Κυριάκος Μητσοτάκης
Η κατανομή ανά υπουργείο των 16.521 προσλήψεων το 2024

Για την παρουσίαση και έγκριση νομοσχεδίων των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Εργασίας, Υγείας, Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, συνεδρίασε την Τετάρτη, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το υπουργικό συμβούλιο.

Παράλληλα, ο υπουργός Επικρατείας, Σταύρος Παπασταύρου, ενημέρωσε το υπουργικό συμβούλιο για τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία και ειδικότερα για την καλή νομοθέτηση, και τόνισε με έμφαση το θεσμικό έργο της κυβέρνησης, την περίοδο 2019-23.

Συγκεκριμένα, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Νικόλαος Παπαθανάσης, παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο την πορεία υλοποίησης των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο υπουργός Οικομνομίας Κωστής Χατζηδάκης από την πλευρά του παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων, τις εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων και την ενίσχυση του ανταγωνισμού στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 'Αδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Παναγιώτης Τσακλόγλου, παρουσίασαν στο υπουργικό συμβούλιο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για: 

α) τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας, και

β) το σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο το σχέδιο βελτίωσης του προγράμματος του Προσωπικού Ιατρού.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο το νέο διαχειριστικό μοντέλο για την προστασία και αξιοποίηση των δασών.

Τέλος, η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως και η υφυπουργός Εσωτερικών, Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη παρουσίασαν στο υπουργικό συμβούλιο τον προγραμματισμό προσλήψεων 2024.

Τι προβλέπεται για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών

Για το νέο σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ - μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου - προβλέπεται η δημιουργία ενός μητρώου για την επιλογή εκπαιδευτικών που καλύπτουν τις ανάγκες της υπηρεσίας σε προσωπικό, βασιζόμενου στις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της αντικειμενικότητας σε συνδυασμό με την επίτευξη μεγαλύτερης ταχύτητας και αποτελεσματικότητας στις σχετικές διαδικασίες.

Τέλος, διευθετούνται ορισμένα ζητήματα αρμοδιότητας της ΔΥΠΑ για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών της.

Τι αλλάζει στο ΕΣΥ

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο το σχέδιο βελτίωσης του προγράμματος του Προσωπικού Ιατρού.

Οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας στοχεύουν στην ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος, στο οποίο ενοποιούνται η δημόσια υγεία και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Το νέο πλαίσιο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της πρόσβασης, τη μείωση των ανισοτήτων, την προώθηση της υγείας και την πρόληψη, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως παραπομπή στο δευτεροβάθμιο σύστημα περίθαλψης και έχοντας ως μακροπρόθεσμο στόχο την αναβάθμιση σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υγειονομικής περίθαλψης.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προβλέπονται η δημιουργία νέας δεξαμενής πρόσληψης Προσωπικών Ιατρών, μέσω της παροχής οικονομικών κινήτρων στους γενικούς ιατρούς και τους παθολόγους, ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα και η διεξαγωγή πιλοτικού προγράμματος επαναπατρισμού γιατρών και παθολόγων. Επιπλέον, προβλέπεται η πρόσληψη πρόσθετου διοικητικού και νοσηλευτικού προσωπικού για την παροχή υποστήριξης σε όλους τους προσωπικούς γιατρούς.

Έρχονται 1.200 προσλήψεις στο υπ. Περιβάλλοντος

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο το νέο διαχειριστικό μοντέλο για την προστασία και αξιοποίηση των δασών.

Στο νέο μοντέλο προβλέπεται η εκπόνηση διαχειριστικών μελετών, με σύγχρονες επικαιροποιημένες προδιαγραφές, στις οποίες περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η εκπόνηση σχεδίου πρόληψης, η δυνατότητα σύμπραξης δασικών συνεταιρισμών με εταιρίες που διαχειρίζονται και προσθέτουν αξία στην πιστοποιημένη βιομάζα, η ανάπτυξη ανταγωνιστικών διαδικασιών για την εφαρμογή των μελετών διαχείρισης, η υποχρέωση υλοποίησης έργων πρόληψης σε δάση με χαμηλή παραγωγική ικανότητα και η αδελφοποίηση των δασών υπό παραγωγική διαχείριση.

Παράλληλα, προβλέπεται η ενίσχυση της δασικής υπηρεσίας με προσλήψεις μόνιμου και εποχικού προσωπικού (1200 προσλήψεις με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία) και η αξιοποίηση του προγράμματος του έξυπνου δάσους (αισθητήρες, drones, οχήματα). Τέλος, θεσπίζονται αντισταθμιστικά οφέλη σε είδος και σε χρήμα σε όλα τα νοικοκυριά ορεινών/μειονεκτικών περιοχών και δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δασών.

Η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως και η υφυπουργός Εσωτερικών, Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη, παρουσίασαν στο υπουργικό συμβούλιο τον προγραμματισμό προσλήψεων 2024. Στη βάση του κανόνα 1:1, οι ετήσιες αποχωρήσεις στο Δημόσιο διαμορφώνουν και το ανώτατο όριο προσλήψεων για το επόμενο έτος. Το ανώτατο όριο για το 2024 είναι 16.521 αλλά εναπόκειται στην κυβέρνηση η προτεραιοποίηση προσλήψεων σε συγκεκριμένους τομείς του Δημοσίου σύμφωνα με τις ανάγκες της χώρας και τις κυβερνητικές προτεραιότητες.

Συγκεκριμένα ο αριθμός των προσλήψεων ανά υπουργείο κατανέμεται ως εξής:

Υπουργείο Υγείας: 6.500

Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας: 1.757

Υπουργείο Δικαιοσύνης: 1.260

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: 1.160

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: 990

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού: 750

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: 388

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 279

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας: 208

Υπουργείο Ναυτιλίας: 197

Υπουργείο Πολιτισμού: 108

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 107

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών: 103

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας: 91

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: 80

Υπουργείο Εξωτερικών: 48

Υπουργείο Ανάπτυξης: 21

Υπουργείο Τουρισμού: 19

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: 17

Υπουργείο Εσωτερικών: 9

Οι υπόλοιπες προσλήψεις κατανέμονται σε λοιπούς φορείς όπως Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού, Ανεξάρτητες Αρχές κλπ..

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

Πρόεδρος ΑΣΕΠ: Έρχονται 7.000 προσλήψεις εντός του 2024

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: Άλλαξε η ύλη - Αποκτήστε την εδώ μαζί με ασκήσεις και λύσεις

 Εκτός Πραγματικότητας: 35.000 αιτήσεις για Proficiency χωρίς Προφορικά, έκθεση

ΝΕΟ! Εύκολη Πιστοποίηση Ιταλικών με εξ αποστάσεως πρόγραμμα ΑΜΕΣΑ (μόρια 2ης ξένης γλώσσας)

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα