γενικών Λυκείων και 20% των ΕΠΑΛ. Δηλαδή περίπου 15 έως 18 πρώτες επιλογές, ανάλογα με το είδος του Λυκείου. 

Στην Β' φάση που θα ακολουθεί δεν θα υπάρχει μεν περιορισμός επιλογών, αλλά τα μηχανογραφικά αυτά θα συμπληρώνονται ΜΟΝΟ από όσους υποψηφίους δεν εισήχθησαν στην Α' Φάση και θα περιέχουν ΜΟΝΟ τις θέσεις που απομένουν κενές και τα Τμήματα που δεν έχουν συμπληρώσει όλες τις θέσεις τους. Η εισαγωγή στη Β' φάση θα γίνεται εφόσον επιτυγχάνεται και η καθορισμένη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής κάθε τμήματος.

πανελλήνιες εξετάσεις μαθητές, υποψήφιοι ποτέ μην το βάζεις κάτω

Τι αλλάζει ως προς τους συντελεστές βαρύτητας στη διαμόρφωση των μορίων;

Από το 2022, τα τμήματα θα έχουν δικαίωμα να ορίζουν συντελεστές βαρύτητας και ανά μάθημα, δηλαδή λχ το Μαθηματικό τμήμα να "επιδοτεί" τα Μαθηματικά, εκτός από τη βάση που θα ορίζει, βάζοντας υψηλό συντελεστή ειδικά σε αυτό το μάθημα των πανελλαδικών.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, σε κάθε επιστημονικό πεδίο υπάρχουν δύο συγκεκριμένα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, οι συντελεστές βαρύτητας των οποίων καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας με οριζόντιο τρόπο για όλες τις Σχολές / Τμήματα στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι από του χρόνου η κάθε Πανεπιστημιακή Σχολή / Τμήμα θα μπορεί να ορίζει το ποσοστό (συντελεστή βαρύτητας) με το οποίο κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα θα συμβάλλει στη διαμόρφωση των μορίων του υποψηφίου,

Παράδειγμα: το Φυσικό θα μπορεί να ορίζει α) ότι η Φυσική είναι το μάθημα με τη μεγαλύτερη βαρύτητα, και β) τον συντελεστή της βαρύτητας αυτής, ο οποίος θα επιδρά στη διαμόρφωση των μορίων των υποψηφίων του. 

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τον ανωτέρω συντελεστή, ο καθορισμός του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ποιοι είναι οι συντελεστές βαρύτητας

1ο Επιστημονικό Πεδίο - Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Ο εκπαιδευτικός υπενθυμίζει πως το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών έχει συντελεστή 1,3, ενώ η Ιστορία 0,7/

2ο Επιστημονικό Πεδίο - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

Στη Β΄ Ομάδα Προσανατολισμού συντελεστή 1,3 έχουν τα Μαθηματικά, ενώ 0,7 έχει η Φυσική.

3ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Υγείας και Ζωής

Το μάθημα της Βιολογίας έχει συντελεστή βαρύτητας 1,3, ενώ της Χημείας 0,7

4ο Επιστημονικό Πεδίο - Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Τα Μαθηματικά Προσανατολισμού έχουν συντελεστή 1,3, ενώ η Οικονομία 0,7.

Συνοψίζοντας

Συνοψίζοντας από φέτος θα ισχύσει 

  • Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και
  • Παράλληλο μηχανογραφικό για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΚ

Από το 2022 θα ισχύσει

  • Υποβολή μηχανογραφικού σε 2 φάσεις με συγκεκριμένο αριθμό επιλογών στην Α φάση 
  • Ορισμός συντελεστής βαρύτητας πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων από τα ΑΕΙ
Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Αποκτήστε όλη την ύλη μαζι με προετοιμασία μόνο 200 ευρώ

ΝΕΟ ΕΚΤΑΚΤΟ 400 ευρώ επίδομα σε 150000 εργαζόμενους - Αιτήσεις ΕΔΩ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 20 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

sto-para-pente-i-gi-glitose-ti-sygkrousi-me-megalo-asteroidi.jpg
NASA: Μικρός αστεροειδής θα περάσει σήμερα τελείως ξυστά από τη Γη
Ο αστεροειδής είχε ανακαλυφθεί το περασμένο Σάββατο από τον ερασιτέχνη αστρονόμο Γκενάντι Μπορίσοφ από την Κριμαία, ο οποίος είχε ανακαλύψει το 2019...
NASA: Μικρός αστεροειδής θα περάσει σήμερα τελείως ξυστά από τη Γη