ΑΣΕΠ
Πώς θα κάνετε αίτηση - Η προθεσμία

Ξεκίνησαν χθες, Δευτέρα 7 Αυγούστου οι αιτήσεις σχετικά με την πλήρωση νέου μόνιμου προσωπικού, συνολικά είκοσι εννέα (29) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους παρακάτω φορείς: 

 •  στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ,
 • στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά,
 • στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ,
 • στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΓΛΥΚΗΣ, 
 • στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΒΕΡΟΙΑΣ,
 • στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΕΝΙΠΕΑ Φαρσάλων,
 • στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Β΄ ΖΩΝΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ,
 • στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
 • και στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ΜΠΟΪΔΑ-ΜΑΥΡΗΣ.

Οι θέσεις

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - 14 θέσεις

 • ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
 • ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΟΙ)
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ)
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ)
 • ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧ ΑΝΙΚΩΝ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - 9 θέσεις

 • TΕ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ)
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ /ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 • TΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - 6 θέσεις

 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΚΑΦΕΑΣ

Τα 140 πτυχία ΑΕΙ

Δείτε αναλυτικά τα 140 πτυχία ΑΕΙ που συμμετέχουν ανά κλάδο και κωδικό στην προκήρυξη 32Κ/2023 του ΑΣΕΠ:

ΠΕ Διοικητικού Υπάλληλου Γραφείου (κωδ. 101)

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας ή
 2. Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας με κατευθύνσεις: Αρχειονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ή
 3. Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή
 4. Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
 5. Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή
 6. Βαλκανικών Σπουδών ή
 7. Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή
 8. Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Δημόσιας Διοίκησης ή
 9. Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ή
 10. Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή
 11. Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας ή
 12. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ή
 13. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή
 14. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή
 15. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή
 16. Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή
 17. Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή
 18. Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 19. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή
 20. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού ή
 21. Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή
 22. Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ή
 23. Διοίκησης Τεχνολογίας ή
 24. Διοίκησης Τουρισμού ή
 25. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή
 26. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ή
 27. Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή
 28. Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων ή
 29. Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή
 30. Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή
 31. Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή
 32. Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή
 33. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή
 34. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή
 35. Κοινωνικής Διοίκησης ή
 36. Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης ή β) Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή
 37. Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή
 38. Κοινωνιολογίας ή
 39. Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων ή
 40. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
 41. Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή
 42. Μαθηματικών με εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 43. Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή
 44. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή
 45. Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή
 46. Ναυτιλιακών Σπουδών ή
 47. Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή
 48. Νομικής ή
 49. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας ή
 50. Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης ή
 51. Οικονομικής Επιστήμης ή
 52. Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή
 53. Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
 54. Οικονομικών Επιστημών ή
 55. Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή
 56. Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή
 57. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 58. Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή
 59. Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή
 60. Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης ή
 61. Πολιτικής Επιστήμης ή
 62. Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή
 63. Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή
 64. Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή
 65. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή
 66. Πολιτικών Επιστημών ή
 67. Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων ή
 68. Στατιστικής ή
 69. Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή
 70. Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 71. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή
 72. Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή
 73. Τουρισμού ή
 74. Τουριστικών Σπουδών ή
 75. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή
 76. Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας.

ΠΕ Διοικητικού Διοικητικού - Λογιστικού (κωδ. 102)

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
 2. Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή
 3. Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή
 4. Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή
 5. Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας ή
 6. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή
 7. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή
 8. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή
 9. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή
 10. Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή
 11. Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 12. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή
 13. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού ή
 14. Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή
 15. Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ή
 16. Διοίκησης Τουρισμού ή
 17. Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή
 18. Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή
 19. Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων ή
 20. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
 21. Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή
 22. Μαθηματικών με εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 23. Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή
 24. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή
 25. Ναυτιλιακών Σπουδών ή
 26. Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή
 27. Οικονομικής Επιστήμης ή
 28. Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή
 29. Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
 30. Οικονομικών Επιστημών ή
 31. Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή
 32. Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή
 33. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 34. Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή
 35. Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή
 36. Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης ή
 37. Στατιστικής ή
 38. Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή
 39. Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή
 40. Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή
 41. Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή
 42. Τουρισμού ή
 43. Τουριστικών Σπουδών ή
 44. Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

ΠΕ Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών(κωδ. 103)

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
 2. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
 3. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
 4. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ

ΠΕ Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (κωδ. 104)

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή
 2. Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή
 3. Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή
 4. Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή
 5. Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (κωδ. 105)

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού

ΠΕ Γεωπόνων - ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνοι) (κωδ. 106)

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή
 2. Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή
 3. Γεωπονίας με κατεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής

ΠΕ Γεωπόνων - ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνοι) (κωδ. 107) 

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Φυτικής Παραγωγής ή
 2. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή
 3. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή
 4. Γεωπονίας με κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής ή
 5. Γεωπονίας με κατευθύνσεις: Φυτοπροστασίας είτε Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου είτε Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας ή
 6. Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής με κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής ή
 7. Αγροτικής Ανάπτυξης με κατευθύνσεις: Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής είτε Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος

Τα 50 πτυχία ΤΕΙ

Δείτε αναλυτικά τα 50 πτυχία ΤΕΙ που συμμετέχουν ανά κλάδο και κωδικό στην προκήρυξη 3Κ/2023 του ΑΣΕΠ:

ΤΕ Γεωργοτεχνίτης - ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (κωδ. 201)

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ή
 2. Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή
 3. Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων ή
 4. Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή
 5. Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή
 6. Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή
 7. Φυτικής Παραγωγής ή
 8. Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή
 9. Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή
 10. Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή
 11. Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή
 12. Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων ή
 13. Βιολογικής Γεωργίας ή
 14. Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων ή
 15. Τεχνολογίας Ολοκληρωμένης Γεωργίας ή
 16. Διαχείρισης Γεωργικών Οικοσυστημάτων ή
 17. Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων ή
 18. Τεχνολόγων Γεωπόνων με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου α) Φυτικής Παραγωγής ή β)  Αγροτικής Οικονομίας ή γ) Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή δ)  Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή ε) Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων ή στ) Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας.

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού - ΤΕ Οικονομικού (κωδ. 202)

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
 2. Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή
 3. Διεθνούς Εμπορίου ή
 4. Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή
 5. Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή
 6. Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
 7. Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή
 8. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή
 9. Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή
 10. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή
 11. Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή
 12. Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή
 13. Εμπορίας και Διαφήμισης ή
 14. Λογιστικής ή
 15. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή
 16. Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή
 17. Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή
 18. Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
 19. Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
 20. Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή
 21. Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή
 22. Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή
 23. Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών - Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή
 24. Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγοι) (κωδ. 203)

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολογίας ή
 2. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή
 3. Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας

ΤΕ Μηχανικών / Μηχανολόγου Μηχανικού (κωδ. 204)

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολογίας ή
 2. Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή
 3. Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.-εισαγωγική κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή
 4. Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή
 5. Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Τρίτη 22 Αυγούστου 2023 και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ

Ο μόνος τρόπος να πάρετε τα μόρια της Πιστοποίησης Αγγλικών πριν κλείσουν οι αιτήσεις 

Ένα από τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται είναι η πολύ καλή χρήση της Αγγλικής Γλώσσας καθώς και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.. Ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος να πάρετε την παραπάνω πιστοποίηση με τα λιγότερα χρήματα είναι να πάρετε τις πιστοποιήσεις του goLearn.

Ιδίως τα Αγγλικά μπορείτε να τα πάρετε μέσα σε μόνο 2 ημέρες ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ και ΧΩΡΙΣ ΕΚΘΕΣΗ!

Δείτε εδώ για την πιο εύκολη Εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικών που παίρνετε εντός μόνο 2 ημέρων

Δείτε εδώ για την Πιστοποίηση Υπολογιστών ELIC εύκολα και ευέλικτα

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΔΩΡΕΑΝ το 1ο Τεστ προσομοίωσης για τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Πώς γίνεσαι Εκπαιδευτής Ενηλίκων με υψηλές αμοιβές; Όλοι μπορούν!

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: ΑΛΛΑΞΕ Η ΥΛΗ - Αποκτήστε την εδώ μαζί με ασκήσεις και λύσεις

ΝΕΟ! Εύκολη Πιστοποίηση Ιταλικών με εξ αποστάσεως πρόγραμμα ΑΜΕΣΑ (μόρια 2ης ξένης γλώσσας)

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα