Συντάξεις
Βγάζουν 13η σύνταξη από τις αυξήσεις

Αυξήσεις συντάξεων σε ποσοστό 7,8% ως 8% έρχονται τον Ιανουάριο του 2023 για περίπου 1,8 εκατ. συνταξιούχους.

Οι αυξήσεις αυτές δεν θα είναι οι τελικές, καθώς θα βασιστούν στην εκτίμηση που θα έχει ο Προϋπολογισμός του 2023.

Τα τελικά ποσοστά θα γίνουν γνωστά τον Οκτώβριο του 2023 και, εφόσον είναι πάνω από 8% (όπως αναμένεται), τότε οι συνταξιούχοι θα πάρουν και διορθωτική αύξηση στις αρχές του 2024. Το ποσοστό της έξτρα αύξησης μπορεί να είναι 0,2%, ή 0,5% ή και 0,7%, που σημαίνει ότι η τελική συνολική αύξηση του 2023 μπορεί να είναι ως 8,2% ή 8,5%.

Πρακτικά, στα τέλη του Ιανουαρίου του 2023, με την πληρωμή της σύνταξης Φεβρουαρίου, οι συνταξιούχοι θα πάρουν την αύξηση με βάση την εκτίμηση του Προϋπολογισμού με ένα ποσοστό κοντά στο 8%. Στη σύνταξη Φεβρουαρίου θα πιστωθεί η αύξηση δύο μηνών (Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου).

Το υπόλοιπο

Στις αρχές του 2024 που θα επαναληφθεί η ίδια διαδικασία και θα καθοριστούν οι αυξήσεις με βάση τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού του 2024, οι συνταξιούχοι θα πάρουν και το υπόλοιπο ποσοστό της αύξησης του 2023 με 0,2% ως 0,7%. Η έξτρα αυτή αύξηση θα πιστωθεί μεν αρχές του 2024, αλλά θα έχει αναδρομική ισχύ από 1ης/1/2023, δηλαδή το συμπλήρωμα της αύξησης θα πολλαπλασιαστεί επί 12 και πλέον μήνες.

Ετσι, οι συνταξιούχοι στις αρχές κάθε επόμενου έτους θα παίρνουν την αύξηση της τρέχουσας χρονιάς και το τυχόν διορθωτικό – έξτρα ποσοστό από την αύξηση του προηγούμενου έτους.

Η διαδικασία υπολογισμού και πληρωμής των αυξήσεων για τις συντάξεις καθορίζεται με διάταξη του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Οι αυξήσεις συντάξεων προκύπτουν από το άθροισμα του ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) και του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης (ΑΕΠ) διά του 2.

Με εκτίμηση για ανάπτυξη 6%-6,2% το 2022 και πληθωρισμό γύρω στο 10%-10,2% βγαίνει άθροισμα 18% με 18,4%, που σημαίνει ότι η αύξηση συντάξεων θα είναι γύρω στο 8% με 8,2%.

Με εκτίμηση για ανάπτυξη 6% και πληθωρισμό 9,8%, έχουμε άθροισμα 15,8% και αύξηση 7,9%.

Σύμφωνα με τη διάταξη του νομοσχεδίου, η αύξηση του 2023 δίδεται:

*Στις καταβαλλόμενες από τον e-ΕΦΚΑ κύριες συντάξεις, δηλαδή στην ανταποδοτική και την εθνική σύνταξη.

*Στα ποσά της εθνικής σύνταξης κάθε κατηγορίας (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου).

*Στο κατώτατο όριο της σύνταξης λόγω θανάτου.

*Στη σύνταξη των ανασφάλιστων υπερηλίκων, όπως και στο παρόμοιο επίδομα του ΟΠΕΚΑ.

*Στη βασική σύνταξη του ΟΓΑ, είτε αυτή καταβάλλεται με το πλήρες ποσό των 360 ευρώ είτε στο ποσό που έχει διαμορφωθεί με τη μείωση που εφαρμόζεται από το 2003 για τους νέους συνταξιούχους.

Τα νέα ποσά της εθνικής σύνταξης και άλλων συνδεδεμένων με αυτή παροχών με μια αύξηση 8% από 1ης/1/2023 αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:

*Εθνική σύνταξη με 20ετία στα 414€ (από 384€)

*Εθνική σύνταξη με 15ετία στα 373€ (από 346€)

*Κατώτατη σύνταξη χηρείας στα 388€ (από 360€)

*Βασική σύνταξη ΟΓΑ και ανασφάλιστων υπερηλίκων πλήρες ποσό 388€ (από 360€)

*Κατώτατη σύνταξη αναπηρίας με 20ετία στα 207€ (από192€)

*Κατώτατη σύνταξη αναπηρίας με 15ετία στα 186€ (από 172€)

Μέσα στον Δεκέμβριο θα υπογραφεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για την αναπροσαρμογή των συντάξεων, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της Εισηγητικής Εκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2023. Ανάλογη απόφαση θα ληφθεί τον Δεκέμβριο του 2023 για τις αυξήσεις του 2024 κ.ο.κ.

Βγάζουν 13η σύνταξη από τις αυξήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, από τους συνταξιούχους που θα δουν αυξήσεις οι 815.605 έχουν εισόδημα από κύρια σύνταξη έως 600 ευρώ το μήνα μικτά, ενώ 405.822 συνταξιούχοι παίρνουν από 600,01 έως 900 ευρώ. Η πλειονότητα των δικαιούχων της αύξησης, ήτοι 1.353.270 συνταξιούχοι, έχει μηνιαίο εισόδημα από κύρια σύνταξη έως 900 ευρώ.

Με μια αύξηση 8%, η σύνταξη των 900 ευρώ θα φτάσει στα 972 ευρώ, ενώ οι συντάξεις των 600 ευρώ θα αυξηθούν κατά 48 ευρώ το μήνα, στα 648 ευρώ.

Σε ετήσια βάση το κέρδος για έναν συνταξιούχο των 900 ευρώ θα είναι 864 ευρώ (72Χ12=864), δηλαδή μια 13η σύνταξη.

Αντίστοιχα για τους χαμηλοσυνταξιούχους των 600 ευρώ, η αύξηση βγάζει ετήσιο κέρδος 576 ευρώ, σχεδόν μία επιπλέον σύνταξη.

Για περίπου 500.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν κύρια σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ, οι αυξήσεις θα είναι υψηλότερες.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος με μικτή κύρια σύνταξη 1.300 ευρώ (χωρίς προσωπική διαφορά) με αύξηση 8% θα κερδίσει 104 ευρώ το μήνα από 1ης/1/2023 ή 1.250 ευρώ για όλο το 2023. Αν προκύψει και διορθωτικό αύξησης 0,5% τον Οκτώβριο του 2023, θα πάρει αρχές του 2024 άλλα 6,5 ευρώ, με αναδρομικά αυξήσεων 78 ευρώ για το 2023.

Οι κερδισμένοι στην προσωπική διαφορά

Περίπου 120.000 παλαιοί συνταξιούχοι που έχουν σήμερα υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς αναμένεται να το μηδενίσουν με την αύξηση του 2023.

Σύμφωνα με τον αποκαλυπτικό πίνακα που δημοσιεύει ο «Ε.Τ.»:

*Συνταξιούχος Δημοσίου με 42 έτη και σύνταξη 1.526 ευρώ με 55 ευρώ προσωπική διαφορά θα έχει καθαρή αύξηση 67 ευρώ το 2023.

*Απόστρατος με 37,8 έτη και σύνταξη 1.314 ευρώ με 76 ευρώ προσωπική διαφορά θα έχει καθαρή αύξηση 23 ευρώ το 2023.

*Συνταξιούχος ΙΚΑ με 35 έτη και σύνταξη 897 ευρώ με 58 ευρώ προσωπική διαφορά θα έχει καθαρή αύξηση 24 ευρώ το 2023.

*Συνταξιούχος ΤΣΜΕΔΕ με 38 έτη και σύνταξη 1.003 ευρώ με 3 ευρώ προσωπική διαφορά θα έχει καθαρή αύξηση 77 ευρώ το 2023.

*Συνταξιούχος ΔΕΚΟ με 35 έτη και σύνταξη 1.132 ευρώ με 67 ευρώ προσωπική διαφορά θα έχει καθαρή αύξηση 24 ευρώ το 2023.

ΓΙΑ ΤΟ 2023 ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑΜΕΙΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣΝΕΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ 13/5/2016)ΠΑΛΑΙΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ (ΠΡΙΝ ΤΙΣ 13/5/2016) 
ΜΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 2022ΑΥΞΗΣΗ 1η/1/2023 (8%)ΜΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 2023ΜΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 2022ΑΥΞΗΣΗ 1η/1/2023 (8%)ΜΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 2023
ΙΚΑ & ΝΠΔΔΓΗΡΑΤΟΣ7446080474259801
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ5384358152042562
ΘΑΝΑΤΟΥ4954053544636482
ΟΓΑΓΗΡΑΤΟΣ4843952344636482
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ4233445747138509
ΘΑΝΑΤΟΥ3793040917714191
ΟΑΕΕΓΗΡΑΤΟΣ819668851.170941.264
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ593476401.125901.215
ΘΑΝΑΤΟΥ5054054571557772
ΔΗΜΟΣΙΟ (ΓΛΚ)ΓΗΡΑΤΟΣ1.208971.305950761.026
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ8887195968154735
ΘΑΝΑΤΟΥ6805473447238510
ΔΕΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, κ.ά.ΓΗΡΑΤΟΣ2.1841752.3591.4041121.516
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ1.3431071.4501.100881.188
ΘΑΝΑΤΟΥ76361824810658.75
ΕΤΑΑΓΗΡΑΤΟΣ1.074861.1601.089871.176
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ798648621.010811.091
ΘΑΝΑΤΟΥ6435169470356759
ΝΑΤΓΗΡΑΤΟΣ1.158931.2511.072861.158
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ6265067654243585
ΘΑΝΑΤΟΥ6525270469756753
ΕΤΑΠ-ΜΜΕΓΗΡΑΤΟΣ1.3491081.4571.3271061.433
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ828668941000801.080
ΘΑΝΑΤΟΥ7586181978563848

* ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΚΤΑ

ΠΑΛIOI ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟI ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (*)

Συνταξιούχοι ανά ταμείο και έτη ασφάλισηςΑνταποδοτική+εθνική σύνταξη 2022Υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 2022Αύξηση 2023 (8%)Νέο υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς (συμψηφισμός)Καθαρή αύξηση 2023Σύνταξη 2023 μετά την αύξηση ή με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς
ΤΣΜΕΔΕ 38 έτη1.0033800771.080
ΙΚΑ 38 έτη1.06612850731.139
Δημόσιο 42 έτη1.526551220671.593
Δημόσιο 38 έτη1.09038870491.139
Απόστρατος 37,8 έτη1.314761050291.343
ΔΕΚΟ 35 έτη1.13267910241.156
Απόστρατος 36,5 έτη1.349951080131.362
ΙΚΑ 35 έτη8975872014911
Δημόσιο 35 έτη995126804601.121
ΙΚΑ 33 έτη8508568170935
ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ 33 έτη1.001126804601.127
ΝΑΤ 31,6 έτη1.2991671046301.466
  • ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ

Τι ισχύει για όρια ηλικίας, αναπηρική, ρύθμιση οφειλών

Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή περιλαμβάνει και άλλες πολύ σημαντικές διατάξεις, στις οποίες αναφέρθηκε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης.

Σύμφωνα με τις βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου:

  1. Προβλέπεται αύξηση ορίου ηλικίας για μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο στο 62ο έτος από το 2023 για όσους δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα αποχώρησης με 25ετία στα έτη 2010, 2011 και 2012 και τα αντίστοιχα όρια ηλικίας ως τις 31/12/2022. Για παράδειγμα, δημόσιος υπάλληλος που είχε συμπληρώσει 25 χρόνια υπηρεσίας ως το 2012 και συμπληρώνει τα μειωμένα κατά περίπτωση όρια ηλικίας μέχρι και 31/12/2022 δικαιούται να λάβει μειωμένη σύνταξη οποτεδήποτε, ακόμη και μετά το 2022. Αν όμως συμπληρώνει τα μειωμένα όρια ηλικίας από 1ης/1/2023, τότε βγαίνει μόλις συμπληρώσει το 62ο έτος.
  1. Θεσπίζεται η χορήγηση αναπηρικής σύνταξης στους παλαιούς ασφαλισμένους με αναπηρία 50% αντί για 67% που δίνουν τώρα τα περισσότερα ταμεία (σ.σ.: διάταξη που αποκάλυψε χθες ο «Ε.Τ.»).
  1. Προβλέπεται η πληρωμή έως τις 20 Δεκεμβρίου των έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων, 250 ευρώ για συνταξιούχους και ανασφάλιστους υπερήλικες και έξτρα ποσά επιδομάτων για τους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος, Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και επιδόματος παιδιού.
  1. Μειώνεται σε 10 χρόνια (από 20 σήμερα) ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο e-ΕΦΚΑ προκειμένου να βεβαιώσει απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν. Από το 2026 και μετά θα παραγράφονται στα 5 χρόνια.
  1. Αυξάνονται από 12 σε 24 οι μηνιαίες δόσεις των υπό ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών, με ελάχιστο μηνιαίο ποσό τα 50 ευρώ. Η ποινική δίωξη των οφειλετών ρυθμισμένων ασφαλιστικών οφειλών παύει υφ’ όρον για όσο διάστημα εξυπηρετείται η ρύθμιση, ενώ μέχρι τώρα αναστελλόταν.
  1. Αυξάνεται η περίοδος της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας από έξι σε εννέα μήνες για μητέρες που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτές με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως 7 μήνες από την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας προς τον πατέρα, αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.
  1. Θεσπίζεται πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη κατά 40% σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 μετατρέπουν συμβάσεις μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 απασχολούσαν εργαζομένους με σύμβαση μερικής απασχόλησης σε ποσοστό άνω του 50%.Επιλέξιμες για μετατροπή είναι οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης που έχουν συναφθεί μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου 2022.
  1. Καταργείται η ειδική εισφορά 1% των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ),καθώς και για τις λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ. Με τη διάταξη αυτή δεν επηρεάζονται τα σχετικά εφάπαξ.

Πηγή: Κώστας Κατίκος - eleftherostypos.gr

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Φρούτα
Έρευνα: Αυτό το φρούτο είναι ο «βασιλιάς» στην πρόληψη της οστεοπόρωσης και απώλειας βάρους
Το Νο1 φρούτο για την πρόληψη της οστεοπόρωσης που μπορεί να συμβάλλει στην απώλεια βάρους, σύμφωνα με μελέτη
Έρευνα: Αυτό το φρούτο είναι ο «βασιλιάς» στην πρόληψη της οστεοπόρωσης και απώλειας βάρους