Τι ισχύει και τι αλλάζει στα όρια ηλικίας για πρόωρη σύνταξη από το Δημόσιο - Ανατροπές αλλά και «παράθυρα» στις πρόωρες συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών

Ανατροπές αλλά και «παράθυρα» στις πρόωρες συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων που πρωτοασφαλίστηκαν πριν το 1993 φέρνει η διάταξη που προβλέπει ότι όσοι συμπληρώνουν τις ηλικίες των 55 ως 60 ετών από την 1η/1/2023 θα μπορούν να πάρουν τη μειωμένη σύνταξη στο 62ο έτος και όχι νωρίτερα.

Αντίθετα, όσοι έχουν κλείσει ήδη ή κλείνουν τα 55 ως 60 μέχρι τις 31/12/2022 θα μπορούν αφενός να υποβάλουν την αίτηση για μειωμένη σύνταξη και να αποχωρήσουν στις ηλικίες αυτές (55-60) και αφετέρου διατηρούν το δικαίωμα να αποχωρήσουν οποτεδήποτε θελήσουν και μετά το 2023 στις ίδιες ηλικίες και όχι στα 62.

Η προϋπόθεση για να μην έχουν αύξηση του ορίου ηλικίας είναι ότι εκτός από να συμπληρώνουν τα 55 ως 60 μέχρι το 2022, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει και 25 έτη υπηρεσίας ως το 2012. Αν έχουν λιγότερα από 25 έτη ως το 2012, τότε θα επιβαρυνθούν με αύξηση του ορίου ηλικίας στο 62ο έτος για μειωμένη σύνταξη από το 2023, ανεξάρτητα από το αν έκλεισαν τα 55 ως 60 τους χρόνια μέχρι το 2022.

Η παράμετρος της 25ετίας είναι κρίσιμη, διότι είναι πολύ πιθανό να μην επιτραπεί από το 2023 και μετά να αναγνωρίζονται πλασματικά έτη για να συμπληρωθεί αναδρομικά ως το 2012. Η μόνη περίπτωση που θα επιτρέπεται η αναγνώριση πλασματικών ετών θα είναι για να συμπληρωθεί η 25ετία ή η 40ετία για μειωμένη ή πλήρη σύνταξη αντίστοιχα στο 62ο έτος.

Ο λόγος που οι αλλαγές στα όρια ηλικίας για τις μειωμένες συντάξεις ακουμπούν και τα πλασματικά είναι γιατί και στις δύο περιπτώσεις ισχύει ως το τέλος του 2022 η μεταβατική περίοδος που επιτρέπει τη συνταξιοδότηση ή την κατοχύρωση συνταξιοδότησης με όρια ηλικίας κάτω των 62 ετών.

Στα πλασματικά έτη το υπουργείο Εργασίας έδωσε το περιθώριο σε όλους τους ασφαλισμένους -και όχι μόνον του Δημοσίου- να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο ασφάλισης με αίτηση το 2022 για να κατοχυρώσουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που ίσχυαν ως το 2021. Στην πράξη επέτρεψε σε ασφαλισμένους να κατοχυρώσουν, για παράδειγμα, τις προϋποθέσεις για σύνταξη στα 60 εξαγοράζοντας πλασματικό χρόνο για να έχουν 35ετία ως το 2021, ενώ σε διαφορετική περίπτωση (αν είχαν την 35ετία το 2022) θα έβγαιναν με πλήρη σύνταξη στα 62 και θα χρειάζονταν 40 έτη.

Στις μειωμένες συντάξεις και λόγω της αρνητικής γνωμοδότησης που έκανε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους όταν ρωτήθηκε για το αν μπορεί να συνεχιστούν τα όρια ηλικίας των 55 ως 60 ετών, το υπουργείο Εργασίας με τη νέα του διάταξη ήρθε και έδωσε το περιθώριο να διατηρήσουν τα παλιά όρια για μειωμένη σύνταξη μόνον οι υπάλληλοι που τα συμπληρώνουν ως τέλος του 2022, ενώ όσοι τα συμπληρώνουν από 1ης/1/2023 θα βγουν στα 62.

Σε συνδυασμό όμως με τον διαφαινόμενο περιορισμό των πλασματικών ετών, υπάρχει παγίδα να οδηγηθούν στα 62 ακόμη και όσοι έχουν συμπληρώσει τα παλιά όρια ηλικίας για πρόωρη σύνταξη, αλλά δεν έχουν 25ετία ως το 2012. Μπορούν όμως να αποφύγουν την παγίδα αν κάνουν αίτηση για αναγνώριση πλασματικού χρόνου ως το τέλος του 2022, είτε αφορά την 25ετία είτε για την 35ετία είτε για την 37ετία.

Η νομοθετική διάταξη του υπουργείου Εργασίας για τις ηλικιακές προϋποθέσεις για χορήγηση μειωμένης σύνταξης

 

Αυτό προβλέπει η νομοθετική διάταξη του υπουργείου Εργασίας για τις «ηλικιακές προϋποθέσεις για χορήγηση μειωμένης σύνταξης σε ασφαλισμένους του πρώην Δημοσίου που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και τις 31.12.2012».

Το πλήρες κείμενο της διάταξης αποκαλύπτει ο «Ελεύθερος Τύπος» και αναφέρει τα εξής:

1.Από την έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015 (Α΄ 94) μέχρι και τις 31.12.2022, οι ασφαλισμένοι του πρώην Δημοσίου που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και τις 31.12.2012 θεμελιώνουν δικαίωμα για άμεση καταβολή μειωμένης σύνταξης της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007 – Α΄ 210), με βάση τα όρια ηλικίας που προβλέπονταν μέχρι και τις 18.8.2015, και μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους οποτεδήποτε.

  1. Από 1ης.1.2023 το όριο ηλικίας της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 169/2007 – Α΄ 210) για τους ασφαλισμένους του πρώην Δημοσίου που α) έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και τις 31.12.2012 και β) δεν έχουν θεμελιώσει μέχρι και τις 31.12.2022 δικαίωμα για άμεση καταβολή μειωμένης σύνταξης της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, με βάση τα όρια ηλικίας που προβλέπονταν μέχρι και τις 18.8.2015, αυξάνεται στο 62ο έτος.

Για παράδειγμα:

 

*Δημόσιος υπάλληλος που έκλεισε τα 56 για να πάρει μειωμένη θα πρέπει να συμπληρώνει 25ετία το 2011. Αν έχει 23 έτη, θα πρέπει να κάνει αίτηση εξαγοράς 2 πλασματικών ετών ως το τέλος του 2022 για να είναι σίγουρος ότι τα 2 αυτά έτη θα τα προσθέσει στο 2011 για να έχει την 25ετία. Με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνει το δικαίωμα να αποχωρήσει και το 2023 ή και το 2024 με μειωμένη σύνταξη κάτω από τα 62ο έτος. Αν όμως έρθει το 2023 και κάνει την αίτηση, τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα του επιτραπεί μεν να αναγνωρίσει όσα έτη θέλει, αλλά δεν θα του επιτραπεί να αποχωρήσει πριν από τα 62, γιατί το δικαίωμα να κατοχυρώσει μικρότερο όριο ηλικίας ισχύει εφόσον ως το τέλος του 2022 έχει την ηλικία των 56 ετών με 25ετία ως το 2011.

*Γυναίκα υπάλληλος που κλείνει τα 58 το 2022 και έχει 35 έτη βγαίνει με πλήρη σύνταξη στα 62 και θα πρέπει να έχει 40 έτη. Επειδή όμως έχει 25ετία το 2012 και έχει συμπληρώσει και το όριο ηλικίας του 2012 για τη μειωμένη σύνταξη (58) μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε με μειωμένη, ακόμη και μετά το 2023.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι αλλαγές αφορούν στους παλαιούς ασφαλισμένους που έχουν «ένσημα» πριν το 1993.

Οι νέοι από 1993 και μετά έχουν ως όριο το 62ο έτος με 40 έτη ασφάλισης για πλήρη σύνταξη, ενώ με λιγότερα χρόνια βγαίνουν είτε στα 67 για πλήρη είτε στα 62 για μειωμένη σύνταξη. Με τις ρυθμίσεις που γίνονται στα όρια ηλικίας για μειωμένη σύνταξη οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των παλαιών ασφαλισμένων εξομοιώνονται από το 2023 με αυτές των νέων.

Τι ισχύει και τι αλλάζει στα όρια ηλικίας για πρόωρη σύνταξη από το Δημόσιο

  1. Ανδρες με 25ετία ως το 2010
Πότε συμπληρώνεται το 60ό έτοςΟριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξηΠότε συμπληρώνεται το 65ο έτοςΟριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη
Από 19/8 ως 31/12/201560Από 19/8 ως 31/12/201565,3
Από 2016 ως 202160Από 2016 ως 202165,6-66,9
Από 1ης/1/202260Από 1ης/1/202267
Από 1ης/1/202362 με 25ετία

 

οποτεδήποτε

Από 1ης/1/202367
  1. Γυναίκες με 25ετία ως το 2010
Πότε συμπληρώνεται το 55ο έτοςΟριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξηΠότε συμπληρώνεται το 60ό έτοςΟριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη
Από 19/8 ως 31/12/201555Από 19/8 ως 31/12/201560,11
Από 2016 ως 202155Από 2016 ως 202161,9-66,9
Από 1ης/1/202255Από 1ης/1/202267
Από 1ης/1/202362 με 25ετία οποτεδήποτεΑπό 1ης/1/202367
  1. Ανδρες και γυναίκες με 25ετία το 2011
Πότε συμπληρώνεται το 56ο έτοςΟριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξηΠότε συμπληρώνεται το 61ο έτοςΟριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη
Από 19/8 ως 31/12/201556Από 19/8 ως 31/12/201561,9
Από 2016 ως 202156Από 2016 ως 202162,6-66,3
Από 1ης/1/202256Από 1ης/1/202267
Από 1ης/1/202362 με 25ετία οποτεδήποτεΑπό 1ης/1/202367
  1. Ανδρες και γυναίκες με 25ετία το 2012
Πότε συμπληρώνεται το 58ο έτοςΟριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξηΠότε συμπληρώνεται το 63ο έτοςΟριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη
Από 19/8 ως 31/12/201558Από 19/8 ως 31/12/201563,6
Από 2016 ως 202158Από 2016 ως 202164-66,9
Από 1ης/1/202258Από 1ης/1/202267
Από 1ης/1/202362 με 25ετία οποτεδήποτεΑπό 1ης/1/202367

Πηγή: Κώστας Κατίκος - Ελεύθερος Τύπος 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Γραπτός ΑΣΕΠ: Οδηγίες για να κάνετε την αίτηση εύκολα και γρήγορα με λίγα κλικ

ΕΠΙΣΗΜΟ: Βγήκε η κατανομή θέσεων για το Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ - 5124 οι ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (Πίνακας - Αιτήσεις)

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

teacher
Σχολείο στη Βάρκιζα: Χάος παρανομίας και εργασιακή κόλαση... επί της γης!
Μεταξύ άλλων οι εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για μια εργασιακή κόλαση. Ο σκοταδισμός και η πολιτική ανελευθερία σε όλο της το μεγαλείο!
Σχολείο στη Βάρκιζα: Χάος παρανομίας και εργασιακή κόλαση... επί της γης!