ΑΣΕΠ
Δείτε ποιες είναι αυτές και ποιους αφορούν

Το νέο έτος έρχονται επτά προκηρύξεις, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για να εκδοθούν το χρονικό διάστημα από 01-01-2024 έως 31-01-2024.

Αναλυτικά:

•              Προκήρυξη 5Κ/2023 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας επτακοσίων εβδομήντα πέντε (775) θέσεων ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας του Υπουργείου Υγείας. Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από 16/01/2024 έως 31/1/2024.

•              Προκήρυξη 6Κ/2023 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι έξι (126) θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ κατηγορίας στα Καταστήματα Κράτησης όλης της χώρας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και για την πλήρωση τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης (άρθρο 28 του ν. 4765/2021). Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από 18/01/2024 έως 2/2/2024

•              Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν τριάντα ένα (131) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (Υπουργείο Ανάπτυξης), στην Εθνική Επιτροπή Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ. (Ανεξάρτητη Αρχή), στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στην Επιθεώρηση Εργασίας (Ανεξάρτητη Αρχή), στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) (Υπουργείο Οικονομικών), στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς -Αιγαίου και Δωδεκανήσου (Υπουργείο Δικαιοσύνης,) στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Υπουργείο Ανάπτυξης), στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και στο Υπουργείο Οικονομικών (Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Αποστολή στους φορείς για συμφωνία.

•              Επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα δύο (32) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία «Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» – ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. . Αποστολή στο φορέα για συμφωνία.

•              Επεξεργασία σχεδίου Προκήρυξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτακοσίων δέκα έξι (816) θέσεων ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας του Υπουργείου Υγείας. Αποστολή στο φορέα για συμφωνία.

•              Επεξεργασία σχεδίου Προκήρυξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα τεσσάρων (54) θέσεων Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Τράπεζα Ελλάδος. Αποστολή για συμφωνία στο φορέα.

•              Επεξεργασία σχεδίου Προκήρυξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δέκα τριών (1.213) θέσεων κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ για τη Δημοτική Αστυνομία. Αποστολή για συμφωνία στο φορέα

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΔΩΡΕΑΝ το 1ο Τεστ προσομοίωσης για τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Πώς γίνεσαι Εκπαιδευτής Ενηλίκων με υψηλές αμοιβές; Όλοι μπορούν!

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: ΑΛΛΑΞΕ Η ΥΛΗ - Αποκτήστε την εδώ μαζί με ασκήσεις και λύσεις

ΝΕΟ! Εύκολη Πιστοποίηση Ιταλικών με εξ αποστάσεως πρόγραμμα ΑΜΕΣΑ (μόρια 2ης ξένης γλώσσας)

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα