ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩ
Οι προτάσεις του "Εθνικού διαλόγου" για την Παιδεία: Να δεις τι σούχω για μετά!
Γιώτα Ιωαννίδου

Οι προτάσεις της επιτροπής εθνικού διαλόγου για την αναδιοργάνωση της βθμιας εκπαίδευσης, που κατατέθηκε σήμερα στην τελική συνάντηση των επιτροπών του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου, στο υπουργείο παιδείας, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο. Πρόκειται για μια εκ βάθρων αντιδραστική αναδιάρθρωση του σχολείου, με πλήρη ενσωμάτωση των κατευθύνσεων ΕΕ – ΟΟΣΑ, των νόμων Διαμαντοπούλου και Αρβανιτόπουλου και του δημοσιονομικού, μνημονιακού κόφτη. Υπάρχει υποτυπώδης αναφορά σε κουτσουρεμένα στοιχεία αστικού εκσυγχρονισμού.

Κινούνται στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός μαζικού, φτηνού σχολείου δεξιοτήτων για τους πολλούς και ενός Λυκείου τελικά (στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του) για λίγους – όσους θα συνεχίζουν προς την ανώτατη εκπαίδευση (που κι αυτή διαφοροποιείται).
Για τις ανάγκες μιας βαθύτερης συζήτησης και κριτικής από τη σκοπιά της υπεράσπισης των μορφωτικών και εργασιακών δικαιωμάτων μαθητών και εκπαιδευτικών, παραθέτω τις παρακάτω παρατηρήσεις.

Χαράζεται η προοπτική δεκάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης (6 χρόνια δημοτικό και 4 χρόνια γυμνάσιο), με ενοποίηση της οργανωτικής τους δομής σε πρώτη φάση (όπου είναι δυνατόν σε ολοήμερη βάση). Η Δ γυμνασίου θεωρείται «το σημείο οριστικοποίησης της απόφασης του μαθητή για την εκπαιδευτική του πορεία». Υπονοώντας σαφώς κάποια διαδικασία επιλογής για την πρόσβαση στο Λύκειο, που δεν διατυπώνεται σαφώς.

Από εκεί και πέρα θα υπάρχει το διπλό σχολικό δίκτυο, Λύκειο και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ), 2 ετών. Μέσα στο Λύκειο διαμορφώνεται επίσης δεύτερο διπλό δίκτυο, αυτών που θα παίρνουν μαθήματα βασικού επιπέδου κι αυτών που θα παίρνουν μαθήματα υψηλού επιπέδου καθώς κι αυτών που θα παίρνουν Εθνικό Απολυτήριο και αυτών που θα παίρνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης. Στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του προτείνεται να υπάρχει συντελεστής βαρύτητας επί του Εθνικού Απολυτηρίου για το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ, για τις 10 πρώτες επιλογές σχολών του μαθητή.
Για τη συνολική αναδιοργάνωση απαιτείται «διοικητική ανασυγκρότηση των σχολικών μονάδων, για τη δημιουργία τετρατάξιων μεγαλύτερων γυμνασίων και λιγότερων (που θα προέλθουν από συγχωνεύσεις) αλλά πολυπληθέστερων Λυκείων».

ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΙ ΣΟΥΧΩ... ΓΙΑ ΜΕΤΑ!
Πλαίσιο Εκπαιδευτικών Προσόντων για όλους τους εκπαιδευτικούς και για τους νέους, νέος τρόπος επιλογής (διαγωνισμός ΑΣΕΠ ή άλλο) καθεστώς δόκιμου για 2 χρόνια πλήρους εργασίας ταυτόχρονα με επιμόρφωση και πιστοποίησης στο τέλος που μπορεί να είναι και μη επιτυχής (δικαίωμα δεύτερης ευκαιρίας ή απασχόλησης σε διοικητική θέση)
Στο επίπεδο της δεκάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα για το γυμνάσιο ξεχωρίζω:
1. Ενοποιήσεις κατευθύνσεων μαθημάτων και ειδικοτήτων που τα διδάσκουν σε 3 ή και 4
2. Αλλαγή ωρολογίων προγραμμάτων με μείωση ύλης και ωρών μαθημάτων αλλά όχι συνολικής μείωσης. Στη θέση τους θα μπουν προγράμματα και σχολικές δραστηριότητες. Θα αλλάξει και η διάρκεια πιθανά της διδακτικής ώρας. Υπάρχει συζήτηση περί ωρολογίων ενοτήτων αντί της πολυδιάσπασης των ωρών και ολοκληρωμένου προγράμματος ευέλικτης εβδομάδας (πρακτικά θα μας αυξήσουν τις ώρες εργασίας, χωρίς αύξηση τυπικά των ωρών διδασκαλίας…)
3. Αυτονομία για συνεργασία σχολείων, συμβούλων, δήμων και διαμόρφωσης κομματιού ύλης από μαθητές – καθηγητές
4. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών μέσω «ορισμού συγκεκριμένων καθηκόντων, τρόπου άσκησης και ελέγχου»
5. Κατάργηση τελικών εξετάσεων γυμνασίων και διατήρηση ενδιάμεσων μαζί με πλέγμα περιγραφικής αξιολόγησης
6. Διάφορα: επιμόρφωση, ρόλος Συμβούλων, «Βάπτιση» σχολείων, απογευματινή τους χρήση, κατάργηση παρελάσεων, υποχρεωτικής προσευχής - εκκλησιασμού κλπ
Για το διετές Λύκειο:
1. Ο μαθητής θα κάνει υποχρεωτικά:
- 27 ώρες μαθημάτων την εβδομάδα για 6 μαθήματα. Τα 2 μαθήματα θα είναι υποχρεωτικά νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, αγγλική γλώσσα και λογοτεχνία. Τα υπόλοιπα 4, θα τα επιλέγει ο μαθητής από 4 ομάδες επιλογών: μαθηματικά – πληροφορική, φυσικές επιστήμες, ανθρωπιστικές επιστήμες, πολιτισμός και τέχνη. Η επιλογή θα είναι ή 1 μάθημα από κάθε ομάδα ή και δικαίωμα από μια ομάδα να επιλέξουν 2 μαθήματ. Κάθε ομάδα, εκτός της τελευταίας, έχει μαθήματα βασικού και υψηλού επιπέδου.
- 3 ώρες φυσική αγωγή
- 2 ώρες μελέτη για εκπόνηση εργασίας – εκτεταμένου δοκιμίου
- Πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας: (εθελοντισμός, απλήρωτη εργασία) εργασία σε δομές Τ.Α., βοήθεια στο σπίτι, ειδική αγωγή, πρόσφυγες, αναδάσωση, καθαριότητα αλλά και περιβαλλοντικά,
2. Που θα τα κάνει αυτά: σε συγχωνευμένα, πολυπληθή Λύκεια, σε τμήματα με το λιγότερο 20 μαθητές (αν δεν υπάρχουν δε θα δημιουργείται τμήμα, δηλώνεται σαφώς ότι δεν υποχρεώνονται όλα τα σχολεία να έχουν όλα τα μαθήματα) και με τηλεκπαίδευση για ορεινές, νησιωτικές και απομονωμένες περιοχές
3. Για να πάρει Εθνικό Απολυτήριο, θα δίνει απαραίτητα εξετάσεις στο τέλος του δεύτερου έτους με ενιαία διαδικασία (οργανισμός εξετάσεων κλπ) σε όλη την ύλη της τάξης. Συνολικά για ολοκλήρωση Λυκείου και το Εθνικό Απολυτήριο θα μετρούν:
- Πιστωτικές μονάδες μαθημάτων
- Εθνικό Απολυτήριο: γραπτή επίδοση κυρίως, προφορικός βαθμός ίσως κατά το 1/3,επίδοση στο δοκίμιο (θα υπάρχει αντικειμενική(;) αξιολόγηση), αξιολόγηση ενδοσχολικών εργασιών. Για να δώσει κάποιος εξετάσεις υποχρεωτικά πρέπει να έχει πάρει 3 μαθήματα υψηλού επιπέδου
4. Ο καθηγητής:
- Θα διδάσκει επιμορφούμενος τα νέα αντικείμενα (η «ελαχιστοποίηση των γνωστικών αντικειμένων σημαίνει ότι δεν αναζητούμε υποτιθέμενους ειδικούς») Αν δεν έχει, θα επιλέγει μετεκπαίδευση ή μετάταξη ή …. Για να λυθεί το πρόβλημα «των δεκάδων ειδικοτήτων που έχουν παρεισφρήσει στην εκπαίδευση… και να μην παλεύουμε να αλλάξει κάτι και διαταραχθεί η ισορροπία τρόμου»
- Θα είναι «καθηγητής σύμβουλος» μαθητή για την επιλογή μαθημάτων
- Θα τον βοηθά στην εκπόνηση εργασιών και δοκιμίου
- Θα συντονίζει και θα παρακολουθεί το πρόγραμμά του στην κοινωνική εργασία
- Θα αξιολογείται και μέσω της επίδοσης των μαθητών και της αποτίμησης του έργου των σχολικών μονάδων, με «ένταση εργασίας», με μη «ανοχή στις απουσίες» των μαθητών, και προσέχοντας να μην αποκλίνουν οι προφορικοί βαθμοί που θα βάζει από τους γραπτούς του μαθητή ή από τους βαθμούς των εργασιών αφού θα υπάρχει τυχαία αξιολόγηση εργασιών από εξωτερική υπηρεσία

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες  ειδήσεις σήμερα

Πανελλαδικές 2022: Ο «γρίφος» των νέων Μηχανογραφικών Δελτίων

ΕΛ.ΣΤΑΤ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για 60.000 απογραφείς

Πανελλαδικές 2022: Σχετικά με την εξέλιξη στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία - Τι αλλάζει

Εύκολη Online ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ, προσλήψεις, δημόσιο σε 3 ημέρες ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ σε προφορικά και έκθεση!

9μηνα Μοριοδοτούμενα σεμινάρια Εκπαιδευτικών σε Ειδική Αγωγή, Σχολική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική μόνο με 25 ευρώ το μήνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

filaki
Κέρκυρα: Κρατούμενος επιτέθηκε σε διασώστη του ΕΚΑΒ με σιδερένια σχάρα από φρεάτιο
Το γεγονός σημειώθηκε στον προαύλιο χώρο του σωφρονιστικού καταστήματος Κέρκυρας, όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ περίμεναν να μεταφέρουν ασθενή...
Κέρκυρα: Κρατούμενος επιτέθηκε σε διασώστη με σιδερένια σχάρα
Eκπαιδευτικοί: «Η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση είναι όλων μας»
«Η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση είναι όλων μας. Η κοινωνία είναι δίπλα μας», τονίζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ηρώ Κωνσταντοπούλου» Άνω Λιοσίων...
Eκπαιδευτικοί: «Η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση είναι όλων μας»
Κακοκαιρία στην Εύβοια
Κακοκαιρία «Μπάλλος»: Πάνω από 170 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην Αθήνα
Πάνω από 170 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε περιοχές της Αθήνας κατά το διήμερο Πέμπτης–Παρασκευής, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου – Τα Πατήσια...
Κακοκαιρία «Μπάλλος»: Πάνω από 170 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην Αθήνα
kakokairia xalkidiki © Intime p.a.
Κακοκαιρία «Μπάλλος»-Θεσσαλονίκη: Διακοπή κυκλοφορίας σε πέντε σημεία -Απεγκλωβισμοί κατοίκων
Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε πέντε σημεία - Απεγκλωβίστηκαν τέσσερα άτομα
Κακοκαιρία «Μπάλλος»-Θεσσαλονίκη: Διακοπή κυκλοφορίας σε πέντε σημεία